Hedemarken Forsvarsforening

Hedemarken Forsvarsforening er en av landets største forsvarsforeninger og dekker kommunene Ringsaker, Hamar, Stange og Løten.  Her kan du lese om vår aktivitet og du kan følge oss på Facebook. Styret i Hedemarken Forsvarsforening 2024: Ronald Slaatmo (leder), Tor Skraastad (nestleder), Stig Johannessen, Stein Arild Utby, Kjersti Forsberg Hennes og Claes R. Petersen (koordinator skoleseminarene).