christian

Du er her:-Christian Bugge Hjorth

Om Christian Bugge Hjorth

Christian Bugge Hjorth er generalsekretær i Norges Forsvarsforening, redigerer Forsvarsforeningens nyhetssider og er ansvarlig redaktør for magasinet Norges Forsvar. Bugge Hjorth har bakgrunn som journalist og nyhetsreporter i NRK Dagsrevyen, informasjonsdirektør og informasjonsrådgiver. Han har hatt blant annet hatt ansvar for planlegging av strategisk kommunikasjon i Forsvaret og ledet informasjonsvirksomheten i to forsvarsstudier (Frisvold, 2003 og Diesen, i 2007).
13 oktober 2017

Hæren ruster opp i Finnmark

Av | 13. oktober 2017|Kategorier: Nyheter|

En mindre kavaleribataljon med 400 soldater opprettes permanent på Porsangermoen i Finnmark. Det opprettes en aktiv hærreserve som skal trenes jevnlig og som skal kunne kalles inn på kort varsel. Modernisering av Leopard2 stridsvogn settes på vent. I stedet vil man anskaffe helt nye stridsvogner nærmere 2025. Dette er hovedpunktene i Regjeringens forslag til ny

12 oktober 2017

Regjeringen følger langtidsplanen og styrker Forsvaret

Av | 12. oktober 2017|Kategorier: Nyheter|

– Regjeringens budsjettforslag følger opp den ambisiøse langtidsplanen for forsvarssektoren for perioden frem til 2020. I 2018 ønsker regjeringen kortere responstider, økt bemanning av utvalgte operative kapasiteter, et høyere aktivitetsnivå og investeringer for et fremtidsrettet forsvar, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide. Over to av de tre milliardene går direkte til oppfølging av tiltak i langtidsplanen,

10 oktober 2017

Forsvarsdebatt på villspor

Av | 10. oktober 2017|Kategorier: Nyheter|

Skinndebatten om basepolitikk er et blindspor, iscenesatt av folk som enten ikke liker, eller ikke skjønner hva NATO er, skriver VGs kommentator Fridtjof Jacobsen i dagens avis. Også Adresseavisen kommenterer i dag debatten om amerikanske soldater på norsk jord, og poengterer at frykten for å tråkke Putin på tærne ikke kan styre norsk forsvarspolitikk. Er

26 september 2017

Etterretningstrykket mot Norge er høyt

Av | 26. september 2017|Kategorier: Nyheter|

Etterretningstrykket mot Norge er høyt, sa sjefen for den norske E-tjenesten, Morten Haga Lunde på den årlige Sårbarhetskonferansen i Oslo. Arrangementet er et samarbeidsarrangement mellom Norges Forsvarsforening og Kvinners Frivillige Beredskap, KFB. Etterretningssjefen advarte mot en rekke urovekkende hendelser i Ukraina, hvor blant annet strømnettet er blitt slått ut. TESTER UT METODENE – Vi mener

25 september 2017

Seks ubåter med langtrekkende missiler?

Av | 25. september 2017|Kategorier: Nyheter|

Får Norge seks ubåter, og blir de utrustet med langtrekkende missiler? Det er mange som ivrer for begge deler. Politikerne kan være på glid, skriver magasinet Norges Forsvar. Da Stortinget vedtok langtidsplanen for Forsvaret i november, gikk politikerne inn for å bestille fire ubåter. Men det var før to-prosentmålet fikk vind i seilene. Dersom vi

1 september 2017

Ny sjef for Heimevernet

Av | 1. september 2017|Kategorier: Nyheter|

Brigader Eirik Johan Kristoffersen ble i statsråd i dag utnevnt til generalmajor i Hæren og beordret til stillingen som sjef for Heimevernet. Kristoffersen har bred erfaring fra operativ virksomhet i Hæren og Forsvarets spesialstyrker. Han har omfattende internasjonal erfaring fra spesialoperasjoner, og har variert tjeneste i Hæren og spesialstyrkene. Kristoffersen er tildelt både Krigskorset med

29 august 2017

Ap vil beholde Telemark bataljon og sier ja til et selvstendig HV

Av | 29. august 2017|Kategorier: Nyheter|

Arbeiderpartiet vil beholde Telemark bataljon som én enhet lokalisert på Rena. Partiet slår samtidig fast at Hæren har vært forsømt over flere år, og stiller deg dermed bak kritikken fra tidligere etteretningssjef Kjell Grandhagen. Det er lederen for Stortingets Utenriks- og forsvarskomité, Anniken Huitfeldt (Ap) som opplyser dette til Norges Forsvarsforening i forbindelse med sitt

23 august 2017

Økt norsk engasjement i Afghanistan en god idé?

Av | 23. august 2017|Kategorier: Nyheter|

Etter at president Donald Trump varslet at USA ville øke sitt militære bidrag i Afghanistan har 15 land sagt seg villig til også å øke sitt engasjement. Norge på sin side er i dialog med NATO, ifølge NATOs generalsekretær Jens Stoltenberg. Toneangivende norske medier som VG og Aftenposten stiller seg i dagens ledere positiv til

15 august 2017

Se forsvarsdebatten fra Arendalsuka 2017

Av | 15. august 2017|Kategorier: Nyheter|

Under Arendalsuka 2017 arrangerte Norges Forsvarsforening en politikerdebatt der spørsmålet var hvordan Norge skal møte utfordringene sivilt og militært i en situasjon med en uforutsigbar amerikansk president og en russisk statsleder som utfordrer Europa og Vesten. Blant de spørsmål politikerne svarte på var om vi ikke burde få en forpliktende opptrappingsplan som tilfredsstiller behovet for

11 august 2017

Norges Forsvarsforening deltar bredt under Arendalsuka

Av | 11. august 2017|Kategorier: Nyheter|

Norges Forsvarsforening er godt representert under Arendalsuka som starter neste uke. Mandag gjennomfører foreningen et møte med sentrale politikere og forsvarsanalytikere. Hele uken er Arendal Forsvarsforening representert med stand sammen med en rekke andre foreninger. Tirsdag er det duket for en sammenkomst med politikere og representanter for foreningen. - Vi anser Arendalsuka for å være