NorgesForsvar

Du er her:-Norges Forsvarsforening

Om Norges Forsvarsforening

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noe informasjon om seg selv.
Så langt har Norges Forsvarsforening laget 102 artikler.
20 august 2017

«Ubevæpnet politi setter liv i fare»

Av | 20. august 2017|Kategorier: Nyheter|

– Norsk politi setter liv i fare når polititjenestemenn ikke bærer våpen, sier leder av Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad, til VG. Han krever midlertidig bevæpning over hele landet etter de siste terrorangrepene. Bolstad, som tidligere har gått inn for en generell bevæpning av norsk politi, mener det nå haster med å få på plass en

19 august 2017

13 foreninger inviterer til forsvarsdebatt i Oslo

Av | 19. august 2017|Kategorier: Nyheter|

Norges Forsvarsforening samarbeider med 12 andre forsvarsrelaterte organisasjoner og inviterer til debattmøte om Forsvaret i Litteraturhuset i Oslo, torsdag 31. august fra kl. 1515 til kl. 1645. Som kjent har Norges Forsvarsforening tatt til orde for å opprette en bredt sammensatt kommisjon i den hensikt å vurdere hvordan 2 prosent av BNP kan anvendes for

7 august 2017

– Sludder om forskningsrapport

Av | 7. august 2017|Kategorier: Nyheter|

Tidligere flaggkommandør og forsvarsekspert Jacob Børresen går sterkt i rette med nettstedet aldrimer.no og andre som angriper forsvarsministeren og Forsvarsdepartementet for ikke å ha offentliggjort Forsvarets forskningsinstitutts rapport om Heimevernet. Børresen mener saken er grundig misforstått, og at flere aktører har konspirert rundt saken. Rapporten, som ble bestilt av sjefen for Heimevernet, skal ha konkludert

12 juli 2017

Først nå vi får vite sannheten om Forsvaret

Av | 12. juli 2017|Kategorier: Nyheter|

Det er ingen nyhet at Forsvaret ikke kan forsvare Norge. Det er verre at det lille forsvaret Norge har, ikke virker som det skal, skriver journalist Sveinung Berg Bentzrød i en artikkel i Aftenposten. I artikkelen kommenterer han også dagens politiske og militære ledelse og hevder at det var først da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og

23 juni 2017

Diesen: To prosent krever grunnleggende politiske valg

Av | 23. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

En satsing på forsvaret i en størrelsesorden 2 prosent av brutto nasjonalprodukt betyr en satsing som som er så stor at den i realiteten muliggjør et helt annet forsvar, skriver tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i en artikkel i Dagens Næringliv. Isåfall bør vi sette ned en ny forsvarskommisjon, fordi det dreier seg om å treffe

22 juni 2017

– Tid for en totalforsvarskommisjon

Av | 22. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

En trussel mot Norge behøver ikke komme i form av stridsvogner som ruller over grensen i Finnmark, skriver generalsekretær Christian Bugge Hjorth i en artikkel i Dagens Næringsliv i dag. - Trusselen kan komme fra et helt annet hold. Mange har for eksempel løftet frem «hybridkrig» som en mulighet, etter mønster av de russiske operasjonene

20 juni 2017

Landmaktstudien oppsummert så langt

Av | 20. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

Brandvik-utvalget har nå presentert sin statusrapport som grunnlag for den Stortingsproposisjonen om landmakten som etter planen skal legges frem for Stortinget i oktober. Det viktigste utredningen svarer på, er hvordan dagens landforsvar kan få bedre reaksjonsevne, utholdenhet og kampkraft innenfor den økonomiske rammen som ble trukket opp i langtidsplanen for Forsvaret som ble vedtatt i

12 juni 2017

NFFs landsmøte: Nye trusler krever nye strategier

Av | 12. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

Nye mekanismer har fått en fremtredende plass i trusselbildet de siste årene. Norge må ha en samlet strategi for å svare på disse truslene med planer som gjenspeiler dette, og der man trekker på både militære og sivile ressurser, heter det i en resolusjon vedtatt på Norges Forsvarsforenings landsmøte. I resolusjonen pekes det på at

12 juni 2017

Forsvarsforeningen: Ja til tilstedeværelse av NATO-styrker

Av | 12. juni 2017|Kategorier: Linker|

NATO-styrker må inviteres til jevnlig og langvarig tilstedeværelse i Norge. Norge kan på kort tid øke sin militære og politiske troverdighet ved at allierte styrker regelmessig øver fra norske baser på rotasjonsbasis. Dette er et særlig viktig virkemiddel i en periode med gjenoppbygging av norske styrker. Norge kan tilby forhold som få NATO land kan

12 juni 2017

Forsvarsforeningen: Budsjettet må opptrappes betydelig fra 2018

Av | 12. juni 2017|Kategorier: Linker|

Forsvarsbudsjett på 2% av BNP og en tydelig opptrapping av budsjettet i 2018. Norges forsvarsbudsjett må styrkes for å tilfredsstille NATOs og Norges sikkerhetsmessige behov, minimum 2% av BNP innen 2024. Norges Forsvarsforening forventer også en tydelig satsing allerede i 2018 budsjettet. 2% målet er blitt en målestokk på medlemslandenes forsvarsvilje og solidaritet. Med Norges