Åmot og omegn Forsvarsforening

Nytt styre i Åmot og Omegn Forsvarsforening etter avholdt årsmøte 17. februar 2022 Verv Navn Mobil E-post Leder Finn Nygård 97037008 fin-ny@online.no Nestleder Morten Kolbjørnsen 99096242 mortenkol@hotmail.no Kasserer Jon Lundesgaard 93042346 jon.lundesgaard@inn.no Styremedlem Frank Buen 94209214 frank_buen@hotmail.com Styremedlem Mona Svendsberget 99222003 mona.svendsberget@gmail.com Varamedlem Odd Søgaard 97667715 odd.sogaard@outlook.com Varamedlem Arne Nohr 90779798 arnenohr@bbnett.no