- Alvorlig svikt i samordning og styring av samfunnssikkerheten

21.05.2015 Justis- og beredskapsdepartementets samordning og styring av arbeidet med samfunnssikkerhet og beredskap har betydelige svakheter.  – Samlet er dette alvorlig, sier riksrevisor Per-Kristian Foss.

Les mer …

Multinasjonal kampflyøvelse i nord

En av Europas største kampflyøvelser, Arctic Challenge Exercise 2015, vil pågå mellom 25. mai og 5. juni i Nordland og Sør-Troms, samt over Nord- Sverige og Nord-Finland. Øvelsen teller nesten hundre norske og utenlandske kampfly.

Les mer …

- Terrortrusselen 2014 godt håndtert

Myndighetenes håndtering av terrortrusselen sommeren 2014 har identifisert en rekke lærings- og forbedringspunkter, selv om hovedbildet er at trusselsituasjon ble godt håndtert. Les Justis- og beredskapsdepartementets rapport.

Les mer …

- Et flernasjonalt forsvarssamarbeid eneste alternativ

Et flernasjonalt samarbeid er det eneste realistiske alternativ dersom vi skal opprettholde vår forsvarsevne, skriver tidligere forsvarssjef Sverre Diesen og tidligere adm. dir. i Forsvarets Forskningsinstitutt, Paul Narum i et Civita-notat. Alternativet er en forsvarsevne som er redusert til en firedel i løpet av 10-15 år, hevdes det.

 

Les mer …

- Rakettskjold ikke rettet mot Russland

Forsvaret knytter seg sterkere til USAs missilforsvar. I oktober skal en norsk fregatt for første gang øve på å oppdage og skyte ned fiendtlige missiler, skriver VG. NATO-sjef Jens Stoltenberg sier til avisen at Russland ikke trenger å bekymre seg for NATOs missilforsvar: - NATOs rakettskjold er ikke rettet mot Russland, og det vet Russland, sier NATO-sjefen.

Les mer …

"Norges forsvar"