christian

Du er her:-Christian Bugge Hjorth

Om Christian Bugge Hjorth

Christian Bugge Hjorth er generalsekretær i Norges Forsvarsforening, redigerer Forsvarsforeningens nyhetssider og er ansvarlig redaktør for magasinet Norges Forsvar. Bugge Hjorth har bakgrunn som journalist og nyhetsreporter i NRK Dagsrevyen, informasjonsdirektør og informasjonsrådgiver. Han har hatt blant annet hatt ansvar for planlegging av strategisk kommunikasjon i Forsvaret og ledet informasjonsvirksomheten i to forsvarsstudier (Frisvold, 2003 og Diesen, i 2007).

Vil styrke forsvaret i Sørvest-Norge

Dagens forsvar er ikke nok til å møte de utfordringene Norge vil kunne få fremover, skriver syv ordførere i en artikkel der de ber om at forsvaret i Sørvest-Norge blir styrket. De mener at anleggene for forsyning av elektrisitet og gass er for dårlig beskyttet. Den skjerpede sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at Norge må bli bedre

Av |2020-05-11T09:12:49+02:0011. mai 2020|Kategorier: Nyheter|

Tunge aktører forhandler om nye ubåter

Det er tunge aktører med krevende navn som nå forhandler om nye ubåter. I front står Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik og Nutzung der Bundeswehr (BAAINBW) og Forsvarsmateriell (FMA). Det første tilbudet fra ThyssenKrupp Marine System ble levert 30. oktober i fjor. I slutten av februar kom det et revidert tilbud og Forsvarsmateriell er nå sammen

Av |2020-04-28T00:09:38+02:0027. april 2020|Kategorier: Nyheter|

Ny etterretningslov mot cyberangrep, spionasje og terror

Forslag til ny etterretningslov ble oversendt Stortinget i går. Regjeringen sier at en rekke innvendinger er tatt hensyn til i forslaget til den nye loven og understreker at personvernet er godt ivaretatt. Den nåværende E-loven er fra 1998. Statsminister Erna Solberg påpekte da lovforslaget ble presentert at verden er mer ustabil og usikker enn den

Av |2020-04-23T09:30:15+02:0023. april 2020|Kategorier: Nyheter|

Manglende luftvern kan bli Forsvarets akilleshæl

I dag la regjeringen frem langtidproposisjonen for Forsvaret. Den kanskje største svakheten med planen er manglende satsing på luftvern. Hovedoppgaven til luftvernet er å beskytte kampflybasen på Ørland, det allierte mottaksområdet og lagrene til US Marines i Trøndelag og basen på Evenes, ble det understreket i forrige langtidsplan. Nå er forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen bekymret. Han

Av |2020-04-17T18:26:26+02:0017. april 2020|Kategorier: Nyheter|

Regjeringen valgte det laveste alternativet

Regjeringen la i dag frem langtidsproposisjonen for Forsvaret. Forslaget representerer en viss styrking av Forsvaret, men inneholder flere åpenbare svakheter. Da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fikk i oppdrag å utrede fremtidens forsvar la han frem fire alternative, helhetlige strukturer, A, B, C og D, der D representerte det laveste ambisjonsnivået. Selv gikk forsvarssjefen inn for alternativ

Av |2020-04-17T12:46:29+02:0017. april 2020|Kategorier: Nyheter|

Sikkerhet og beredskap forsømt tema på Stortinget

To forskere på Handelshøyskolen BI har undersøkt i hvilken grad kriser er et tema på Stortinget. Resultatet er nedslående. Etter å ha undersøkt 233.000 taler i Stortinget i perioden 1999 til 2020 fant professor Jon H. Fiva og stipendiat Oda Nedregård at ordet pandemi bare var brukt i 81 taler i perioden. De fleste av

Av |2020-04-15T10:15:58+02:0015. april 2020|Kategorier: Nyheter|

Inntaket til førstegangstjenesten gjennomføres som planlagt

Inntaket til førstegangstjeneste og rekruttskole gjennomføres som planlagt i april, men med visse justeringer. Det opplyser Forsvarsdepartementet i en pressemelding i dag. - Forsvaret må fortsatt kunne løse sine oppgaver i morgen, neste uke, neste måned og neste år. Dette inkluderer også støtte til sivilsamfunnet. Derfor gjennomføres inntaket til førstegangstjeneste og rekruttskole i april som

Av |2020-04-01T16:52:15+02:001. april 2020|Kategorier: Nyheter|

Kunstig nord-sør skille om Russland

Det er langt fra slik at folk i nord, enten de kommer fra Nordland, Troms eller Finnmark, har den «riktige» forståelsen av vårt naboland, mens «de der nede i Oslo» har en unyansert oppfatning. Det skriver journalist Kjell Dragnes, tidligere Aftenpostens utenriksredaktør og to ganger korrespondent i Moskva i en artikkel i det nyeste nummeret

Av |2020-04-01T10:21:14+02:001. april 2020|Kategorier: Nyheter|

NATO styrker sin politiske dimensjon

NATO setter nå ned en arbeidsgruppe som skal se på den politiske koordineringen og det strategiske samarbeidet i alliansen. Danske Anja Dalgaard-Nielsen og ni andre internasjonale eksperter vil støtte arbeidet med NATOs politiske dimensjon. Det har vært viktig for generalsekretær Jens Stoltenberg å få styrket samholdet i alliansen, spesielt etter president Emmanuel Macrons utspill om

Av |2020-03-31T16:33:56+02:0031. mars 2020|Kategorier: Nyheter|

Langtidsplanen utsettes til etter påske

Det er nå på det rene at langtidsproposisjonen utsettes til etter påske på grunn av koronaepidemien. Eksakt når den blir behandlet er også usikkert fordi det er begrenset hva regjeringen klarer å behandle av saker i Statsråd under de rådende forhold. Etter hva Norges Forsvarsforening får opplyst på sentralt hold står flere viktige forsvarssaker på

Av |2020-03-30T17:04:12+02:0030. mars 2020|Kategorier: Nyheter|