christian

Du er her:-Christian Bugge Hjorth

Om Christian Bugge Hjorth

Christian Bugge Hjorth er generalsekretær i Norges Forsvarsforening, redigerer Forsvarsforeningens nyhetssider og er ansvarlig redaktør for magasinet Norges Forsvar. Bugge Hjorth har bakgrunn som journalist og nyhetsreporter i NRK Dagsrevyen, informasjonsdirektør og informasjonsrådgiver. Han har hatt blant annet hatt ansvar for planlegging av strategisk kommunikasjon i Forsvaret og ledet informasjonsvirksomheten i to forsvarsstudier (Frisvold, 2003 og Diesen, i 2007).
1 august 2018

Forsvarsforeningen sterkt representert under Arendalsuka

Av | 2018-08-09T16:51:03+00:00 1. august 2018|Kategorier: Nyheter|

Norges Forsvarsforening er godt representert under Arendalsuka som starter mandag 13. august. Allerede første dagen gjennomfører Forsvarsforeningen et møte med sentrale politikere, under tittelen “Er det bare prat det politikerne sier om Forsvaret?”. Tirsdag er det videre duket for et møte med den nye sjefen for Heimevernet, og hele uken er Arendal Forsvarsforening representert med

5 juli 2018

Liten tillit til at NATO vil komme til unnsetning

Av | 2018-07-06T00:10:10+00:00 5. juli 2018|Kategorier: Nyheter|

Norske velgere er ikke sikre på at USA vil komme til unnsetning om Russland skulle gå til angrep på Norge. - Norske myndigheter har en jobb å gjøre i å forsvare egen politikk overfor det norske folk, sier oberstløytnant og forsker ved Forsvarets Høgskole, Tormod Heier i en kommenar til Dagbladet. Bakgrunnen er en undersøkelse

21 juni 2018

– Hæren måtte ha vært tre-fire ganger større for å kunne lykkes i Finnmark

Av | 2018-06-23T15:42:33+00:00 21. juni 2018|Kategorier: Nyheter|

Tidligere forsvarssjef Sverre Diesen mener forkjemperne for en sterk landmakt ikke greier å svare på hvordan en større hær skal bedre Norges forsvarsevne. I et intervju med Dagsavisen uttrykker han at Hæren, med dagens størrelse ikke er relevant for de utfordringer vi står overfor. Overfor Norges Forsvarsforening presiserer han at Hærens størrelse ikke er irrelevant

15 juni 2018

Ville stanse reduksjon av Heimevernet

Av | 2018-06-15T16:27:44+00:00 15. juni 2018|Kategorier: Nyheter|

Senterpartiets Liv Signe Navarsete fremmet i dag forslag i Stortinget om at reduksjonen av størrelsen på HV stanses inntil Riksrevisjonens rapport om objektsikring er behandlet. Forslaget ble imidlertid nedstemt med 19 stemmer for og 82 stemmer mot. Senterpartiet opplyser at partiet vil følge saken tett i tiden som kommer. Saken ble lagt frem i forbindelse

16 mai 2018

Minimalt til Forsvaret i revidert budsjett

Av | 2018-05-16T00:26:48+00:00 16. mai 2018|Kategorier: Nyheter|

Som en oppfølging av Stortingets vedtak om landmaktproposisjonen vil regjeringen øke finansieringene til Forsvaret med 1,7 milliarder 2018-kroner i perioden frem til 2034.  Det var i forbindelse med fremleggelsen av landmaktproposisjonen at Stortinget ba regjeringen komme tilbake på fire områder; helikopter, heimevern, stridsvogner og 2. bataljon på Skjold. Regjeringens svar ga ikke det løftet oposisjonen

9 mai 2018

Ap snudde ikke, vil fortsatt flytte maritime overvåkingsfly til Evenes

Av | 2018-05-09T14:40:20+00:00 9. mai 2018|Kategorier: Nyheter|

Arbeiderpartiet vil støtte regjeringens forslag om å nedlegge Luftforsvarets base på Andøya. Dette ble klart etter at stortingsgruppen i partiet i dag kom sammen for å diskutere hvorvidt nye momenter tilsier at basen bør opprettholdes. Samtidig viser det seg at Forsvarets operative hovedkvarter i et gradert dokument har uttrykt at man fortsatt trenger rullebanen på

9 mai 2018

En skjebnetime i kampen om Andøya

Av | 2018-05-09T01:26:56+00:00 9. mai 2018|Kategorier: Nyheter|

I dag kan Andøyas skjebne være avgjort. Stortingsgruppen i Arbeiderpartiet skal i dag ta endelig stilling til om grunnlaget for stortingsbeslutningen om å legge ned Andøya flystasjon er endret etter at det ble gjort vedtak om dette i november 2016. Dersom Arbeiderpartiet som en følge av dette vil ha endret vedtaket om nedleggelse, kan det

3 mai 2018

– Kampen mot Isil ikke over

Av | 2018-05-03T08:50:10+00:00 3. mai 2018|Kategorier: Nyheter|

Terrorgruppen Isil kontrollerer fremdeles områder i Syria og er fortsatt tilstede i Irak og utgjør en alvorlig trussel mot Europa og andre regioner. - Vi skal fortsette å ta vår del av ansvaret for å bekjempe Isil, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Stortinget i dag. Utenriksministeren og forsvarsministeren orienterte i dag Stortinget om Norges

3 mai 2018

Bidrar med sivil støtte til Forsvaret

Av | 2018-05-03T08:48:50+00:00 3. mai 2018|Kategorier: Nyheter|

De siste årene har utfordringsbildet endret seg betydelig og raskt på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet, dessverre i negativ retning, skriver Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i direktoratets årsberetning som nå er offentliggjort. - Samordning og koordinering krever kontinuerlig og langsiktig satsing og har vært et viktig satsingsområde for DSB, går det

23 april 2018

– HV-soldaten må også utrustes og trenes

Av | 2018-04-23T14:48:34+00:00 23. april 2018|Kategorier: Nyheter|

Det er ikke nok å fastslå at HV skal bestå av 40 000 menn og kvinner. - Det må også bevilges midler til å kle opp og utruste HV-soldaten, samt til årlig trening for å vedlikeholde gode soldatferdigheter, heter det i en uttalelse fra Landsrådet for Heimevernet. Soldater er ikke soldater uten utrustning, personlig våpen