Nordmøre Forsvarsforening

Styret i 2024: Leder: Olav Jostein Holten, 6644 Bæverfjord Mobil: 465 16 449 Nestleder: Jo Inge Øverland Sekretær: Lars Indreiten Kasserer: Halvor Flatekval Styremedlem: Ivar Edmund Vatten Varamedlemer: 1. Lars Hønsvik, 2. Nils Johan Rodal Revisor: Jan Gausen. Valnemnd: Ivar Jonas Nørbech leder, Per O. Moen. Årsmeldingen for 2023 finner du her.