Ulike versjoner om mobilovervåking

Vår konklusjon er at det ikke er funnet indikasjoner på bruk av falske basestasjoner i det grunnlagsmaterialet som Aftenposten har basert sine artikler på, og de målinger Aftenposten har gjort i samarbeid med flere sikkerhetsselskaper. Det er PSTs foreløpige konklusjon. Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil Hansen er på sin side overrasket over måten PST opptrer på når de avviser avisens funn.
 

Les mer …

- Energisektoren utsatt for spionasje

Sjefen for Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Benedicte Bjørnland, sier til Aftenposten at russerne nå har dreid mer av sin etteretningsvirksomhet overfor Norge i retning av energisektoren.

 

Les mer …

Logistikkavtale skal gjøre Forsvaret raskere og mer utholdent

Norge er i ferd med å tilpasse seg en ny militær virkelighet. ​​​Forsvaret har signert en svært viktig beredskaps- og logistikkontrakt med den norskeide Wilh. Wilhemsen-gruppen. Kontrakten vil gi Forsvaret høyere beredskap, raskere reaksjonsevne og større utholdenhet. ​

Les mer …

Hemmelig norsk ubåtbase utleid til Russland

Norge angrer nå bittert på at man solgte den strategisk viktige undervannsbasen Olavsvern ikke langt fra den russiske grensen, nå når Putin har begynt å vise muskler i regionen, skriver Newsweek. Nå er undervannsbasen leid ut til russiske farkoster som etter sigende skal brukes til forskning. "Vår militære og sivile beredskap er svekket", sier president Anne-Margrete Bollmann i Norges Forsvarsforening i en kommentar til magasinet.

Les mer …

NATO verdens sterkeste militærallianse

NATO fremstår som verdens sterkeste militære allianse. Hovedgrunnen er at verdens desidert største militærmakt, USA, er med i alliansen. Ingen land i verden bruker mer på det militære enn USA, mens Russland ligger som nummer tre, tross en betydelig vekst i forsvarsutgiftene, skriver Aftenposten.

Les mer …

"Norges forsvar"