US Marines til Norge som prøveordning

Regjeringen har gitt klarsignal til at 335 amerikanske soldater får komme til Norge og Værnes og øve i store deler av 2017. Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide avviser at dette er et brudd på norsk basepolitikk.
 

Les mer …

Nasjonalt beredskapssenter planlegges etablert på Taraldsrud i Ski kommune

Regjeringen har besluttet at videre arbeid i forprosjekteringen av politiets nasjonale beredskapssenter skal avgrenses til Taraldrud i Ski kommune.

 

Les mer …

- Alvorlige mangler i samarbeidet mellom politi og forsvar

- Samarbeidet mellom Forsvaret og politiet har «svært alvorlige» mangler. Justis- og beredskaps- departementet og Forsvarsdepartementet samarbeider ikke godt nok om beskyttelse av viktige nasjonale institusjoner, mener riksrevisor Per-Kristian Foss.

Les mer …

NOF: US Marines på Værnes er godt nytt

Er det godt nytt for Norge at amerikanerne nå ønsker å utplassere 300 soldater fra US Marines i Garnisonen på Værnes? Ja, mener Norges Offisersforbund, som organiserer flertallet av  norsk befal. - Vi ser behovet for å styrke ikke bare det norske Forsvaret, men også forsvaret av Norge, sier forbundsleder Egil Andre Aas.
 

Les mer …

Mindre til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap neste år

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap får redusert med ytterligere 20 millioner kroner i forslaget til neste års statsbudsjett.

 

Les mer …

"Norges forsvar"