christian

About Christian Bugge Hjorth

Christian Bugge Hjorth er nettredaktør, kommentator og ansvarlig for nettvirksomheten i Norges Forsvarsforening. Han var foreningens generalsekretær fra 2011 til 2021. Bugge Hjorth har bakgrunn som journalist og nyhetsreporter i NRK Dagsrevyen, informasjonsdirektør og informasjonsrådgiver. Han har blant annet hatt ansvar for planlegging av strategisk kommunikasjon i Forsvaret og ledet informasjonsvirksomheten i to forsvarsstudier (Frisvold, 2003 og Diesen, i 2007). I 2017 ble han tildelt Norges Forsvarsforenings hederstegn for sin innsats og fremme av foreningens formål. I juni 2020 ble han tildelt Forsvarsmedaljen med laurbærgren av forsvarssjef, admiral Haakon Bruun-Hanssen for sitt mangeårige og aktive arbeid for Forsvaret i det offentlige rom.

Hva hvis USA forlater Europa?

Kan Europa forsvare seg på egenhånd? Spørsmålet har aktualisert seg ytterligere etter at Donald Trump så sent som 14. februar gikk ut og erklærte at han ikke kommer til å forsvare «forbryterstater» som ikke betaler regningene sine i Nato. President Joe Biden kalte Trumps uttalelser som rystende og farlige, mens Natos generalsekretær, Jens Stoltenbergs kommentar

Av |2024-02-26T15:46:23+01:0026. februar 2024|Kategorier: Nyheter|

5. mars: Generalløytnant Dalhaug til Larvik Forsvarsforening

Europa befinner seg i den mest dramatiske og usikre sikkerhetssituasjon siden andre verdenskrig. Krigen i Ukraina har vart i to år og alt tyder på at krigen vil fortsette. Hvilken støtte vil USA og andre land bidra med fremover, og hva skal til for å få slutt på krigen? Larvik Forsvarsforening har invitert generalløytnant (p)

Av |2024-02-20T16:02:26+01:0020. februar 2024|Kategorier: Hva skjer?|

Øvre Romerike 27. feb.: Webinar ved viseadmiral Louise Dedichen

Øvre Romerike Forsvarsforening inviterer til Webinar med viseadmiral Louise Kristine Dedichen i Jessheim kulturhus. Dedichen har siden 2020 vært sjef for Militærmisjonen i Brussel, og som norsk militær representant til Militærkomiteen i Nato. Perioden Dedichen har ledet Militærmisjonen har vært særdeles begivenhetsrik, med store sikkerhetspolitiske og militære utfordringer. I 2021 vedtok Nato å trekke alle

Av |2024-02-20T14:29:12+01:0020. februar 2024|Kategorier: Hva skjer?|

Sannheten om partienes vilje til å satse på Forsvaret – så langt

Forsvarskommisjonen anbefalte en hurtig, men gradvis økning i forsvarsbudsjettet, med et første løft allerede i år. Men hva har partiene vært villig til å stille opp med så langt? Norges Forsvarsforening har sett på tallene. 6. oktober leverte regjeringen sitt forslag til forsvarsbudsjett. Budsjettet var på 91 milliarder kroner. I pressemeldingen som fulgte het det

Av |2024-02-19T08:47:35+01:0019. februar 2024|Kategorier: Nyheter|

Planlegger beredskapsdag i Hallingdal: «Er vi beredt?»

Styret i Hallingdal Forsvarsforening hadde 12. februar møte på Torpomoen med representanter for NVIO (Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner) i Hallingdal. Formålet med møtet var å planlegge en «Beredskapsdag» i Hallingdal. Måldato er 1. juni 2024.  Planen er at Torpomoen skal være skueplass. Dette var et oppfølgningsmøte med fordeling av oppgaver, herunder å ta kontakt

Av |2024-02-16T10:31:57+01:0016. februar 2024|Kategorier: Medlemsnytt|

«Norge og Norden må utvikle et konsept for høyintensiv strid»

Hvert år legger Forsvarets forskningsinsitutt (FFI) frem en forsvarsanalyse. Blant de viktigste anbefalingene denne gangen er at Norge må utvikle et realistisk ambisjonsnivå og konsept for høyintensiv strid mot russiske styrker i nord. Dette bør gjøres i tett samarbeid med Sverige og Finland, innen rammen av Nato. Samtidig må Forsvaret rette større oppmerksomhet mot evnen

Av |2024-02-13T09:34:57+01:0013. februar 2024|Kategorier: Nyheter|

– Krigen i Ukraina krever fornyet innsats fra Vesten

- Hvis vi skal oppnå noe i Ukraina, vil det kreve både koordinert og forsterket innsats, sa generalløytnant (p) Arne Bård Dalhaug under Leangkollen-konferansen. Dalhaug, som også er president i Norges Forsvarsforening, har vært aktiv i debatter og med foredrag på konferansen, som i år var lagt til Universitetets aula i Oslo. I et innlegg

Av |2024-02-06T21:22:37+01:006. februar 2024|Kategorier: Nyheter|

Hva hvis Trump vinner valget? Og hva hvis Ukraina taper krigen?

Disse spørsmålene ble grundig belyst av Ian Brzezinski på Atlanterhavskomiteens møte i dag. Brzezinski kommer fra Scowcroft Center for Strategy and Security og har sikkerhetspolitisk rådgivning som spesialområde. Flere av de svarene han ga på Leangkollens sikkerhetskonferanse var ikke akkurat til Europas og Natos fordel. Han mener Natos fremtid ligger i utfallet av krigen i

Av |2024-02-05T22:36:52+01:005. februar 2024|Kategorier: Nyheter|

Regjeringen utvider samarbeidet med USA

Forsvarsminister Bjørn Arild Gram har undertegnet en avtale med USA om opprettelse av åtte nye omforente områder. Dette skal styrke den avtalen om forsvarssamarbeid mellom Norge og USA som Stortinget allerede har gitt sin tilslutning til. Omforente områder er steder som Norge, USA og andre allierte styrker kan bruke i fellesskap for militære formål. -

Av |2024-02-04T11:35:35+01:004. februar 2024|Kategorier: Nyheter|

Title

Go to Top