Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening

Avdelingen Eiker, Modum og Sigdal Forsvarsforening ble dannet i 1991. Dagens styre består av: T. Moen, leder  Ole H Olsen, nestleder Anders Kjøll, kasserer Halvor Hartz, sekretær                                           __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 18/6-2020 Her følger referat fra foredraget til Tore Moen fra sist årsmøte 10/6. Det henvises til masteroppgaven til Ørjan Askvik. Det er interessant lesning og kan lastes