christian

Du er her:-Christian Bugge Hjorth

Om Christian Bugge Hjorth

Christian Bugge Hjorth er generalsekretær i Norges Forsvarsforening, redigerer Forsvarsforeningens nyhetssider og er ansvarlig redaktør for magasinet Norges Forsvar. Bugge Hjorth har bakgrunn som journalist og nyhetsreporter i NRK Dagsrevyen, informasjonsdirektør og informasjonsrådgiver. Han har hatt blant annet hatt ansvar for planlegging av strategisk kommunikasjon i Forsvaret og ledet informasjonsvirksomheten i to forsvarsstudier (Frisvold, 2003 og Diesen, i 2007).
14 mai 2019

Andøya defineres som sentral i mottak av allierte styrker

Av |2019-05-15T17:09:01+00:0014. mai 2019|Kategorier: Nyheter|

Forsvaret har utarbeidet et oppdatert konsept for mottak av allierte forsterkninger i krise og krig. I konseptet legger regjeringen opp til militær bruk av Andøya. Dette fremgår av revidert nasjonalbudsjett for 2019. Forsvarets konsept beskriver hvordan de allierte styrkene skal mottas og understøttes fra norsk side. Det legges det særskilt vekt på forsterkning av Nord-Norge.

23 april 2019

– Forventningene imøtekommes ikke med dagens forsvarsstruktur

Av |2019-04-23T15:30:02+00:0023. april 2019|Kategorier: Nyheter|

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la i dag frem Forsvarets årsberetning for 2018. Her presiseres det at økte forventninger til nasjonalt nærvær i nord og økte bidrag til NATOs stående styrker og beredskapsstyrker, ikke kan imøtekommes med dagens struktur. Mye er blitt bedre i dagens Forsvar, men den sikkerhetspolitiske situasjonen er preget av et større alvor og

5 april 2019

Toprosentmålet blir en del av forsvarssjefens utredningsmandat

Av |2019-04-06T10:21:09+00:005. april 2019|Kategorier: Nyheter|

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen ga i ettermiddag forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i oppdrag å utarbeide et fagmilitært råd til regjeringen for perioden 2021-2024. Oppdraget innebærer å utrede et Forsvar på ulike økonomiske ambisjonsnivåer. Et av alternativene er basert på den premiss at Norge skal bevege seg ytterligere i retning av to prosentmålsettingen. Alternativene skal utredes gjennom en

4 april 2019

Her er reaksjonene på Stoltenbergs tale i Kongressen

Av |2019-04-04T12:54:06+00:004. april 2019|Kategorier: Nyheter|

I går var første gang en leder for en internasjonal organisasjon holdt innlegg i den amerikanske kongressen. Her kan du lese om reaksjonene i amerikanske og norske media, og blant amerikanske kongressmedlemmer. NATO-sjef Jens Stoltenberg ble hilst velkommen med jubel og stående applaus. Stoltenbergs hovedbudskap var at NATO også er bra for amerikanerne. Møtet vil

1 april 2019

Tar NATO inn i en ny tid

Av |2019-04-01T14:57:34+00:001. april 2019|Kategorier: Nyheter|

Tysklands Angela Merkel og USAs Donald Trump var blant de fremste støttespillerne i diskusjonen om Jens Stoltenberg skulle få utvidet sin periode som generalsekretær i NATO. Alliansen trenger en leder medlemmene kan stole på i en tid med ulike oppfatninger blant medlemslandene om dagens trusselbilde, men også i en situasjon der alliansen kan utvikle seg

7 mars 2019

Kan bli stående på bakken

Av |2019-03-07T09:46:19+00:007. mars 2019|Kategorier: Nyheter|

Aftenposten skriver i en artikkel i dag at nye kampfly av typen F-35 kan bli stående på bakken av mangel på bevilgninger. Generalmajor Tonje Skinnarland, som er sjef for Luftforsvaret, sier til avisen at hennes store bekymring er om hun får nok penger til å utdanne tilstrekkelig med piloter og teknikere til de nye flyene.

4 mars 2019

Vil ha KNM Helge Ingstad på vannet om fem-seks uker

Av |2019-03-04T11:36:34+00:004. mars 2019|Kategorier: Nyheter|

- Målsettingen er å få KNM Helge Ingstad på vannet i løpet av en fem til seks uker, opplyser flaggkommandør Thomas Wedervang i Forsvarsmateriell på en pressekonferanse i dag. Hvorvidt fartøyet kan settes i full drift igjen er for tidlig å si. - Vi regner med at det vil ta noen måneder til beslutningen om

19 februar 2019

NATO ber Norge om å skjerpe seg

Av |2019-02-19T09:05:15+00:0019. februar 2019|Kategorier: Nyheter|

- NATO er bekymret for Forsvarets manglende militære utholdenhet. Dette ble dokumentert under øvelsen Trident Juncture i Norge sist høst, sier viseadmiral Ketil Olsen i et intervju med Aftenposten i dag. Olsen er stasjonert i NATO-hovedkvarteret i Brussel for å ivareta Norges interesser i alliansen. Nå er det NATO som gjennom Olsen stiller krav til

13 februar 2019

– Forsvaret ikke robust nok til å ta imot alliert støtte

Av |2019-02-13T09:53:51+00:0013. februar 2019|Kategorier: Nyheter|

- Skulle vi ha behov for støtte fra NATO i en reell krise- eller krigssituasjon har vi per i dag ikke en robust nok militær vertslandsstøtte for å kunne håndtere dette godt nok. Dette skriver sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen i en artikkel i Norges Forsvarsforenings medlemsblad Norges Forsvar. - Dette er

10 februar 2019

Alvorlige mangler i dagens langtidsplan

Av |2019-02-10T21:29:43+00:0010. februar 2019|Kategorier: Nyheter|

Langtidsplanen, som ble vedtatt av Stortinget i 2016, har «store operative mangler» og den vil bli «dyrere å videreføre enn det tidligere beregninger tydet på», understreker Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI)  i rapporten «Hvordan styrke forsvaret av Norge?». FFI-rapporten er et innspill til den nye langtidsplanen for årene 2021-24. Bakgrunnen for rapporten er en mer alvorlig sikkerhetspolitisk