About Christian Bugge Hjorth

Christian Bugge Hjorth er generalsekretær i Norges Forsvarsforening, redigerer Forsvarsforeningens nyhetssider og er ansvarlig redaktør for magasinet Norges Forsvar. Bugge Hjorth har bakgrunn som journalist og nyhetsreporter i NRK Dagsrevyen, informasjonsdirektør og informasjonsrådgiver. Han har hatt blant annet hatt ansvar for planlegging av strategisk kommunikasjon i Forsvaret og ledet informasjonsvirksomheten i to forsvarsstudier (Frisvold, 2003 og Diesen, i 2007).

Forsvaret og forsvarsviljen står sterkt hos det norske folk

Den årlige undersøkelsen Opinion gjennomfører for Folk og Forsvar viser fortsatt en overveldende oppslutning om Forsvaret. Åtte av ti, eller 88 prosent, mener Norge bør ha et militært forsvar. En av tre mener imidlertid at Forsvaret er for lite. Meningsmålingen om Forsvaret og internasjonalt, sikkerhetspolitisk samarbeid viser at en overveiende del av befolkningen - seks

Av |2021-10-19T19:33:11+02:0019. oktober 2021|Kategorier: Nyheter|

Odd Roger Enoksen ny forsvarsminister

Odd Roger Enoksen fra Senterpartiet ble i statsråd i dag utnevnt til ny forsvarsminister etter Frank Bakke Jensen fra Høyre. Enoksen, som er fra Nordland, var partileder i Senterpartiet fra 1999 til 2003. Han har tidligere vært både kommunalminister og olje- og energiminister. Nå gjør han regjerings-comeback, som forsvarsminister. – Odd Roger er den eldste

Av |2021-10-14T14:10:51+02:0014. oktober 2021|Kategorier: Nyheter|

Regjeringen reduserer støtten til de som støtter Forsvaret

Regjeringen reduserer støtten til frivillige organisasjoner innen forsvarsektoren med 20 prosent. - Jeg synes det er rart at frivilligheten strupes neste år, spesielt når regjeringen har erklært 2022 som "frivillighetens år", sier generalsekretær Knut Helge Hamre i Norges Forsvarsforening. I forsvarsbudsjettet for neste år har regjeringen besluttet å kutte støtten til frivillige organisasjoner fra ca.

Av |2021-10-13T17:57:36+02:0013. oktober 2021|Kategorier: Nyheter|

Regjeringen øker forsvarsbudsjettet med 6,6 prosent

Regjeringen la i formiddag frem et forsvarsbudsjettet med en nominell økning på 4,3 mrd. kroner, til 69 mrd. kroner. Dette er en økning på 6,6 prosent sammenliknet med saldert budsjett for inneværende år. Av dette er 3,6 prosent i hovedsak korrigeringer for pris- og lønnskompensasjoner. Også i 22-budsdjettet er etaten pålagt å gjennomføre betydelige effektiviserings-

Av |2021-10-12T13:15:54+02:0012. oktober 2021|Kategorier: Nyheter|

Invitasjon til dagsseminaret «Hvor ble det av luftvernet?»

Den kritiske mangelen på luftvern har vært påpekt i flere forsvarsstudier og av flere forsvarssjefer. Behovet er også reflektert i Stortingsmeldinger og proposisjoner og var langt fremme i den politiske debatt sist høst. Men hvor ble det av debatten, er trusselen forstått, og er dette bare en militær utfordring? Det er etablert gode planer for

Av |2021-10-04T10:44:12+02:004. oktober 2021|Kategorier: Nyheter|

– Svensk og finsk NATO-medlemskap kan bli overflødig

Tidligere forsvarssjef, nå sjefsforsker ved Forsvarets forskningsinstitutt, Sverre Diesen mener at oppmykingen av svensk og finsk alliansefrihet, spesielt i perioden etter 2014, gjør at svensk og finsk NATO-medlemskap er blitt mindre aktuelt enn på lenge. - Svenskene og finnene har nå så omfattende avtaler både med NATO og direkte med USA at formelt medlemskap i

Av |2021-10-03T10:08:42+02:003. oktober 2021|Kategorier: Nyheter|

Ligger Norge etter når det gjelder eierskapskontroll?

De senere årene har flere land innført nye lover, forskrifter og screeningmekanismer for eierskapskontroll for å begrense sikkerhetsrisikoen knyttet til oppkjøp og forretningsmessige transaksjoner over landegrensene. Her i landet ble det innført en ny sikkerhetslov i 2019, som kom til anvendelse ved salget av Bergen Engines. På den nylig avholdte Sårbarhetskonferansen i regi av

Av |2021-09-30T14:36:03+02:0030. september 2021|Kategorier: Nyheter|

Vil hindre Nato tilgang til Baltikum

Et mulig resultat av den russiske storøvelsen Zapad-2021 kan bli at Russland får stasjonert styrker i Hviterussland, skriver journalist og Russlandkjenner Kjell Dragnes i seneste nummer av Norges Forsvar. Det virker som om et av formålene med øvelsen i området er å styrke russisk kontroll med det såkalte Suwalkigapet, et 104 km langt grenseområde mellom

Av |2021-09-29T15:06:50+02:0029. september 2021|Kategorier: Nyheter|

Militært norsk-russisk toppmøte i Kirkenes

I dag vil generalene Yngve Odlo og Stanislav Maslov lede det første protokollmøte mellom FOH og FSBs Grensedirektorat siden oktober 2019. Koronapandemien har gjort det krevende å gjennomføre fysiske møter de seneste to årene. Denne formen for samarbeid har pågått siden grenseavtalen mellom Russland og Norge ble enig om det i 1949. Temaet er konkrete

Av |2021-09-29T09:30:06+02:0029. september 2021|Kategorier: Nyheter|

Norges Forsvarsforening styrker seg, politisk og militært

På landsmøtet i Norges Forsvarsforening, som har vært avholdt denne helgen, styrket foreningen presidentskapet med fire nye medlemmer. De fire er Liv-Signe Navarsete, Jette Christensen, Rune Jakobsen og Terje Surdal. Lars Myraune, som har ledet presidentskapet gjennom de senere år, fikk fornyet tillit og vil fortsette som president frem til neste landsmøte, som avholdes i

Av |2021-09-26T22:06:19+02:0026. september 2021|Kategorier: Nyheter|

Go to Top