jarle120

Du er her:-Norges Forsvarsforening

Om Norges Forsvarsforening

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noe informasjon om seg selv.
Så langt har Norges Forsvarsforening laget 211 artikler.
7 februar 2017

Langtidsplanen er et løft

Av | 7. februar 2017|Kategorier: Norges Forsvar 1-2017|Tags: |

Den nye langtidsplanen som ble vedtatt i november 2016 er en bevisst satsing på Forsvaret. Et økonomisk løft på ca 180 milliarder kroner over de neste 20 år er historisk. Av Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef Langtidsplanen er et løft som gjør det mulig å videreføre et forsvar med stor bredde

3 februar 2017

Styrket sivil-militært ­samarbeid

Av | 3. februar 2017|Kategorier: Norges Forsvar 1-2017|

Regjeringen fremmet i desember en stortings-melding om samfunnssikkerhet. Styrket sivilt-militært samarbeid er et av hovedbudskapene. Av Per-Willy Amundsen Justis- og beredskapsminister (Frp) Trygghet i hverdagen og styrket beredskap er et av regjeringens viktigste satsingsområder. Samfunnssikkerheten påvirkes av mange forhold, både i vårt eget samfunn og verdenssamfunnet. Vi opplever i

3 februar 2017

Hvem trenger vi å berolige?

Av | 3. februar 2017|Kategorier: Norges Forsvar 1-2017|Tags: |

Av Christian Bugge Hjorth Generalsekretær i Norges Forsvarsforening I mars gjennomfører Forsvaret en vinterøvelse i Finnmark, nærmere bestemt mellom Alta og Lakselv. Foruten HV, Hæren og norske spesialstyrker vil øvelsen inkludere britiske og amerikanske styrker totalt om lag 700 soldater. Fokus er å trene soldater til å håndtere vinterforhold. Selv

31 januar 2017

Alle elementene skal fungere

Av | 31. januar 2017|Kategorier: Norges Forsvar 1-2017|

Langtidsplanens første fase er å få det vi i dag har til å virke. Vi fyller opp reservedels- og beredskapslagre og tar inn etterslepet på vedlikehold. Nå skal vi få det grunnleggende på plass i hele Forsvaret, understreker forsvarsministeren. Av Ine Eriksen Søreide Forsvarsminister 2016 var et innholdsrikt, travelt

25 mai 2016

Langtidsplanen for forsvarssektoren legges frem 17. juni

Av | 25. mai 2016|Kategorier: Nyheter|

Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren blir lagt frem fredag 17. juni. Forsvarsministeren lover økte forsvarsbudsjetter fra 2017, kombinert med effektivisering i basestruktur og operativ struktur. - Langtidsplanen innebærer styrking og fornying av forsvarssektoren, sier forsvarsminister Ine Eriksen Søreide.. Den nye langtidsplanen for forsvarssektoren blir lagt frem fredag 17. juni. - Langtidsplanen innebærer styrking og fornying

11 mai 2016

Frykter at regjeringen vil utsette finansieringen av Forsvaret

Av | 11. mai 2016|Kategorier: Nyheter|

Lederen for Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huitfeldt frykter at forsinkelsen av Forsvarets langtidsplan vil bety at regningen blir liggende igjen til etter valget i 2017. Forsvarsministerens politiske rådgiver, Audun Halvorsen avviser dette. Halvorsen skriver: - Arbeidet med planen og arbeidet med statsbudsjettet skjer som normalt i parallell og tett sammenheng. Det vil være fullt

11 mai 2016

Trenger vi Heimevernet? Møt opp i Oslo 31. mai!

Av | 11. mai 2016|Kategorier: Nyheter|

Norges Forsvarsforening har invitert generalinspektør for Heimevernet, generalmajor Tor Rune Raabye til å gi en ORIENTERING OM HEIMEVERNETS SITUASJON OG OPPGAVER. Samtidig har foreningen invitert sentrale politikere til å kommentere FORESLÅTTE ENDRINGER OG NEDSKJÆRINGER. Det spørsmålet som stilles er «Trenger vi Heimevernet?»   TID: Tirsdag 31. mai kl. 17.00-19.30. STED: Håndverkeren kurs og konferansesenter i

29 april 2016

– Umulig å forestille seg et territorialforsvar uten en hær

Av | 29. april 2016|Kategorier: Nyheter|

- Hvordan man kan forestille seg et territorialforsvar uten en hær, er for meg en gåte. Det strider mot all kjent militærteori og mot alt vi vet om hvordan krig utkjempes, skriver Jacob Børresen i en artikkel i Dagens Næringsliv. Børresen er kritisk til regjeringens mulige nedleggelse av 2. bataljon på Skjold. Den 21. april

28 april 2016

Har vi gitt opp førstelinjeforsvaret?

Av | 28. april 2016|Kategorier: Nyheter|

I en kommentar skriver tidligere sjef for Forsvarets forskningsinstitutt, Nils Holme at det forsvarssjefen i realiteten hevder i sitt militærfaglige råd til regjeringen er at dersom forsvarssjefens nøkterne forslag ikke blir imøtekommet vil vi ikke lenger være i stand til å forsvare oss lenge nok til at allierte styrker kan komme oss til hjelp. Dette

25 april 2016

Frp sier ja til forsvarssjefen

Av | 25. april 2016|Kategorier: Nyheter|

Frp vedtok i helgen mer penger til Forsvaret. Frp vil gi Forsvaret 180 milliarder kroner i et 20-årsperspektiv. Dette tilsvarer det investeringsnivået forsvarssjefen foreslo i sitt militærfaglige råd ril regjeringen. Det gjenstår nå å se hva en samlet regjering kommer til. Partiet mener det bør være en gradvis økning av forsvarsbudsjettet allerede fra 2017, slik