christian

Du er her:-Christian Bugge Hjorth

Om Christian Bugge Hjorth

Christian Bugge Hjorth er generalsekretær i Norges Forsvarsforening, redigerer Forsvarsforeningens nyhetssider og er ansvarlig redaktør for magasinet Norges Forsvar. Bugge Hjorth har bakgrunn som journalist og nyhetsreporter i NRK Dagsrevyen, informasjonsdirektør og informasjonsrådgiver. Han har hatt blant annet hatt ansvar for planlegging av strategisk kommunikasjon i Forsvaret og ledet informasjonsvirksomheten i to forsvarsstudier (Frisvold, 2003 og Diesen, i 2007).
3 desember 2017

Behov for en vesentlig styrking av sivilforsvaret

Av | 2017-12-03T10:09:16+00:00 3. desember 2017|Kategorier: Nyheter|

I sivilforsvarets rapport - Framtidens sivilforsvar - som nå er levert Justisdepartementet, foreslår Direktoratet for samfunnssikkerhet, DSB, å opprettholder dagens styrke på 8.000, harmonisere distriktsgrensene med de nye regiongrensene og ruste opp tilfluktsrom. - Sivilforsvaret er en etterspurt ressurs som løser sine oppdrag på en meget god måte, men det kreves vesentlig omstilling for å

28 november 2017

Enighet om Hæren og Heimevernet

Av | 2017-11-29T08:51:46+00:00 28. november 2017|Kategorier: Nyheter|

Ap, Venstre og KrF er sammen med regjeringen blitt enig om hvordan Hæren og Heimevernet skal innrettes. Heimevernet skal ha 40.000 soldater, det blir en delt helikopterløsning mellom Bardufoss og Rygge, og mens innkjøp av nye, moderne stridsvogner forberedes, skal Norge leie stridsvogner fra andre NATO-land. Det skal videre vurderes om det er økonomisk dekning

15 november 2017

Landmakten styrkes

Av | 2017-11-15T13:32:17+00:00 15. november 2017|Kategorier: Nyheter|

28.november avgir Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget sin innstilling om landmakten. Tidspunktet for stortingsdebatten om Hæren og Heimevernet er satt til 15.desember. Norges Forsvarsforening gir deg her en oversikt over hvem som mener hva om hvordan landmakten skal utvikles i årene som kommer. Hovedkonklusjonen er nok allerede gitt: Landmakten styrkes i neste års budsjett. Det

14 november 2017

Tone Skogen ny statssekretær i Forsvardepartementet

Av | 2017-11-15T13:18:22+00:00 14. november 2017|Kategorier: Nyheter|

Tone Skogen (64) fra Høyre blir ny statssekretær i Forsvarsdepartementet. Det ble besluttet i statsråd sist fredag. Hun etterfølger Øystein Bø, som har vært statssekretær de fire siste årene. Skogen kommer fra stillingen som statssekretær i Utenriksdepartementet. Hun er utdannet siviløkonom, og har tidligere vært blant annet statssekretær i Nærings- og handelsdepartementet i perioden 2004-2005.

8 november 2017

PST ønsker alminnelig bevæpning av norsk politi

Av | 2017-11-08T15:10:25+00:00 8. november 2017|Kategorier: Nyheter|

Politiets sikkerhetstjeneste mener at trusselbildet tilsier generell bevæpning av norsk politi. Det er konklusjonen i sikkerhetstjenestens høringssvar til bevæpningsutvalgets utredning som ble lagt frem i mars år. - PST ser at trusselbildet har endret seg vesentlig de siste årene, og det er grunn til å tro at det norske samfunnet må forholde seg til at

8 november 2017

NATO vedtar ny kommandostruktur for Europa

Av | 2017-11-08T13:15:29+00:00 8. november 2017|Kategorier: Nyheter|

På NATOs forsvarsministermøte i dag blir det vedtatt nye rammer for en oppdatert kommandostruktur. Strukturen skal bidra til å sikre en raskere og mer effektiv forflytning av styrker i Europa og sikre sjøveiene og forbindelsen mellom Nord-Amerika og Europa. Dette er noe Norge i sin tid tok initiativ til og som nå har vært vurdert

20 oktober 2017

Bakke-Jensen ny forsvarsminister

Av | 2017-10-20T14:23:14+00:00 20. oktober 2017|Kategorier: Nyheter|

EØS- og EU-minister Frank Bakke-Jensen ble i dag utnevnt til forsvarsminister i regjeringen Solberg, mens Ine Eriksen Søreide går til posten som utenriksminister. Statssekretær Øystein Bø og politisk rådgiver Marte Ziolkowski fortsetter begge i Forsvarsdeptementet, nå under Bakke-Jensens ledelse. Statssekretær Tone Skogen har fått avskjed i nåde som statssekretær for utenriksminister Børge Brende, og er

13 oktober 2017

Hæren ruster opp i Finnmark

Av | 2017-10-15T14:11:12+00:00 13. oktober 2017|Kategorier: Nyheter|

En mindre kavaleribataljon med 400 soldater opprettes permanent på Porsangermoen i Finnmark. Det opprettes en aktiv hærreserve som skal trenes jevnlig og som skal kunne kalles inn på kort varsel. Modernisering av Leopard2 stridsvogn settes på vent. I stedet vil man anskaffe helt nye stridsvogner nærmere 2025. Dette er hovedpunktene i Regjeringens forslag til ny

12 oktober 2017

Regjeringen følger langtidsplanen og styrker Forsvaret

Av | 2017-10-12T11:19:51+00:00 12. oktober 2017|Kategorier: Nyheter|

– Regjeringens budsjettforslag følger opp den ambisiøse langtidsplanen for forsvarssektoren for perioden frem til 2020. I 2018 ønsker regjeringen kortere responstider, økt bemanning av utvalgte operative kapasiteter, et høyere aktivitetsnivå og investeringer for et fremtidsrettet forsvar, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Over to av de tre milliardene går direkte til oppfølging av tiltak i langtidsplanen,