christian

About Christian Bugge Hjorth

Christian Bugge Hjorth er nettredaktør, kommentator og ansvarlig for nettvirksomheten i Norges Forsvarsforening. Han var foreningens generalsekretær fra 2011 til 2021. Bugge Hjorth har bakgrunn som journalist og nyhetsreporter i NRK Dagsrevyen, informasjonsdirektør og informasjonsrådgiver. Han har blant annet hatt ansvar for planlegging av strategisk kommunikasjon i Forsvaret og ledet informasjonsvirksomheten i to forsvarsstudier (Frisvold, 2003 og Diesen, i 2007). I 2017 ble han tildelt Norges Forsvarsforenings hederstegn for sin innsats og fremme av foreningens formål. I juni 2020 ble han tildelt Forsvarsmedaljen med laurbærgren av forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen for sitt mangeårige og aktive arbeid for Forsvaret i det offentlige rom.

Ledermøtet 20.-21. april 2024

Møtet ble informativt og godt. Takk til alle som deltok og bidro. Under finner du presentasjoner og annen informasjon som ble gitt ut. Bruk denne informasjonen i ditt arbeide, men vær oppmerksom på at du må selv etterprøve utsagn formulert av andre, spesielt etter som tiden går og ting endrer seg. Knut H Hamre (sign)

Av |2024-04-25T10:38:13+02:0025. april 2024|Kategorier: Ledermøtet 2024|

Vern av sivile mot eksplosive våpen tema for Oslo-konferanse

Representanter fra 86 regjeringer er denne uken samlet i Oslo for å delta på en global oppfølgingskonferanse for den politiske erklæringen om å styrke vernet av sivile mot eksplosive våpen. Det er første gang statene samles siden avtalen ble vedtatt i november 2022. Parallelt med konferansen lanserer INEW sin årlige utgave av Explosive Weapons Monitor

Av |2024-04-22T10:03:18+02:0022. april 2024|Kategorier: Nyheter|

Forsvarsforeningen ber om raskere opptrapping og mer satsing på personell

Norges Forsvarsforening ber Stortinget om å se på mulighetene for en raskere opptrapping av langtidsplanen for Forsvaret. Det må snarest mulig settes inn tiltak for å få dagens forsvar til å virke, skriver foreningen i sitt høringssvar til Stortinget. Foreningen har merket seg at det fra regjeringens side både er lagt opp til et lavere

Av |2024-04-19T10:14:56+02:0018. april 2024|Kategorier: Nyheter|

Luftverninvesteringen: 140 milliarder ville vært et riktigere tall

De senere tids hendelser fra Midtøsten viser viktigheten av å håndtere lufttrusler av alle typer. Den foreslåtte styrkingen av luftvern i langtidsplanen bør derfor økes ytterligere, slik at det gis en bedre og mer permanent beskyttelse mot alt fra droner til ballistiske/hypersoniske missiler. Det er Norges Forsvarsforening som skriver dette i sitt høringssvar til Stortinget,

Av |2024-04-17T14:03:10+02:0017. april 2024|Kategorier: Nyheter|

Til prestisjekurs i krisehåndtering

Presidentskapsmedlem i Norges Forsvarsforening Terje Surdal er invitert til å delta på det prestisjetunge strategiske krisehåndteringskurset ved Forsvarets høgskole. Strategisk krisehåndteringskurs arrangeres av Forsvarets høgskole i samarbeid med Forsvarsdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Utenriksdepartementet samt andre relevante etater. Kurset gir ledere med ansvar og oppgaver innenfor nasjonal sikkerhet, samfunnssikkerhet og strategisk krisehåndtering

Av |2024-04-17T13:19:58+02:0017. april 2024|Kategorier: Nyheter|

6. mai: Beredskap og sikkerhet på Agder i en urolig tid

Arendal og omegn Forsvarsforening inviterer til møte om sikkerhet og beredskap på Agder, mandag 6. mai fra kl. 18:00 i kommunehuset i Tvedestrand. Risikobildet i samfunnet er preget av uforutsigbarhet. Vi opplever at hendelser inntreffer oftere, kraftigere og med større konsekvens enn tidligere. Vi er midt i en klimakrise. Europa står i en sikkerhetspolitisk krise

Av |2024-04-10T13:11:38+02:008. april 2024|Kategorier: Hva skjer?|

«Russerhyttene» ved Bardufoss: Statsminister Støre lover å ta grep

- Vi har et fritt eiendomsmarked i Norge, men de siste årene er vi blitt mer klar over at det ved dette også hefter sikkerhetsspørsmål, sier Jonas Gahr Støre til TV 2 i forbindelse med nyheten om at russiske borgere har kjøpt seg hytter i nærheten av et av Norges viktigste militære områder. Det var

Av |2024-04-08T12:37:26+02:008. april 2024|Kategorier: Nyheter|

Forsvarsforeningen: Ønsker raskere gjennomføring av langtidsplanen

Regjeringens forslag til langtidsplan for forsvarssektoren gir et kraftfullt og tydelig signal om at alvoret i den sikkerhetspolitiske situasjonen vi står i er forstått, skriver Norges Forsvarsforening i en pressemelding. Foreningen hadde imidlertid ønsket seg at planen ble gjennomført i et raskere tempo enn hva regjeringen har lagt opp til. Dette tatt i betraktning den

Av |2024-04-06T11:21:16+02:006. april 2024|Kategorier: Nyheter|

Styrker Forsvaret med 600 milliarder de neste 12 årene

I dag la regjeringen frem langtidsplanen for Forsvaret. Regjeringen forsterker forsvaret av Norge med 600 milliarder kroner de neste 12 årene, fra i år til 2036. Samtlige forsvarsgrener styrkes. – Vi trenger et forsvar som er tilpasset dagens situasjon og trusselbilde. Denne planen er et historisk løft for Forsvaret, og innebærer en betydelig styrking av

Av |2024-04-05T13:21:08+02:005. april 2024|Kategorier: Nyheter|

Langvarig støtte til Ukraina en hovedsak på NATOs 75-årsdag

Støtten til Ukraina er en av hovedsakene på NATOs utenriksministermøte i Brussel. I dag fyller NATO 75 år. Siden opprettelsen 4. april 1949 har alliansen vokst fra 12 til 32 medlemmer som alle har som oppgave å holde hverandre trygge. Utenriksministrene i NATO møtes i Brussel disse dager for å markere alliansens 75-årsjubileum og forberede

Av |2024-04-04T13:30:38+02:004. april 2024|Kategorier: Nyheter|

Title

Go to Top