26 prosent av de vernepliktige er jenter

I juli og august er 4131 soldater innkalt til førstegangstjeneste. 26 prosent av de innkalte er jenter. Norge er det første NATO-landet med kjønnsnøytral verneplikt.

 

 

 

Les mer …

- Dagens trussel- og risikobilde krever styrking av Sivilforsvaret

Lave godtgjørelser, kombinert med lite opplæring, bidrar til å svekke motivasjonen hos mange tjenestepliktige i Sivilforsvaret, blir det slått fast i en nylig utkommet rapport fra Direktoratet for samfunssikkerhet (DSB). I dag er grunnopplæringen bare 24 timer. Rapporten foreslår en rekke tiltak for å styrke Sivilforsvaret.

 

Les mer …

- Regjeringens langtidsplan ikke bærekraftig

- Min foreløpige konklusjon er at det som nå er fremlagt, ikke gir et bærekraftig forsvar. Dette skriver lederen for Befalets fellesorganisasjon, Jens B. Jahren, i en artikkel i Aftenposten. Han er blant annet enig med forsvarssjefen i at alle prognoser for interneffektivisering er for optimistiske.
 

Les mer …

Langtidplanen for Forsvaret: Styrkes med 165 milliarder over en 20-årsperiode

Regjeringen la i dag frem den nye langtidsplanen for forsvarssektoren. – Vi forsterker den påbegynte kursendringen og foreslår en historisk satsing på Forsvaret. Vi skal fornye og forsterke vår forsvarsevne, sier statsminister Erna Solberg.

Les mer …

Vurderer norsk NATO-bidrag i øst

NATO er i ferd med å opprette fire «robuste» bataljoner som skal stå i de baltiske landene og Polen som en «rød linje» mot Russland.

 

Les mer …

"Norges forsvar"