- Regjeringens langtidsplan ikke bærekraftig

- Min foreløpige konklusjon er at det som nå er fremlagt, ikke gir et bærekraftig forsvar. Dette skriver lederen for Befalets fellesorganisasjon, Jens B. Jahren, i en artikkel i Aftenposten. Han er blant annet enig med forsvarssjefen i at alle prognoser for interneffektivisering er for optimistiske.
 

Les mer …

Langtidplanen for Forsvaret: Styrkes med 165 milliarder over en 20-årsperiode

Regjeringen la i dag frem den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. – Vi forsterker den påbegynte kursendringen og foreslår en historisk satsing på Forsvaret. Vi skal fornye og forsterke vår forsvarsevne, sier statsminister Erna Solberg.

Les mer …

Vurderer norsk NATO-bidrag i øst

NATO er i ferd med å opprette fire «robuste» bataljoner som skal stå i de baltiske landene og Polen som en «rød linje» mot Russland.

 

Les mer …

Russisk hybridkrig mot Norge – et tenkt strategisk overfall

I forsvarssjefens anbefaling om et nytt forsvar for fremtiden nevnes hybridkrigføring kun i liten grad, skriver pensjonert orlogskaptein Tore Lasse Moen i en artikkel i Norsk Tidsskrift for Sjøvesen.

 

Les mer …

Utvalg skal vurdere politiets bevæpning

Regjeringen har nedsatt et utvalg som skal evaluere praksisen med et ubevæpnet norsk politi og vurdere om den skal endres. Lagmann Kari Lynne ved Frostating lagmannsrett skal lede utvalget.

 

Les mer …

"Norges forsvar"