NorgesForsvar

Du er her:-Norges Forsvarsforening

Om Norges Forsvarsforening

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noe informasjon om seg selv.
Så langt har Norges Forsvarsforening laget 92 artikler.
4 mai 2017

Stortinget vil offentliggjøre landmaktstudien

Av | 4. mai 2017|Kategorier: Nyheter|

Stortingsflertallet vil vedta at regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets fremtid så snart den foreligger, slik Venstre har foreslått. Forsvarsforeningens generalsekretær, Christian Bugge Hjorth, er likevel bekymret. Igår leverte Stortingets utenriks- og forsvarskomité sin innstilling om offentliggjørelse av forsvarssjefens landmaktstudie. Et flertall i komiteen går imot regjeringens ønske om å holde landmaktstudien hemmelig.

24 april 2017

«Landmaktutredningen må legges fram før valget»

Av | 24. april 2017|Kategorier: Medlemsnytt|

Romsdal Forsvarsforening hadde styremøte tirsdag 18. april 2017 og vedtok å fremsende følgende uttalelse til Landmaktsutredningens medlemmer, Stortingets Forsvarskomite og Mørebenken på Stortinget: «Romsdal Forsvarsforening har registrert at det i lengere tid har pågått en heftig debatt om heimevernets framtid. Et flertall på Stortinget vedtok før jul at Heimevernet skal nedskaleres med 7.000 soldater og

20 april 2017

Tar selvkritikk

Av | 20. april 2017|Kategorier: Nyheter|

Statsminister Erna Solberg innrømmer at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep. - Vi var kjent med noen utfordringer, men regjeringen som sådan var ikke kjent med bildet av totalutfordringene, sa Solberg da hun i Stortingets spørretime i går ble spurt om kritikken fra Riksrevisjonen i

20 april 2017

– Økte bevilgninger ga resultater

Av | 20. april 2017|Kategorier: Nyheter|

Forsvarssjefen la igår frem årsrapporten for 2016. Der understreker han at selv om Forsvaret i fjor gjennomførte daglige operasjoner innen overvåking, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, er ikke beredskapen tilstrekkelig. Men økte bevilgninger i 2016 har bedret vedlikeholdssituasjonen i Forsvaret, sier han. - Vi ser at vi ikke har så høy beredskap i hele bredden av Forsvaret

15 april 2017

– Landmaktstudien bør offentliggjøres før politisk behandling

Av | 15. april 2017|Kategorier: Nyheter|

Skal Marinen og Luftforsvaret finansieres etter operative behov, mens landmakten dimensjoneres og organiseres ut fra det som blir igjen? Det er spørsmålet vi nå må stille oss, skriver generalsekretær i Norges Forsvarsforening, Christian Bugge Hjorth i dagens Aftenposten.  Ved fremleggelsen av Forsvarets langtidsplan i november i fjor besluttet Regjeringen å utsette behandlingen av Hæren og

31 mars 2017

Hærsjefen til Asker og Bærum

Av | 31. mars 2017|Kategorier: Medlemsnytt|

Torsdag 6. april kl. 18:30 på Bekkestua Bibliotek Sjef for Hæren, Generalmajor Odin Johannessen foredrar om ”Hærens situasjon i dag og utsiktene fremover”. Hva betyr det at landmakten nå utredes? Skal enheter opprettes, legges ned eller flyttes? Skal vi beholde tunge pansrede avdelinger? Hva med artilleriet? Hva med Heimevernet? Dette er bare noen få av

8 mars 2017

Legger lokk på forsvarsdebatten

Av | 8. mars 2017|Kategorier: Nyheter|

Flere av medlemmene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite er bekymret over at regjeringen vil hemmeligholde rapporten fra Riksrevisjonen, der revisjonen konkluderer med at verken politiet eller Forsvaret - sammen eller hver for seg - klarer å sikre offentlige bygninger godt nok. I går diskuterte kontrollkomiteen hvem som skal møte i høringen som enten vil finne

3 februar 2017

Norge vil kjøpe ubåter fra Tyskland

Av | 3. februar 2017|Kategorier: Nyheter|

Etter en helhetlig vurdering har regjeringen besluttet at Tyskland er valgt som strategisk samarbeidspartner for Norge innenfor ubåtområdet.  Beslutningen innebærer et forpliktende og langvarig samarbeid som omfatter både ubåter og andre kapasiteter. Samarbeidet vil også omfatte utdanning, trening, drift, vedlikehold og understøttelse av de nye ubåtene. Ubåtene vil være basert på det tyske 212-designet som

18 januar 2017

Misvisende om digitalt grenseforsvar

Av | 18. januar 2017|Kategorier: Nyheter|

Det er ingen grunn til å frykte at E-tjenesten vil overvåke norske borgeres kommunikasjon. Helseopplysninger, kommunikasjon mellom presse og kilder, mellom advokater og klienter, og all annen innenlandsk kommunikasjon vil med Lysne II-utvalgets modell være utilgjengelig for etterretningspersonell, skriver E-sjefen i Aftenposten i dag. Det påstås at E-tjenesten gis mulighet til å «overvåke all elektronisk

12 januar 2017

47 tonn medisinsk utstyr til Irak

Av | 12. januar 2017|Kategorier: Nyheter|Tags: , , , , |

Helsedirektoratet og Direktoratet for sikkerhet og beredskap (DSB) har nå sendt medisinsk traumekirurgisk materiell til Irak. Dette er sårt tiltrengt i områdene ved byen Mosul. Materiellet blir sendt til Irak gjennom et samarbeid DSB har med EUs sivile krisehåndteringsordninger og etter en anmodning fra FN. – Den humanitære situasjonen i Irak er svært kritisk. Norge