About Christian Bugge Hjorth

Christian Bugge Hjorth er nettredaktør og ansvarlig for nettvirksomheten i Norges Forsvarsforening. Han var foreningens generalsekretær fra 2011 til 2021. Bugge Hjorth har bakgrunn som journalist og nyhetsreporter i NRK Dagsrevyen, informasjonsdirektør og informasjonsrådgiver. Han har blant annet hatt ansvar for planlegging av strategisk kommunikasjon i Forsvaret og ledet informasjonsvirksomheten i to forsvarsstudier (Frisvold, 2003 og Diesen, i 2007). I 2017 ble han tildelt Norges Forsvarsforenings hederstegn for sin innsats og fremme av foreningens formål. I juni 2020 ble han tildelt Forsvarsmedaljen med laurbærgren av forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen for sitt mangeårige og aktive arbeid for Forsvaret i det offentlige rom.

Skal lede samfunnssikkerhet og beredskapsutvalg

Regjeringen satte i dag ned et utvalg som skal vurdere og fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av beredskapsressursene. Tidligere forsvarssjef og medlem av Senterpartiet Harald Sunde er oppnevnt til leder av utvalget. Utvalget ble varslet i Ap-Sp

Av |2022-01-21T14:44:03+01:0021. januar 2022|Kategorier: Nyheter|

Derfor sender Sverige styrker til Gotland

De seneste dagene har Sverige styrket sin militære tilstedeværelse på Gotland ved å flytte flere enheter fra fastlandet til den svenske øya. I et intervju med Expressen sier Mattias Ardin, som er regimentsjef ved Gotlands regiment P18 til avisen Expressen at bakgrunnen for dette er mye militær virksomhet i Europa. - Vi gjør det for

Av |2022-01-17T17:25:55+01:0017. januar 2022|Kategorier: Nyheter|

Krigen er allerede igang – og Vesten er på vikende front

Krigen mellom Russland og Vesten er på mange måter allerede i gang - i form av en propagandakrig, der Vesten kan synes å være på vikende front. Her i Norge arter det seg på den måten at et knippe journalister og forskere stadig skal minne oss på at "vi må jo kunne se det fra Russlands

Av |2022-01-13T01:50:52+01:0013. januar 2022|Kategorier: Nyheter|

Finland betaler ikke mindre for sine kampfly

Forsvaret tilbakeviser påstandene om at Finland betaler mindre for sine F-35 fly enn Norge. Opp igjennom årene har media funnet det interessant å trekke frem påståtte og mulige svakheter ved Norges kampflykjøp, enten det har dreid seg om flyenes beskaffenhet eller prisen vi betaler. Gang på gang er påstandene blitt tilbakevist. Det er ikke godt

Av |2022-01-07T13:12:29+01:007. januar 2022|Kategorier: Nyheter|

Om å forhandle foran munningen på en pistol

Handler Putins utspill 17. desember om å presse frem innrømmelser, eller gjøre motparten til syndebukk for egne, planlagte overgrep? Så langt er det få som har svart entydig på det. Det vet man bare i Kreml. Kanskje er svaret begge deler. Men noe av svaret kan vi forvente de nærmeste dagene, når USA og Russland

Av |2022-01-06T09:34:54+01:006. januar 2022|Kategorier: Nyheter|

Hva gjør USA hvis Kina angriper Taiwan?

Kinas økende økonomiske og militære styrke ­skaper en stadig skarpere konfrontasjon med USA og land under den amerikanske sikkerhetsparaplyen. Mange snakker om tilløp til en ny kald krig, men krigen kan også bli varm. Det kan skje flere steder i Sørkina-havet, men risikoen er størst på Taiwan, skriver journalist og forfatter Jan Arild Snoen i

Av |2021-12-20T11:23:18+01:0020. desember 2021|Kategorier: Nyheter|

Kommisjon avviser anklagene mot dansk etterretning

For litt over et år siden gikk det danske "Tilsynet med Efterretningstjenesten" ut og hevdet at tjenesten hadde drevet ulovlig overvåking av danske statsborgere. Nå har en kommisjon konkludert med at Efterretningstjenesten er fri for mistanke. Det vakte atskillig oppmerksomhet, ikke bare i Danmark, men også her til lands at den danske etterretningstjenesten på ulovlig

Av |2021-12-18T11:28:50+01:0018. desember 2021|Kategorier: Nyheter|

Tar forsvarskommisjonen tak i de reelle problemene?

I en artikkel i Dagens Næringsliv i dag uttrykker tidligere forsvarssjef Sverre Diesen bekymring for hva den nye forsvarskommisjonen vil interessere seg for. Så langt er det ingen regjering som har villet ta tak i de grunnleggende utfordringer vi står overfor i forsvarspolitikken, ifølge Diesen. Det er særlig tre vanskelige og ubehagelige valg Diesen er

Av |2021-12-17T13:27:41+01:0017. desember 2021|Kategorier: Nyheter|

Slanker ledelsen i Forsvaret

Forsvarsjef Eirik Kristoffersen reduserer antall toppledere med 25 prosent, Forsvarsstaben med 40 prosent, og fjerner hundre stillinger på økonomisiden. Dette er et ledd i de omfattende innsparingene Forsvaret står overfor. - Forsvaret er pålagt å spare minimum 2,3 milliarder fram til 2024. Men min ambisjon er å spare inn 50 prosent mer på toppen av

Av |2021-12-10T14:07:01+01:009. desember 2021|Kategorier: Nyheter|

Go to Top