christian

Du er her:-Christian Bugge Hjorth

Om Christian Bugge Hjorth

Christian Bugge Hjorth er generalsekretær i Norges Forsvarsforening, redigerer Forsvarsforeningens nyhetssider og er ansvarlig redaktør for magasinet Norges Forsvar. Bugge Hjorth har bakgrunn som journalist og nyhetsreporter i NRK Dagsrevyen, informasjonsdirektør og informasjonsrådgiver. Han har hatt blant annet hatt ansvar for planlegging av strategisk kommunikasjon i Forsvaret og ledet informasjonsvirksomheten i to forsvarsstudier (Frisvold, 2003 og Diesen, i 2007).
30 mars 2020

Langtidsplanen utsettes til etter påske

Av |2020-03-30T17:04:12+02:0030. mars 2020|Kategorier: Nyheter|

Det er nå på det rene at langtidsproposisjonen utsettes til etter påske på grunn av koronaepidemien. Eksakt når den blir behandlet er også usikkert fordi det er begrenset hva regjeringen klarer å behandle av saker i Statsråd under de rådende forhold. Etter hva Norges Forsvarsforening får opplyst på sentralt hold står flere viktige forsvarssaker på

27 mars 2020

Styrker beredskapen, rekrutterer 400 politifolk

Av |2020-03-27T14:18:29+01:0027. mars 2020|Kategorier: Nyheter|

Regjeringen bevilger 232 millioner kroner for å rekruttere inntil 400 personer til aktiv polititjeneste. De som ansettes skal ha fullført politiutdannelse, men arbeider ikke i dag i politiet. Ansettelsene har en varighet på seks måneder, men med mulighet for forlengelse på inntil ett år. - Vi setter nå inn tiltak for å styrke beredskapen slik

23 mars 2020

Det utdannes for få teknikere til Luftforsvaret

Av |2020-03-23T11:09:18+01:0023. mars 2020|Kategorier: Nyheter|

Sjefen for Luftforsvaret, Tonje Skinnarland, bekrefter at dagens utdanningstakt vil gi underdekning i forhold til det antall teknikere til F-35 som trengs i 2025. Hun vil ikke kalle underdekningen for en krise, men bekrefter at underdekningen er en utfordring og at trenden må snus. - Luftforsvaret har iverksatt en rekke tiltak for å øke tilgangen

19 mars 2020

– Endrer ikke på forpliktelsen om å bruke mer på forsvar

Av |2020-03-19T17:22:22+01:0019. mars 2020|Kategorier: Nyheter|

- Koronaepidemien forandrer ikke på det faktum at vi lever i en mer usikker og uforutsigbar verden og at vi dermed må bruke mer på forsvar. Det sa generalsekretær Jens Stoltenberg på sin pressekonferanse i NATO idag. På pressekonferansen ble det orientert om det året som er gått, og de utfordringene man har stått overfor,

18 mars 2020

Innfører Koronalov

Av |2020-03-18T16:26:37+01:0018. mars 2020|Kategorier: Nyheter|

Regjeringen fremmer i dag forslag om midlertidig koronalov for å holde samfunnshjulene i gang under koronakrisen. Loven vil gi norske myndigheter hjemmel til å handle raskt. – Så langt har vi innført tiltak i forskrifter med hjemmel i smittevernloven. Denne hjemmelen kan vi ikke benytte oss av for å håndtere utfordringer som ikke er direkte

11 mars 2020

– Vi er godt rigget for å møte Korona-viruset

Av |2020-03-12T12:11:58+01:0011. mars 2020|Kategorier: Nyheter|

Vi er godt rigget til å klare utfordringen med Korona-viruset, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, som nå ikke lenger sitter i karantene pga mistanke om koronasmitte, advarer mot leger og politikere som sår tvil om Folkehelseinstituttets arbeid. Til nettavisen IFinnmark sier forsvarsministeren at han mener kritikken fra flere hold, også innad i eget parti om at

20 februar 2020

Misfornøyd med norsk Svalbard-politikk

Av |2020-02-20T09:51:23+01:0020. februar 2020|Kategorier: Nyheter|

Russland uttrykker misnøye med med norsk Svalbard-politikk. I et brev til Utenriksdepartementet anerkjenner Russland Norges suverenitet over øygruppen, men uttrykker samtidig at man ikke er fornøyd med måten Norge forvalter traktaten. I brevet, som er undertegnet Russlands utenriksminister, Sergej Lavrov, minnes det om at at Norge skal opprettholde «lik fri tilgang» til øygruppen, og muligheter

14 februar 2020

Iraks regjering ber om fortsatt NATO-støtte

Av |2020-02-14T11:36:41+01:0014. februar 2020|Kategorier: Nyheter|

Den Irakske regjering har meddelt overfor generalsekretær Jens Stoltenberg at de ønsker fortsatt støtte fra NATO. Det gjelder de mannskaper som deltar i NATOs program for opplæring og rådgiving av landets sikkerhetsstyrker. Dette betyr at Norge vil viderefører det militære bidraget til opptrening av sikkerhetsstyrker i Irak, foreløpig ut 2020. De rundt 70 norske soldatene

13 februar 2020

Bakke-Jensen: – Vi demoniserer ikke Kina

Av |2020-02-13T11:06:13+01:0013. februar 2020|Kategorier: Nyheter|

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen er ikke enig i at Etterretningstjenesten demoniserer Kina. Bakke-Jensen referer til en leder i Klassekampen etter fremleggelsen av E-tjenestens trusselmelding "Fokus 2020", der det heter at tjenesten driver demonisering når det løfter frem Kina som en sikkerhetspolitisk trussel mot Norge. Bakke-Jensen presiserer at det E-tjenesten beskriver er Kinas ambisjoner som militærmakt med

11 februar 2020

«Fokus 2020»: Kina, Russland og missiltrusselen sentrale temaer

Av |2020-02-13T12:56:26+01:0011. februar 2020|Kategorier: Nyheter|

Forholdet til Russland og Kina, Frode Berg og missiltrusselen ble hovedsaker da E-tjenesten la frem sin årlige trusselrapport «Fokus 2020» tirsdag. Ikke alle ser ut til å være enig med E-tjenesten når det gjelder trusselbildet. I en artikkel i Dagens Næringsliv skriver Sverre Strandhagen at Etterretningstjenesten tegner et fiendebilde og er overfladisk og unyansert i