Arendal Forsvarsforening

Velkommen til Arendal Forsvarsforenings internettside Alle medlemmer ønskes velkommen til å bruke vår hjemmeside. Vi ønsker innspill fra medlemmene. Det vises forøvrig til NFF's hjemmeside.  2020: Dette året fokuserer vi på Korona pandemiem. Sårbarhetskonferanse på Tyholmen hotel 15. oktober med fylkes beredskapssjef og kommunelege. På grun nav Korona ble det 8. Mai i år avholdt