Nyheter

Du er her:-Nyheter
12 mai 2017

Amerikansk tilstedeværelse i Trøndelag kan bli doblet

Av | 12. mai 2017|Kategorier: Nyheter|

Kontingenten med US Marines i Trøndelag kan komme til å dobles, opplyser amerikanske kilder til Norges Forsvarsforening. Den nåværende styrken som er tildelt av US Marines i Europa er i dag på ca 650, av disse er ca 300 stasjonert i Norge. Kontingenten med US Marines er en såkalt roterende styrke som i perioder på

11 mai 2017

Mer til forsvar og politi i revidert nasjonalbudsjett

Av | 11. mai 2017|Kategorier: Nyheter|

I forslaget til revidert nasjonalbudsjett vil regjeringen øke forsvarsbudsjettet med 738,8 millioner kroner, til 51 984 millioner kroner. Politiet får mer til kjøretøy og utstyr i politidistriktene. Forsterket operativ evne Regjeringen foreslår å styrke Forsvarets logistikkorganisasjon med 114,3 millioner kroner til økning av beredskapsbeholdninger og reservedelslagre og å styrke materiellinvesteringer med 265 millioner kroner for

4 mai 2017

Stortinget vil offentliggjøre landmaktstudien

Av | 4. mai 2017|Kategorier: Nyheter|

Stortingsflertallet vil vedta at regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets fremtid så snart den foreligger, slik Venstre har foreslått. Forsvarsforeningens generalsekretær, Christian Bugge Hjorth, er likevel bekymret. Igår leverte Stortingets utenriks- og forsvarskomité sin innstilling om offentliggjørelse av forsvarssjefens landmaktstudie. Et flertall i komiteen går imot regjeringens ønske om å holde landmaktstudien hemmelig.

20 april 2017

Tar selvkritikk

Av | 20. april 2017|Kategorier: Nyheter|

Statsminister Erna Solberg innrømmer at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep. - Vi var kjent med noen utfordringer, men regjeringen som sådan var ikke kjent med bildet av totalutfordringene, sa Solberg da hun i Stortingets spørretime i går ble spurt om kritikken fra Riksrevisjonen i

20 april 2017

– Økte bevilgninger ga resultater

Av | 20. april 2017|Kategorier: Nyheter|

Forsvarssjefen la igår frem årsrapporten for 2016. Der understreker han at selv om Forsvaret i fjor gjennomførte daglige operasjoner innen overvåking, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, er ikke beredskapen tilstrekkelig. Men økte bevilgninger i 2016 har bedret vedlikeholdssituasjonen i Forsvaret, sier han. - Vi ser at vi ikke har så høy beredskap i hele bredden av Forsvaret

15 april 2017

– Landmaktstudien bør offentliggjøres før politisk behandling

Av | 15. april 2017|Kategorier: Nyheter|

Skal Marinen og Luftforsvaret finansieres etter operative behov, mens landmakten dimensjoneres og organiseres ut fra det som blir igjen? Det er spørsmålet vi nå må stille oss, skriver generalsekretær i Norges Forsvarsforening, Christian Bugge Hjorth i dagens Aftenposten.  Ved fremleggelsen av Forsvarets langtidsplan i november i fjor besluttet Regjeringen å utsette behandlingen av Hæren og

4 april 2017

Sammenslåing av Hær og Heimevern lite sannsynlig

Av | 4. april 2017|Kategorier: Nyheter|

Hæren og Heimevernet blir neppe slått sammen. Dette sa lederen for landmaktutvalget, brigader, Aril Brandvik, på et møte i Oslo igår. Ifølge lederen av landmaktutredningen ser ikke utvalget for seg at sammenslåing ligger på bordet når arbeidsgruppen skal komme med sine anbefalinger til regjeringen til høsten. - Vi kan allerede nå se at sammenslåing ikke

4 april 2017

Hæren mangler reell kampkraft ifølge utvalg

Av | 4. april 2017|Kategorier: Nyheter|

Hæren mangler «reell kampkraft». Heimevernets reaksjonsevne vurderes som ganske god. Dette er blant de foreløpige konklusjonene i den landmaktstudien regjeringen nedsatte i november ifjor og som skal leverere sin endelige innstilling om organiseringen av Hæren og Heimevernet til forsvarssjefen før sommeren. Aftenposten har fått tilgang på et foreløpig dokumentet fra utvalget, som ledes av brigader

29 mars 2017

Vil fortsatt kjempe for bevæpning av politiet

Av | 29. mars 2017|Kategorier: Nyheter|

Flertallet i utvalget som vurderer bevæpning av politiet mener at politiet ikke skal være permanent bevæpnet, ifølge NRK. Politiets Fellesforbund vil kjempe videre for at bevæpning blir en realitet. Det såkalte bevæpningsutvalget leverer sin innstilling i dag og utvalget er splittet. I dag er ordningen en såkalt fremskutt lagring, der skytevåpen ligger låst inn i

29 mars 2017

Føler seg overkjørt

Av | 29. mars 2017|Kategorier: Nyheter|

- I Landmaktsutredningen (LMU) overkjøres mine folk med argumenter om at «de ikke er samarbeidsvillige». Med andre ord ikke følger noe som ser ut til å være forutbestemt av «noen». Denne noen vet jeg ikke hvem er.» I en privat e-post som Dagsavisen har fått tilgang til uttrykker generalmajor Tor Rune Raabye at han er