- Umulig å forestille seg et territorialforsvar uten en hær

- Hvordan man kan forestille seg et territorialforsvar uten en hær, er for meg en gåte. Det strider mot all kjent militærteori og mot alt vi vet om hvordan krig utkjempes, skriver Jacob Børresen i en artikkel i Dagens Næringsliv. Børresen er kritisk til regjeringens mulige nedleggelse av 2. bataljon på Skjold.

Les mer …

Har vi gitt opp førstelinjeforsvaret?

I en kommentar skriver tidligere sjef for Forsvarets forskningsinstitutt, Nils Holme at det forsvarssjefen i realiteten hevder i sitt militærfaglige råd til regjeringen er at dersom forsvarssjefens nøkterne forslag ikke blir imøtekommet vil vi ikke lenger være i stand til å forsvare oss lenge nok til at allierte styrker kan komme oss til hjelp.

Frp sier ja til forsvarssjefen

Frp vedtok i helgen mer penger til Forsvaret. Frp vil gi Forsvaret 180 milliarder kroner i et 20-årsperspektiv. Dette tilsvarer det investeringsnivået forsvarssjefen foreslo i sitt militærfaglige råd ril regjeringen. Det gjenstår nå å se hva en samlet regjering kommer til.

Les mer …

Grasrotopprør også i Fremskrittspartiet

16 fylkeslag i Fremskrittspartiet og Fremskrittspartiets Ungdom vil i helgen fremme en resolusjon med krav om at regjeringen øker forsvarsbudsjettet til 2 prosent av BNP innen 2020.

 

Les mer …

Regjeringen vil kutte stillinger og nedlegge baser for å få forsvarskabalen til å gå opp

Regjeringen vil foreslå å kutte stillinger, legge ned flere baser og gjennomføre en rekke efektiviseringstiltak for for å kunne forsvare en struktur tilnærmet den forsvarssjefen har foreslått i sitt militærfaglige råd.

Les mer …

"Norges forsvar"