Mer til politi, sikkerhet og beredskap

Regjeringen viderefører satsingen på sikkerhet og beredskap, og foreslår å øke bevilgningen med til sammen 158 millioner kroner til tiltakspakken mot terror. Politiet får 347 nye stillinger.

Les mer …

- Forsvarsbudsjettet øker 9,8 prosent

I regjeringens forslag til forsvarsbudsjett for 2016 satses det på økt situasjonsforståelse og økt operativitet i nord. Etterretningstjenesten, Orion-fly og ubåtvåpenet er områder som er høyt prioritert, men hoveddelen av økningen av budsjettet går til kampflyet F-35 som blir Forsvarets viktigste kjernekapasitet. Totalt er det en økning i forsvarsbudsjettet på 9,8 prosent.

Les mer …

Dramatisk nedbygging eller økte budsjetter

1.10.2015 Forsvarssjefen la i formiddag frem sitt fagmilitære råd til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. I realiteten gir forsvarssjefen Regjeringen valget mellom en dramatisk nedbygging av Forsvaret og vår forsvarsevne i årene som kommer, eller å øke forsvarsbudsjettet med 180 milliarder kroner frem til 2029.

Les mer …

"Lytt til forsvarssjefen"

Lytt til advarslene, Forsvaret må ikke svekkes, skriver Adresseavisa i en leder. - Det er flere årsaker til at politikerne bør tenke seg grundig om. I en usikker sikkerhetspolitisk situasjon er det et lite klokt signal å bygge ned vår forsvarsevne. Jagerflyene er en enormt dyr investering, men det kan koste Norge enda mer å ikke følge den opp, skriver avisen.

Les mer …

Forsvarssjefen vil øke forsvarsbudsjettet med 9 mrd. kroner i året

Hvis forsvarsbudsjettene framover bare videreføres på dagens nivå med vanlig priskompensasjon vil det ikke være råd til å kjøpe så mange som 52 kampfly. Dette fremgår av utkastet til forsvarssjefens fagmilitære råd. Forsvarssjefen mener at politikerne må bevilge hele 180 milliarder kroner ekstra over 20 år for å få det forsvaret de ønsker seg – med alle de nye kampflyene av typen F-35.

 

Les mer …

"Norges forsvar"