NorgesForsvar

Du er her:-Norges Forsvarsforening

Om Norges Forsvarsforening

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noe informasjon om seg selv.
Så langt har Norges Forsvarsforening laget 98 artikler.
23 juni 2017

Diesen: To prosent krever grunnleggende politiske valg

Av | 23. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

En satsing på forsvaret i en størrelsesorden 2 prosent av brutto nasjonalprodukt betyr en satsing som som er så stor at den i realiteten muliggjør et helt annet forsvar, skriver tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i en artikkel i Dagens Næringliv. Isåfall bør vi sette ned en ny forsvarskommisjon, fordi det dreier seg om å treffe

22 juni 2017

– Tid for en totalforsvarskommisjon

Av | 22. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

En trussel mot Norge behøver ikke komme i form av stridsvogner som ruller over grensen i Finnmark, skriver generalsekretær Christian Bugge Hjorth i en artikkel i Dagens Næringsliv i dag. - Trusselen kan komme fra et helt annet hold. Mange har for eksempel løftet frem «hybridkrig» som en mulighet, etter mønster av de russiske operasjonene

20 juni 2017

Landmaktstudien oppsummert så langt

Av | 20. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

Brandvik-utvalget har nå presentert sin statusrapport som grunnlag for den Stortingsproposisjonen om landmakten som etter planen skal legges frem for Stortinget i oktober. Det viktigste utredningen svarer på, er hvordan dagens landforsvar kan få bedre reaksjonsevne, utholdenhet og kampkraft innenfor den økonomiske rammen som ble trukket opp i langtidsplanen for Forsvaret som ble vedtatt i

12 juni 2017

NFFs landsmøte: Nye trusler krever nye strategier

Av | 12. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

Nye mekanismer har fått en fremtredende plass i trusselbildet de siste årene. Norge må ha en samlet strategi for å svare på disse truslene med planer som gjenspeiler dette, og der man trekker på både militære og sivile ressurser, heter det i en resolusjon vedtatt på Norges Forsvarsforenings landsmøte. I resolusjonen pekes det på at

12 juni 2017

Forsvarsforeningen: Ja til tilstedeværelse av NATO-styrker

Av | 12. juni 2017|Kategorier: Linker|

NATO-styrker må inviteres til jevnlig og langvarig tilstedeværelse i Norge. Norge kan på kort tid øke sin militære og politiske troverdighet ved at allierte styrker regelmessig øver fra norske baser på rotasjonsbasis. Dette er et særlig viktig virkemiddel i en periode med gjenoppbygging av norske styrker. Norge kan tilby forhold som få NATO land kan

12 juni 2017

Forsvarsforeningen: Budsjettet må opptrappes betydelig fra 2018

Av | 12. juni 2017|Kategorier: Linker|

Forsvarsbudsjett på 2% av BNP og en tydelig opptrapping av budsjettet i 2018. Norges forsvarsbudsjett må styrkes for å tilfredsstille NATOs og Norges sikkerhetsmessige behov, minimum 2% av BNP innen 2024. Norges Forsvarsforening forventer også en tydelig satsing allerede i 2018 budsjettet. 2% målet er blitt en målestokk på medlemslandenes forsvarsvilje og solidaritet. Med Norges

4 mai 2017

Stortinget vil offentliggjøre landmaktstudien

Av | 4. mai 2017|Kategorier: Nyheter|

Stortingsflertallet vil vedta at regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets fremtid så snart den foreligger, slik Venstre har foreslått. Forsvarsforeningens generalsekretær, Christian Bugge Hjorth, er likevel bekymret. Igår leverte Stortingets utenriks- og forsvarskomité sin innstilling om offentliggjørelse av forsvarssjefens landmaktstudie. Et flertall i komiteen går imot regjeringens ønske om å holde landmaktstudien hemmelig.

24 april 2017

«Landmaktutredningen må legges fram før valget»

Av | 24. april 2017|Kategorier: Medlemsnytt|

Romsdal Forsvarsforening hadde styremøte tirsdag 18. april 2017 og vedtok å fremsende følgende uttalelse til Landmaktsutredningens medlemmer, Stortingets Forsvarskomite og Mørebenken på Stortinget: «Romsdal Forsvarsforening har registrert at det i lengere tid har pågått en heftig debatt om heimevernets framtid. Et flertall på Stortinget vedtok før jul at Heimevernet skal nedskaleres med 7.000 soldater og

20 april 2017

Tar selvkritikk

Av | 20. april 2017|Kategorier: Nyheter|

Statsminister Erna Solberg innrømmer at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep. - Vi var kjent med noen utfordringer, men regjeringen som sådan var ikke kjent med bildet av totalutfordringene, sa Solberg da hun i Stortingets spørretime i går ble spurt om kritikken fra Riksrevisjonen i

20 april 2017

– Økte bevilgninger ga resultater

Av | 20. april 2017|Kategorier: Nyheter|

Forsvarssjefen la igår frem årsrapporten for 2016. Der understreker han at selv om Forsvaret i fjor gjennomførte daglige operasjoner innen overvåking, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, er ikke beredskapen tilstrekkelig. Men økte bevilgninger i 2016 har bedret vedlikeholdssituasjonen i Forsvaret, sier han. - Vi ser at vi ikke har så høy beredskap i hele bredden av Forsvaret