Indre Nordmøre Forsvarsforening

Styret i 2021: Leder: Olav Jostein Holten, 6644 Bæverfjord Mobil: 465 16 449 Nestleder: Lars Indreiten Sekretær: Johannes J. Vaag Kasserer: Halvor Flatekval Styremedlem: Ivar Edmund Vatten Varamedlemer: 1. Jo Inge Øverland, 2. Nils Johan Rodal Revisor: Jan Gausen. Valnemnd: Kristian Ellevset, Astrid Sinnes og Per O. Moen. Årsmeldingen for 2020 finner du her.