Nyheter

Du er her:-Nyheter
29 mars 2017

Vil fortsatt kjempe for bevæpning av politiet

Av | 29. mars 2017|Kategorier: Nyheter|

Flertallet i utvalget som vurderer bevæpning av politiet mener at politiet ikke skal være permanent bevæpnet, ifølge NRK. Politiets Fellesforbund vil kjempe videre for at bevæpning blir en realitet. Det såkalte bevæpningsutvalget leverer sin innstilling i dag og utvalget er splittet. I dag er ordningen en såkalt fremskutt lagring, der skytevåpen ligger låst inn i

29 mars 2017

Føler seg overkjørt

Av | 29. mars 2017|Kategorier: Nyheter|

- I Landmaktsutredningen (LMU) overkjøres mine folk med argumenter om at «de ikke er samarbeidsvillige». Med andre ord ikke følger noe som ser ut til å være forutbestemt av «noen». Denne noen vet jeg ikke hvem er.» I en privat e-post som Dagsavisen har fått tilgang til uttrykker generalmajor Tor Rune Raabye at han er

24 mars 2017

Innrømmer mangler, men er uenig i konklusjonen

Av | 24. mars 2017|Kategorier: Nyheter|

Dagens Næringsliv offentliggjør i dag deler av rapporten fra Riksrevisjonen. I en artikkel konkluderer avisen med at rapporten viser at hverken politiet eller Forsvaret er i stand til å beskytte vitale mål i Norge mot terror. Dette er en konklusjon såvel forsvarssjefen som politidirektøren har tatt avstand fra. I Stortingets høring sa også forsvarssjefen at

21 mars 2017

Objektsikring tok lenger tid enn forventet

Av | 21. mars 2017|Kategorier: Nyheter|

I Stortingets høring om objektsikring tirsdag vedgikk statsminister Erna Solberg at arbeidet med sikring av viktige bygg og anlegg mot terrortrusler har tatt lengre tid enn forutsatt. – Arbeidet har vært mer komplisert enn man opprinnelig antok, blant annet på grunn av at listene over hvilke objekter som skulle sikres har vært endret underveis, sa

21 mars 2017

– Ikke enig i kritikk om objektsikring

Av | 21. mars 2017|Kategorier: Nyheter|

- Jeg deler ikke Riksrevisjonens vurdering av at Forsvaret ikke er i stand til å sørge for skikkelig objektsikring, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i Stortingets åpne høring i kontroll- og konstitusjonskomiteen i går. På spørmål om Heimevernet har de ressurser som kreves for å drive objektsikring, svarte sjefen for Heimevernet, Tor Rune Raabye, at det

13 mars 2017

Høyre går inn for å bruke 2 prosent av BNP på Forsvaret

Av | 13. mars 2017|Kategorier: Nyheter|

Høyre skal fortsette med en "reell og betydelig" økning av bevilgningene til Forsvaret og slutter seg tilmålsettingen fra NATO-møtet Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot 2-prosentmålet i løpet av et tiår. Målsettingen ble vedtatt på Høyres landsmøte i helgen. . Forslaget ble enstemmig vedtatt og

9 mars 2017

Russland til angrep på norsk forsvarspolitikk

Av | 9. mars 2017|Kategorier: Nyheter|Tags: , , , , , |

Den russiske ambassade i Oslo bruker i dag Dagbladet som talerør for sin kritikk av at Norge har nedsatt en ekspertgruppe for å se på mulighetene for et norsk bidrag til NATOs missilforsvar. Den russiske ambassaden har den senere tid vært aktiv med å kritisere norsk forsvarspolitikk, norske øvelser og samarbeidet med NATO-alliansen. I dag

8 mars 2017

Legger lokk på forsvarsdebatten

Av | 8. mars 2017|Kategorier: Nyheter|

Flere av medlemmene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite er bekymret over at regjeringen vil hemmeligholde rapporten fra Riksrevisjonen, der revisjonen konkluderer med at verken politiet eller Forsvaret - sammen eller hver for seg - klarer å sikre offentlige bygninger godt nok. I går diskuterte kontrollkomiteen hvem som skal møte i høringen som enten vil finne

2 mars 2017

Forsvarsopprør i Høyre

Av | 2. mars 2017|Kategorier: Nyheter|

Et nytt forsvarsopprør sprer seg nå i Høyre. Flertallet av Høyres fylkeslag vil forplikte Erna Solberg og regjeringen til å øke forsvarsbudsjettet til to prosent av BNP innen 2024. 10 av 18 fylkeslag er ikke fornøyd med forslaget fra Høyres programkomite, som sier at NATOs mål om å bruke to prosent av landets BNP på