Langtidsplanen for forsvarssektoren legges frem 17. juni

Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren blir lagt frem fredag 17. juni. Forsvarsministeren lover økte forsvarsbudsjetter fra 2017, kombinert med effektivisering i basestruktur og operativ struktur.

 

 

Les mer …

Drømmetur til Warszawa, Krakow, Berlin

Norges Forsvarsforening inviterer til tematur til Warszawa, Krakow og Berlin 17. - 25. august 2016. Vi besøker blant annet den norske ambassaden i Warszawa der vi får en orientering, Schindlers museum i Krakow og Stasi-museet i Øst-Berlin. Medlemmer og venner av Norges Forsvarsforening er hjertelig velkommen.

 

Les mer …

- Uetisk og urealistisk å bytte ut kampfly med hærstyrker

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen, nå forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, går sterkt i rette med flaggkommandør Jacob Børresens forslag om å redusere antall nye kampfly og i stedet styrke Hæren. - Det vil bety store norske tap mot en moderne utrustet motstander, hevder Diesen.

 

Les mer …

Trenger vi Heimevernet? Møt opp i Oslo 31. mai!

Norges Forsvarsforening har invitert generalinspektør for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye til å gi en ORIENTERING OM HEIMEVERNETS SITUASJON OG OPPGAVER. Samtidig har foreningen invitert sentrale politikere til å kommentere FORESLÅTTE ENDRINGER OG NEDSKJÆRINGER. Det spørsmålet som stilles er «Trenger vi Heimevernet?»

 

Les mer …

Frykter at regjeringen vil utsette finansieringen av Forsvaret

Lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huitfeldt frykter at forsinkelsen av Forsvarets langtidsplan vil bety at regningen blir liggende igjen til etter valget i 2017. Forsvarsministerens politiske rådgiver, Audun Halvorsen avviser dette.

 

Les mer …

"Norges forsvar"