Nyheter

Du er her:-Nyheter
12 juli 2017

Først nå vi får vite sannheten om Forsvaret

Av | 12. juli 2017|Kategorier: Nyheter|

Det er ingen nyhet at Forsvaret ikke kan forsvare Norge. Det er verre at det lille forsvaret Norge har, ikke virker som det skal, skriver journalist Sveinung Berg Bentzrød i en artikkel i Aftenposten. I artikkelen kommenterer han også dagens politiske og militære ledelse og hevder at det var først da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen og

12 juli 2017

HV-sjefen: Reduksjonene har gått for langt

Av | 12. juli 2017|Kategorier: Nyheter|

Hæren er etter den kalde krigens opphør redusert med over 90 prosent og HV tilsvarende med 50 prosent. Jeg mener at reduksjonene har gått for langt, skriver generalmajor Tor Rune Raabye i Dagens Næringsliv i dag. Norge trenger et sterkt forsvar med moderne fly, fartøy og en tidsriktig landmakt med en troverdig og effektiv hær.

9 juli 2017

Befolkningen for dårlig beskyttet

Av | 9. juli 2017|Kategorier: Nyheter|

Sivilbefolkningen har krav på beskyttelse etter folkeretten, men Sivilforsvaret vil ikke kunne beskytte befolkningen i tilstrekkelig grad, går det frem av en rapport utarbeidet av Forsvarets forskningsinstitutt, FFI. I rapporten går det frem at de sivile beskyttelsestiltakene samfunnet vil kunne gi befolkningen i krisesituasjoner er mangelfulle. I fredstid skal Sivilforsvaret være forsterkningressurs for nød- og

28 juni 2017

– Hæren for liten til å løse pålagte oppdrag

Av | 28. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

- Dersom de økonomiske rammene for utviklingen av landmakten blir stående, fører de til en de facto nedprioritering av Hæren og Heimevernet, skriver Hærsjef og generalmajor Odin Johannessen i Dagens Næringsliv. Vi får da et forsvar med en svakere landkomponent, der tilstedeværelse, kontroll og evne til å møte en motstander også på bakken svekkes. Dette

23 juni 2017

Diesen: To prosent krever grunnleggende politiske valg

Av | 23. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

En satsing på forsvaret i en størrelsesorden 2 prosent av brutto nasjonalprodukt betyr en satsing som som er så stor at den i realiteten muliggjør et helt annet forsvar, skriver tidligere forsvarssjef Sverre Diesen i en artikkel i Dagens Næringliv. Isåfall bør vi sette ned en ny forsvarskommisjon, fordi det dreier seg om å treffe

22 juni 2017

– Tid for en totalforsvarskommisjon

Av | 22. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

En trussel mot Norge behøver ikke komme i form av stridsvogner som ruller over grensen i Finnmark, skriver generalsekretær Christian Bugge Hjorth i en artikkel i Dagens Næringsliv i dag. - Trusselen kan komme fra et helt annet hold. Mange har for eksempel løftet frem «hybridkrig» som en mulighet, etter mønster av de russiske operasjonene

20 juni 2017

Landmaktstudien oppsummert så langt

Av | 20. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

Brandvik-utvalget har nå presentert sin statusrapport som grunnlag for den Stortingsproposisjonen om landmakten som etter planen skal legges frem for Stortinget i oktober. Det viktigste utredningen svarer på, er hvordan dagens landforsvar kan få bedre reaksjonsevne, utholdenhet og kampkraft innenfor den økonomiske rammen som ble trukket opp i langtidsplanen for Forsvaret som ble vedtatt i

19 juni 2017

EU oppretter forsvarsfond

Av | 19. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

Som et ledd i å samordne innsatsen på forsvaret i Europa oppretter EU et forsvarsfond. Fondet skal hvert år bruke 500 millioner Euro på forskning og en milliard Euro på innkjøp av forsvarsmateriell. Investeringene vil i realiteten bli større, ettersom disse midlene skal benyttes som en grunnpilar i det Europeiske forsvarssamarbeidet, skriver Svenska Dagbladet. Den

15 juni 2017

– Kampkraften kan tredobles

Av | 15. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

Nils Holme, tidligere sjef for Forsvarets forskningsinstitutt, har sett på konsekvensene av å øke bevilgningene til Forsvaret til to prosent av brutto nasjonalprodukt, slik en rekke partier gikk inn for denne våren. Det var på de politiske partienes landsmøter denne våren at politikerne ga sin tilslutning til toprosentmålet som NATO-landene gikk inn for på møtet

12 juni 2017

NFFs landsmøte: Nye trusler krever nye strategier

Av | 12. juni 2017|Kategorier: Nyheter|

Nye mekanismer har fått en fremtredende plass i trusselbildet de siste årene. Norge må ha en samlet strategi for å svare på disse truslene med planer som gjenspeiler dette, og der man trekker på både militære og sivile ressurser, heter det i en resolusjon vedtatt på Norges Forsvarsforenings landsmøte. I resolusjonen pekes det på at