Kongsberg og omegn Forsvarsforening

Velkommen til møte om sivil beredskap onsdag 8. februar kl. 18:00 Mer om møtet "Sivil beredskap i lokalsamfunnet" Norges forsvarsforening er en partipolitisk nøytral organisasjon. Målet med foreningens arbeid er å bidra til at Norges frihet, uavhengighet, fred og sikkerhet ivaretas gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og sivil beredskap. Vi