Moss og Rygge Forsvarsforening

VELKOMMEN TIL   Målet med Moss og Rygge Forsvarsforenings arbeid er å bidra til at Norges trygghet, frihet, demokrati, uavhengighet og fred ivaretas på en forsvarlig måte gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og en god sivil beredskap. Vi skal ivareta dette i vår region. Viktig for NFFs arbeid er å