Etter litt diskusjon har vi også gått tilbake til vårt og forsvarsforeningens gamle valgsprog:

                                           ”FORSVARSSAK ER FREDSSAK”

Så vidt vites ble dette valgspråket valgt av Fritjof Nansen i hans presidentperiode.

Innhold:

1. Hva skjer?
2. Lenker – oppdatert 29.03.17
3. Forslag til landsmøtet i Norges Forsvarsforening
4. Kontakt oss

.

.

.

.

1. Programmet for våren 2017

Asker og Bærum Forsvarsforening er del av Asker og Bærum Forsvarsforum.

 

2017-Nyhetsbrev-mars- 2017-1

2017-Nyhetsbrev-mars- 2017-2

.

.

.

.

2. Lenker:

Vi trenger et balansert forsvar

Den viktigste oppgaven

Det nye forsvaret – mann, maskin eller begge deler?

Hærens museumsvoktere på krigsstien

Sverre Diesens løsning er uegnet til alt annet enn å skyte på blink

Why the U.S. Army Needs Armor – McMaster med flere
The Case for a Balanced Force

 

– Norge forsømmer NATO-traktaten

Norsk teknologi får eksklusiv plass i alle de
kommende tyske ubåtene –
Fra Teknisk Ukeblad 9 mars

F-35 herjet på storøvelse med 15:1 «kill rate»
Fra Teknisk Ukeblad 9 februar

Forsvaret kjøper nye autonome minejegere fra Kongsberg

Norges nye patruljefly skal angripe ubåter fra 30 tusen fot

.

.

.

.

3. Forslag til Landsmøte 2017 i Norges Forsvarsforening

Til: Norges Forsvarsforening – landsmøte 11. Juni

Fra: Asker og Bærum Forsvarsforening (ABFF)

Vi har på vårt årsmøte 15.02.2017 besluttet å fremme følgende saker til landsmøtet i Norges Forsvarsforening:

1.     Forslag:
Alle utenlands-veteraner som har tjent i det norske forsvar gis 50% rabatt på medlemskap i Norges Forsvarsforening med tilsvarende medlemskap i lokalforeningene. Slikt medlemskap fordrer fremleggelse av ”veterankort”.

2.     Resolusjon 1:
Norges Forsvarsforening krever at Regjering og Storting avsetter 2% av brutto-nasjonalprodukt til Norges forsvarsbudsjett i henhold til NATOs anbefalinger. NFF forventer at en vesentlig del av beløpet allokeres allerede i 2018 budsjettet.

3.     Resolusjon 2:
NFF krever at Regjering og Storting styrker Norges cyberforsvar slik at norske nasjonale institusjoner og interesser er tilstrekkelig sikret mot angrep.

Bærum 16.02.2017
Jan Fr. Mack
Leder i ABFF

.

.

.

.

4. Kontakt

Henvendelser til
Leder Jan Fr. Mack, Glassverkveien 89, 1363 Høvik, jfm(at)sailaway.no, T90826025