christian

Du er her:Hjem-Christian Bugge Hjorth

About Christian Bugge Hjorth

Christian Bugge Hjorth er nettredaktør, kommentator og ansvarlig for nettvirksomheten i Norges Forsvarsforening. Han var foreningens generalsekretær fra 2011 til 2021. Bugge Hjorth har bakgrunn som journalist og nyhetsreporter i NRK Dagsrevyen, informasjonsdirektør og informasjonsrådgiver. Han har blant annet hatt ansvar for planlegging av strategisk kommunikasjon i Forsvaret og ledet informasjonsvirksomheten i to forsvarsstudier (Frisvold, 2003 og Diesen, i 2007). I 2017 ble han tildelt Norges Forsvarsforenings hederstegn for sin innsats og fremme av foreningens formål. I juni 2020 ble han tildelt Forsvarsmedaljen med laurbærgren av forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen for sitt mangeårige og aktive arbeid for Forsvaret i det offentlige rom.

Norden blir en stormakt i luften

- Det blir en formidabel kraft som vil virke avskrekkende på enhver angriper. Avtalen vil gi større trygghet for den nordiske befolkningen, sier sjefen for Luftforsvaret, generalmajor Rolf Folland om den intensjonsavtalen som nå er inngått mellom de nordiske luftforsvarene. Intensjonen med avtalen er å kunne opptre som én felles luftstyrke. Det betyr felles øving,

Av |2023-03-25T10:10:08+01:0025. mars 2023|Kategorier: Nyheter|

De råd som gis om Forsvaret blir ikke fulgt

Forsvarsanalysen 2023, som Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) nå har lagt frem burde være en vekker for våre politikere. I rapporten blir det slått fast at Norge ikke har et tilstrekkelig forsvar og ikke er i stand til å løse oppgavene i de mest krevende scenarioer. Analysen fremhever også tidligere gitte råd, som ikke er fulgt opp

Av |2023-03-22T14:33:54+01:0022. mars 2023|Kategorier: Nyheter|

Fortsatt et skrikende behov for nye helikoptre!

Etter at regjeringen forhandlet seg frem til kjøp av seks maritime helikoptre av typen Seahawk, står det fortsatt igjen å skaffe flere helikoptre til Sjøforsvaret, Hæren og spesialstyrkene. I 2001 bestilte Norge 14 NH90-helikoptre der planen var å bruke seks på fregattene og åtte i Kystvakten. Disse helikoptrene blir nå erstattet med seks Seahawk-helikoptre, som

Av |2023-03-20T13:35:09+01:0020. mars 2023|Kategorier: Nyheter|

Klar for opplæring av ukrainske soldater i Trøndelag

Heimevernet har en tid drevet en kampanje for å skaffe instruktører til opplæringen av ukrainske soldater i Norge. Utdanningen starter i slutten av april i trøndelagsområdet. Samtidig øker regjeringen antall instruktører til britiske Interflex til 150. - Dette er et norsk initiativ med fagutdanning innen sanitet, skarpskyting og lagfører geværlag, sier sjefen for HV-12, oberst

Av |2023-03-16T10:09:51+01:0016. mars 2023|Kategorier: Nyheter|

Valget falt på Seahawk

Den senere tiden har Forsvaret arbeidet på spreng for å finne en erstatning for NH90-helikoptrene. Valget falt på det amerikanske Seahawk, og første leveranse vil være på plass allerede i 2025. – I dagens sikkerhetssituasjon har vi satt mye inn på å få på plass en rask løsning på helikoptersituasjonen. Seahawk er samme type helikopter

Av |2023-03-14T15:24:40+01:0014. mars 2023|Kategorier: Nyheter|

Tror på en hardere prioritering av Nord-Norge

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen tror det er aktuelt med en hardere prioritering av Nord-Norge i tiden som kommer. Han mener forsvaret av nordkalotten vil være en konseptuell utfordring når Sverige og Finland blir medlemmer av Nato. - Årsaken er at Sverige og Finland med sin strategiske oppmerksomhet rettet mot Østersjøen og Baltikum har konsenterert det

Av |2023-03-09T12:32:18+01:009. mars 2023|Kategorier: Nyheter|

Strategisk feilgrep å bare bestille fire ubåter

Det er etter mitt skjønn et strategisk feilgrep at vi ikke satser på flere enn fire ubåter. Særlig nå, med Finland og Sverige i Nato. Det er pensjonert flaggkommandør, lokalpolitiker og samfunnsdebattant Jacob Børresen som sier dette til Norges Forsvarsforening. Han mener vi får altfor lite igjen i form av tilstedeværelse og kampkraft ved bare

Av |2023-02-28T08:58:51+01:0028. februar 2023|Kategorier: Nyheter|

Nordmenn mer bekymret for krig, men er mer forberedt på kriser

En undersøkelse foretatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, DSB viser at flere er blitt bekymret for krigshandlinger på norsk jord. Undersøkelsen viser også at åtte av ti nordmenn mener erfaringene fra kriser og hendelser de siste to årene har gjort dem mer forberedt på å møte fremtidige kriser. Den hendelsen flest bekymrer seg for

Av |2023-02-20T14:08:01+01:0020. februar 2023|Kategorier: Nyheter|

Etterlyser prognose for BNP-utviklingen

For å unngå å styre på et bevegelig BNP-mål, må Finansdepartementet presentere en prognose for BNP-utviklingen som kan brukes av Forsvarskommisjonen og for langtidsplanleggingen. Det er tidligere økonomisjef og generalmajor i Forsvaret, Espen Amundsen som sier dette til Norges Forsvarsforening. Toprosentmålet er en størrelse flere politikere tydeligvis har vanskelig for å forholde seg til, spesielt

Av |2023-02-14T10:16:04+01:0014. februar 2023|Kategorier: Nyheter|

– Norges geopolitiske betydning har økt

Krigen i Europa preger de ulike risikovurderingene som ble lagt frem i dag. På en pressekonferanse presenterte Etterretningstjenesten, Politiets sikkerhetstjeneste (PST) og Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) sine respektive rapporter. Norges geopolitiske betydning har økt, ifølge Etterretningstjenesten. - Vi er i et tidsskille. Russland invasjon markerer et varig brudd med Vesten, sa assisterende direktør i Etterretningstjenesten, Lars

Av |2023-02-13T17:06:43+01:0013. februar 2023|Kategorier: Nyheter|

Title

Go to Top