christian

Du er her:-Christian Bugge Hjorth

Om Christian Bugge Hjorth

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noe informasjon om seg selv.
Så langt har Christian Bugge Hjorth laget 33 artikler.
12 juli 2017

Først nå vi får vite sannheten om Forsvaret

Av | 12. juli 2017|Kategorier: Nyheter|

Det er ingen nyhet at Forsvaret ikke kan forsvare Norge. Det er verre at det lille forsvaret Norge har, ikke virker som det skal, skriver journalist Sveinung Berg Bentzrød i en artikkel i Aftenposten. I artikkelen kommenterer han også dagens politiske og militære ledelse og hevder at det var først da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og

12 juli 2017

HV-sjefen: Reduksjonene har gått for langt

Av | 12. juli 2017|Kategorier: Nyheter|

Hæren er etter den kalde krigens opphør redusert med over 90 prosent og HV tilsvarende med 50 prosent. Jeg mener at reduksjonene har gått for langt, skriver generalmajor Tor Rune Raabye i Dagens Næringsliv i dag. Norge trenger et sterkt forsvar med moderne fly, fartøy og en tidsriktig landmakt med en troverdig og effektiv hær.

9 juli 2017

Befolkningen for dårlig beskyttet

Av | 9. juli 2017|Kategorier: Nyheter|

Sivilbefolkningen har krav på beskyttelse etter folkeretten, men Sivilforsvaret vil ikke kunne beskytte befolkningen i tilstrekkelig grad, går det frem av en rapport utarbeidet av Forsvarets forskningsinstitutt, FFI. I rapporten går det frem at de sivile beskyttelsestiltakene samfunnet vil kunne gi befolkningen i krisesituasjoner er mangelfulle. I fredstid skal Sivilforsvaret være forsterkningressurs for nød- og

28 juni 2017

– Hæren for liten til å løse pålagte oppdrag

Av | 28. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

- Dersom de økonomiske rammene for utviklingen av landmakten blir stående, fører de til en de facto nedprioritering av Hæren og Heimevernet, skriver Hærsjef og generalmajor Odin Johannessen i Dagens Næringsliv. Vi får da et forsvar med en svakere landkomponent, der tilstedeværelse, kontroll og evne til å møte en motstander også på bakken svekkes. Dette

19 juni 2017

EU oppretter forsvarsfond

Av | 19. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

Som et ledd i å samordne innsatsen på forsvaret i Europa oppretter EU et forsvarsfond. Fondet skal hvert år bruke 500 millioner Euro på forskning og en milliard Euro på innkjøp av forsvarsmateriell. Investeringene vil i realiteten bli større, ettersom disse midlene skal benyttes som en grunnpilar i det Europeiske forsvarssamarbeidet, skriver Svenska Dagbladet. Den

15 juni 2017

– Kampkraften kan tredobles

Av | 15. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

Nils Holme, tidligere sjef for Forsvarets forskningsinstitutt, har sett på konsekvensene av å øke bevilgningene til Forsvaret til to prosent av brutto nasjonalprodukt, slik en rekke partier gikk inn for denne våren. Det var på de politiske partienes landsmøter denne våren at politikerne ga sin tilslutning til toprosentmålet som NATO-landene gikk inn for på møtet

12 juni 2017

Forsvarsforeningen: Styrk forsvaret mot cyberangrep

Av | 12. juni 2017|Kategorier: Linker|

Styrking av nasjonalt forsvar mot cyberangrep Norge må etablere en nasjonal strategi og plan i samordnet med NATOs Cyber erklæring. Ansvarlige institusjonene må styrkes med kompetanse-/utdannelse og nødvendige ressurser. Vi blir hyppig utsatt for cyberangrep fra svært forskjellige aktører med varierende motiver. 1. Spionasje ved ”hacking” som kan være rettet mot forsvar, forsvarsindustri, kritisk infrastruktur

12 juni 2017

Hun forsvarer det digitale domenet

Av | 12. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

Marianne Aas (38) skal lede Norges nye Felles cyberkoordineringssenter. Senteret vil koordinere de hemmelige tjenestenes innsats på cyberområdet og skal ha det øverste ansvaret for hvordan Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste og Nasjonal sikkerhetsmyndighet skal gå sammen for å koordinere responsen for å forsvare landet på det digitale området. Hensikten med den nye enheten, som har fått

1 juni 2017

Beordrer stans i reduksjon av Heimevernet

Av | 1. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

Heimevernet har fått beskjed om å stoppe endringene i HV. Ordren kommer fra forsvarsminister Ine Eriksen Søreide, som vil vente med å endre Heimevernet til etter at landmaktutredningen er lagt frem. Sjefen for HV, generalmajor Tor Rune Raabye, skulle denne uken ha presentert en ny områdestruktur som en konsekvens av at flertallet i Stortinget i

28 mai 2017

-Ingen selvfølge at NATO består

Av | 28. mai 2017|Kategorier: Nyheter|

- Det er ingen selvfølge at NATO består, sier NATOs stabssjef Torgeir Larsen til NRK. USAs president Donald Trump har tidligere sagt at NATO er utdatert og på sin Europareise var han krystallklar på at europeiske land må bidra mer. - Man kan ikke ta for gitt at noen internasjonale institusjoner består i dagens internsjonale