Reduserer forsvarsbudsjettet med en fjerdedel

«De som følger utviklingen i Russland tett vet at Putin er en mester i å tilpasse retorikken. Presidentvalg neste år gir behov for å legge all skyld for landets problemer på noen - «den rike eliten» og sentrale byråkrater passer bra», skriver tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen  på Facebook. Russland reduserer nå sitt forsvarsbudsjett med en fjerdedel før valget neste år.
 

Les mer …

Regjeringen vedtok å kjøpe overvåkingsfly av typen P8 Poseidon

25.11.2016 I statsråd i dag besluttet regjeringen å be Stortinget om fullmakt til å anskaffe fem overvåkingsdfly av typen P8 Poseidon. Flyene skal etter planen leveres i 2021 og 2022 og vil spille en nøkkelrolle som anti-ubåt kapasitet i våre nærområder.

Les mer …

Langtidsplanen i et nøtteskall

Stortinget har vedtatt en langtidsplan som styrker Forsvaret betydelig økonomisk i den neste fireårs-perioden og fremover. Samtidig stilles det krav til forsvarssektoren om fortsatt effektivisering. Les mer om de beslutninger Stortinget fattet. Inntillingen fra Utenriks- og forsvarskomiteen finner du her.

 

 

Les mer …

Stoltenberg advarer mot sololøp

– Vi står ovenfor den største trusselen mot vår sikkerhet i en generasjon. Dette er ikke tidspunktet for å stille spørsmål ved verdien i vennskapet mellom Europa og USA, skriver NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg i en kronikk i den engelske avisen The Guardian.


 

Les mer …

Enighet om 390 millioner ekstra til Forsvaret

Regjeringspartiene, støttepartiene og Arbeiderpartiet er enige om å tilføre rammene i forsvarsbudsjettet 300 millioner kroner i friske midler, i tillegg til 90 millioner kroner i interne omdisponeringer i forsvarsbudsjettet. Avtalen sikrer regjeringen flertall for de store linjene i langtidsplanen. Andøya legges ned, men en rekke av de elementer det har vært strid om beholdes.

 

Les mer …

"Norges forsvar"