Stortingshøringen om langtidsplanen: Finansieringen av forsvarsstrukturen er aller viktigst

24.08.2016 Finansieringen er aller viktigst. Vi må ikke igjen komme i en situasjon der det ikke blir nok penger til den strukturen Stortinget vedtar, med de konsekvenser det vil få, sa generalsekretær Christian Bugge Hjorth i Norges Forsvarsforening under høringen om Forsvaret i Stortinget i dag. - Stortinget må bli enig om de store trekkene og forplikte seg økonomisk, fortsatte han.
 

Les mer …

Forsvarsforeningen ber om bredt politisk forlik

Norges Forsvarsforening mener at det må et bredt politisk forlik til for å unngå at vi igjen kommer i en situasjon der Forsvaret blir underfinansiert. Stortinget må minst bevilge de midler langtidsplanen har lagt opp til og et betydelig løft må komme allerede i 2017, heter det i foreningens høringsuttalelse til Stortingets utenriks- og forsvarskomité.

Les mer …

Norge som terrormål er tema for Sårbarhetskonferansen 2016

Meld deg på til Sårbarhetskonferansen 2016 som arrangeres 27. september kl 0900 til 1500 i Gamle logens selskapslokaler i Oslo. Konferansen er åpen for alle.
 

Les mer …

- Feil å gjenopplive Politireserven

- Politidirektoratets forsøk på gjenoppliving av Politireserven minner om kostbar likskjending. Politireserven døde sent på 1900-tallet, er begravet og bør få hvile i fred. Det sier advokat og deltidsoffiser i Heimevernet, Sjak R. Haaheim til VG.
 

Les mer …

26 prosent av de vernepliktige er jenter

I juli og august er 4131 soldater innkalt til førstegangstjeneste. 26 prosent av de innkalte er jenter. Norge er det første NATO-landet med kjønnsnøytral verneplikt.

 

 

 

Les mer …

"Norges forsvar"