Vi ha faste kampstyrker i Finnmark

For å møte en eventuell trussel fra Russland vil hærsjef Rune Jakobsen ha tilbake faste kampstyrker i Norges nordligste fylke. Til NRK sier generalinspektøren for Hæren at han ønsker å gjeninnføre kampstyrkene for å redusere tiden man bruker på å være stridsklar.

 

 

Les mer …

Meld deg på Norges Forsvarsforenings spionasjeseminar

Meld deg på til Norges Forsvarsforenings spionasjeseminar ONSDAG 22. APRIL KL. 1000 TIL 13000 (inkl lunsj).
Spionasje mot norske interesser foregår i et økende omfang. I dag benytter flere stater og næringsinteresser store ressurser på å skaffe seg tilgang til sensitiv informasjon, elektronisk, eller på annen møte. Møt PST og ekspertise på elektronisk kommunikasjon i Norges Forsvarsforening 22. april.

Les mer …

Samtykker om forlenget bevæpning

Justis- og beredskapsdepartementet har samtykket i at Politidirektoratet forlenger den midlertidige bevæpningen av politiet med åtte uker fra 12. april til 7. juni 2015.
 

Les mer …

Russisk aggresjon styrker forsvarssamarbeidet i Norden

Et nærmere samarbeid i Norden og en solidarisk handlemåte overfor de baltiske landene bidrar til å styrke sikkerheten i vår region, skriver fem nordiske forsvarsministre i en kronikk i dagens Aftenposten. Felles trening og utdanning skal være grunnlaget for at landene skal kunne agere sammen i en krisesituasjon.

Les mer …

- Større grep er nødvendig

2014 har vært et år preget av stor aktivitet og store endringer i våre sikkerhetspolitiske omgivelser, skriver Forsvarssjefen i sin innledning til årsrapporten. Større grep er nødvendig dersom vi skal opprettholde et bærekraftig Forsvar i fremtiden, mener forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen.

Les mer …

"Norges forsvar"