christian

Du er her:-Christian Bugge Hjorth

Om Christian Bugge Hjorth

Christian Bugge Hjorth er generalsekretær i Norges Forsvarsforening, redigerer Forsvarsforeningens nyhetssider og er ansvarlig redaktør for magasinet Norges Forsvar. Bugge Hjorth har bakgrunn som journalist og nyhetsreporter i NRK Dagsrevyen, informasjonsdirektør og informasjonsrådgiver. Han har hatt blant annet hatt ansvar for planlegging av strategisk kommunikasjon i Forsvaret og ledet informasjonsvirksomheten i to forsvarsstudier (Frisvold, 2003 og Diesen, i 2007).
8 november 2019

KNM Helge Ingstad: En rekke faktorer førte til forliset

Av |2019-11-08T14:04:45+01:008. november 2019|Kategorier: Nyheter|

Fregatten KNM Helge Ingstad, tankskipet Sola TS og trafikksentralen på Fedje får alle skylden for at KNM Helge Ingstad forliste. Havarikommisjonen la i dag frem sin rapport om havariet. Det var en rekke ulike faktorer som førte til kollisjonen mellom fregatten og tankskipet. De viktigste kan oppsumnmeres slik: Besetningen ombord på KNM Helge Ingstad var

11 oktober 2019

Fire nye sjefer i Forsvaret

Av |2019-10-11T12:54:19+02:0011. oktober 2019|Kategorier: Nyheter|

Det er i statsråd i dag utnevnt fire nye sjefer i Forsvaret: Ingrid Margrethe Gjerde blir sjef for planavdelingen i Forsvarsstaben, Elisabeth Gifstad Michelsen blir Heimevernets nye sjef. Trond Kotte blir sjef for økonomiavdelingen i Forsvarsstaben. Henning-André Frantzen blir sjef for Forsvarets høgskole. Generalmajor Ingrid Margrethe Gjerde har bred og variert operativ bakgrunn fra Hæren

8 oktober 2019

Et forsvar til avskrekking og beroligelse

Av |2019-10-08T20:52:42+02:008. oktober 2019|Kategorier: Nyheter|

Forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen la som ventet frem fire helhetlige, alternative strukturer for fremtidens forsvar under en pressekonferanse i dag. Ingen av alternativene anbefaler nedleggelse av baser, men samtlige alternativer innebærer investeringer i den eksisterende basestrukturen. Det alternativet av de fire som forsvarssjefen går inn for vil kunne møte de aktuelle sikkerhetspolitiske utfordringene vi har i

7 oktober 2019

Øker forsvarsbudsjettet med i overkant av to milliarder

Av |2019-10-07T11:34:49+02:007. oktober 2019|Kategorier: Nyheter|

Regjeringen foreslår å øke forsvarsbudsjettet med over to milliarder kroner. Forsvarsbudsjettet for 2020 vil dermed beløpe seg til nærmere 61 milliarder kroner. Budsjettets prosentandel av bruttonasjonalprodukt, vil likevel ikke øke, men blir stående på 1,8 prosent også neste år. Hærens andel av budsjettet er ca. 6 milliarder. En del av dette går til etablering og

4 oktober 2019

Krevende å gjenoppbygge et forsømt Forsvar

Av |2019-10-04T11:43:32+02:004. oktober 2019|Kategorier: Nyheter|

Forsvaret trenger flere fly, fartøyer og hæravdelinger, men det blir vanskelig å få til vesentlige volumendringer de nærmeste to til fire år, understreker forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen i en samtale med Norges Forsvarsforening nylig. Av Christian Bugge Hjorth, generalsekretær, Norges Forsvarsforening Tirsdag legger forsvarsjefen frem sitt fagmilitære råd for regjeringen. Det er på det rene at

27 september 2019

Klare advarsler fra forsvarsledelsen

Av |2019-09-27T16:33:04+02:0027. september 2019|Kategorier: Nyheter|

8. oktober presenterer forsvarssjefen sitt militærfaglige råd. Han har denne gangen fått vide rammer fra den politiske ledelse, noe som har gitt forsvarsledelsen en mulighet til å snakke friere om hva de trenger. Allerede i januar gikk forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen ut og sa at den nåværende langtidsplan var foreldet. Ifølge admiralen var vi igjen kommet

22 september 2019

– Enkelt å ramme norske oljeinstallasjoner med droner

Av |2019-09-22T11:17:26+02:0022. september 2019|Kategorier: Nyheter|

- Det er enkelt å ramme norske olje- og gassinstallasjoner med droner. Jeg blir overrasket om de ikke blir angrepet av droner i fremtiden, sier tidligere sjef for Hæren, generalløytnant Robert Mood. – Vi sliter nok med å ta innover oss de nye truslene fullt og helt, og å planlegge for at disse scenarioene er

20 september 2019

– På tide å bli tydelig om toprosentmålet

Av |2019-09-20T18:47:28+02:0020. september 2019|Kategorier: Nyheter|

- Dersom Norge ikke klart og tydelig viser at vi er villig til å oppfylle våre forpliktelser overfor NATO kan det få alvorlige konsekvenser for vår evne til å forsvare landet, sier president Lars Myraune i Norges Forsvarsforening. NATO-traktaten krever at den enkelte alliansepartners holder seg med et forsvar som har de kapasiteter som er

17 september 2019

Et styrket Forsvar vil styrke evnen til å ta egne beslutninger

Av |2019-09-17T15:49:02+02:0017. september 2019|Kategorier: Nyheter|

Hæren må styrkes betydelig og vi må ta inn 50 prosent flere vernepliktige enn i dag, var budskapet til den nye sjefen for Hæren, generalmajor Eirik Kristoffersen, under Hærens årlige arrangement, Army Summit i dag. Kristoffersen mener at Hæren er for liten og at det vil være feil eventuelt å dekke inn militære mangler ved

15 september 2019

Bankskatt skal finansiere svensk forsvarssatsing

Av |2019-09-15T13:26:22+02:0015. september 2019|Kategorier: Nyheter|

De svenske regjeringspartiene er sammen med Centern og Liberalerna blitt enig om hvordan det svenske forsvaret skal finansieres. Budsjettet skal økes med 20 milliarder kroner frem til 2025. Tilskuddet frem til 2022 vil bli finansiert gjennom ved innføring av en ny bankskatt. Det var i en felles artikkel i Dagens Nyheter før helgen at partilederne