- Skyt ikke på forsvarsministeren

05.02.2016 I en artikkel i Dags Næringsliv i dag skriver generalsekretær i Norges Forsvarsforening, Christian Bugge Hjorth at det ikke er forsvarsministeren som er problemet når politikerne synes å flykte fra sine forpliktelser når det gjelder Forsvaret. Han skriver også at dårlige tider og migrasjon ikke er noen unnskyldning for å nedprioritere Forsvaret.

Les mer …

Å redusere antall kampfly ingen løsning

At Forsvarets økonomiske utfordringer skyldes at vi har forkjøpt oss på kampfly, og at Forsvarets forvitring kan stanses ved å kjøpe færre F-35, er en feilslutning av flere årsaker, sier tidligere forsvarssjef Sverre Diesen.

Les mer …

Forsvarssjefen: Derfor trenger vi 52 kampfly

Kontroll i luften er helt avgjørende for utfallet av forsvarskampen, også på bakken og i havet, skriver forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen, som forklarer hvorfor det er nødvendig med 52 kampfly. Et forsvar av Norge vil være en fellesoperasjon som krever en godt koordinert og ledet innsats av sjø, luft og landstyrker basert på pålitelig etterretning. Her er kampflyene sentrale, sier han.

Les mer …

52 kampfly nødvendig for å opprettholde forsvarsevnen

Hærsjef Odin Johannessen ønsker en debatt om antallet nye kampfly, men forsvarsministeren stenger den døren. – Antallsanalysen ligger fast. Det har vi sagt hele veien. Ingenting i dagens situasjon tilsier noen annen analyse, sier Ine Eriksen Søreide.

Les mer …

Bes om å begrunne avvæpningen i Hæren

– Det tas uforståelige kutt i Forsvaret, sier opposisjonsleder på forsvar Anniken Huitfeldt til Aftenposten. Forsvaret har beordret soldater og offiserer i Hæren og Heimevernet til å levere inn pistolene. Jeg vil be forsvarsministeren begrunne innsparingen for Stortinget, sier hun.

Les mer …

"Norges forsvar"