Indre Nordmøre Forsvarsforening

Du er her:---Indre Nordmøre Forsvarsforening

Logo

Styret i 2018:

Leder: Olav Jostein Holten, 6644 Bæverfjord
Mobil: 465 16 449

Nestleder: Lars Indreiten

Sekretær: Johannes J. Vaag

Kasserer: Halvor Flatekval

Styremedlem: Ivar Edmund Vatten

Varamedlemer: Nils Johan Rodal og Leif Kristian Bøe.

Revisor: Jan Gausen.

Valnemnd: Kristian Ellevset, Astrid Sinnes og Per O. Moen.

Årsmøtet ble holdt 15. februar, og i avisa Driva ligger det en uttalelse fra møtet som du finner under denne linken.

Årsmeldingen for 2017 finner du her.

AKTIVITETER I 2018

4. og 5. mai: Dugnad ved Krigsminnesamlinga. Oppstart kl. 10.00, slutt kl. 16.00 begge dager.

8. mai: Frigjøringsdagen/ Forsvarets veterandag. INF innleder i samarbeid med Nordmøre Brigadeveteranforening en tradisjon med 8. mai-markering lokalt.
Kl. 17.00 Frammøte ved Åsskard kirke. Bekransning av bauta over soldat falt under 2. verdenskrig v/representant for Møre og Fjordane HV-distrikt 11.
Kl. 18.00 Tilstelning ved Hammerstuene på Surnadalsøra.
Påmelding innen 3. mai pr. telefon til Olav Jostein Holten tlf. 465 16 449 eller Lars Indreiten tlf. 996 15 519
Se mer om markeringen her.              

26. mai: Åpen dag ved Krigsminnesamlinga. Fra kl. 12.00 til kl. 16.00.

Det vil også bli omvisning på Krigsminnesamlinga for elever i 9. klasse på ungdomsskolen. Dato kommer senere. Instruktører her blir Olav Jostein Holten og Kristian Henden.

Ultimo juni: Øramartnaden.

Medio desember: Forsvarets julegudstjeneste i Nidarosdomen. Nærmere informasjon kommer senere.

Til høsten blir det lagt opp til et åpent temamøte.

ARKIV

Innlegg fra 2017 finner du under denne linken.
Innlegg fra 2016 finner du under
denne linken.

INF er medlem av Todalen.no og Trollheimsporten

ELDRE STOFF:

Holten fikk kongens sølv

Torsdag 9. oktober 2014 ble foreningens formann Olav Jostein Holten tildelt Kongens fortjenestemedalje i sølv.
Vi andre i foreningen gratulerer med velfortjent heder.
Se omfattende reportasje fra tildelingen på Trollheimsporten. Klikk her

Festmiddag på Hammerstuene

Den 20.10. 2012 arrangerte INF festmiddag på Hammerstuene, Surnadalsøra i anledning sitt 30 – årsjubileum.
Bilder fra arrangementet finner du om du klikker her.

Om James Musters

James Musters er eit namn mange kjenner til på indre Nordmøre. Han var aktiv motstandsmann under siste verdenskrig, og var med på å få etablert Linge-kompaniet.

Musters trødde sine barnesko i Surnadal, og var eigar av fjellgarden Vaulen inne på Nordmarka – fram til han døde i 1948, – knappe 47 år gammel. No er det laga film om Vaulen og Musters, ein film som er delt opp i 4 kapittel som samla er 52 minutter. 

Som ein kuriositet kan du sjå ein kortversjon på 7-8 min. som kjem fram under hurtigmenyen som kjem fram omtrent midt på sida under denne linken 

2018-04-18T09:26:36+00:00