NorgesForsvar

Du er her:-Norges Forsvarsforening

Om Norges Forsvarsforening

Denne forfatteren har ennå ikke fylt inn noe informasjon om seg selv.
Så langt har Norges Forsvarsforening laget 114 artikler.

Forsvarsforeningen: Ja til tilstedeværelse av NATO-styrker

NATO-styrker må inviteres til jevnlig og langvarig tilstedeværelse i Norge. Norge kan på kort tid øke sin militære og politiske troverdighet ved at allierte styrker regelmessig øver fra norske baser på rotasjonsbasis. Dette er et særlig viktig virkemiddel i en periode med gjenoppbygging av norske styrker. Norge kan tilby forhold som få NATO land kan

2017-06-12T17:10:08+02:00Av |Kategorier: Linker|

Forsvarsforeningen: Budsjettet må opptrappes betydelig fra 2018

Forsvarsbudsjett på 2% av BNP og en tydelig opptrapping av budsjettet i 2018. Norges forsvarsbudsjett må styrkes for å tilfredsstille NATOs og Norges sikkerhetsmessige behov, minimum 2% av BNP innen 2024. Norges Forsvarsforening forventer også en tydelig satsing allerede i 2018 budsjettet. 2% målet er blitt en målestokk på medlemslandenes forsvarsvilje og solidaritet. Med Norges

2017-06-12T17:18:52+02:00Av |Kategorier: Linker|

Stortinget vil offentliggjøre landmaktstudien

Stortingsflertallet vil vedta at regjeringen må offentliggjøre utredningen om Hærens og Heimevernets fremtid så snart den foreligger, slik Venstre har foreslått. Forsvarsforeningens generalsekretær, Christian Bugge Hjorth, er likevel bekymret. Igår leverte Stortingets utenriks- og forsvarskomité sin innstilling om offentliggjørelse av forsvarssjefens landmaktstudie. Et flertall i komiteen går imot regjeringens ønske om å holde landmaktstudien hemmelig.

2017-05-04T14:40:35+02:00Av |Kategorier: Nyheter|

«Landmaktutredningen må legges fram før valget»

Romsdal Forsvarsforening hadde styremøte tirsdag 18. april 2017 og vedtok å fremsende følgende uttalelse til Landmaktsutredningens medlemmer, Stortingets Forsvarskomite og Mørebenken på Stortinget: «Romsdal Forsvarsforening har registrert at det i lengere tid har pågått en heftig debatt om heimevernets framtid. Et flertall på Stortinget vedtok før jul at Heimevernet skal nedskaleres med 7.000 soldater og

2017-04-24T16:06:57+02:00Av |Kategorier: Medlemsnytt|

Tar selvkritikk

Statsminister Erna Solberg innrømmer at regjeringen har gjort en for dårlig jobb når det gjelder å sikre offentlige bygninger mot terrorangrep. - Vi var kjent med noen utfordringer, men regjeringen som sådan var ikke kjent med bildet av totalutfordringene, sa Solberg da hun i Stortingets spørretime i går ble spurt om kritikken fra Riksrevisjonen i

2017-04-20T10:04:13+02:00Av |Kategorier: Nyheter|

– Økte bevilgninger ga resultater

Forsvarssjefen la igår frem årsrapporten for 2016. Der understreker han at selv om Forsvaret i fjor gjennomførte daglige operasjoner innen overvåking, suverenitetshevdelse og myndighetsutøvelse, er ikke beredskapen tilstrekkelig. Men økte bevilgninger i 2016 har bedret vedlikeholdssituasjonen i Forsvaret, sier han. - Vi ser at vi ikke har så høy beredskap i hele bredden av Forsvaret

2017-04-20T09:42:56+02:00Av |Kategorier: Nyheter|

– Landmaktstudien bør offentliggjøres før politisk behandling

Skal Marinen og Luftforsvaret finansieres etter operative behov, mens landmakten dimensjoneres og organiseres ut fra det som blir igjen? Det er spørsmålet vi nå må stille oss, skriver generalsekretær i Norges Forsvarsforening, Christian Bugge Hjorth i dagens Aftenposten.  Ved fremleggelsen av Forsvarets langtidsplan i november i fjor besluttet Regjeringen å utsette behandlingen av Hæren og

2017-04-15T08:14:46+02:00Av |Kategorier: Nyheter|

Hærsjefen til Asker og Bærum

Torsdag 6. april kl. 18:30 på Bekkestua Bibliotek Sjef for Hæren, Generalmajor Odin Johannessen foredrar om ”Hærens situasjon i dag og utsiktene fremover”. Hva betyr det at landmakten nå utredes? Skal enheter opprettes, legges ned eller flyttes? Skal vi beholde tunge pansrede avdelinger? Hva med artilleriet? Hva med Heimevernet? Dette er bare noen få av

2017-03-31T08:43:23+02:00Av |Kategorier: Medlemsnytt|

Legger lokk på forsvarsdebatten

Flere av medlemmene i Stortingets kontroll- og konstitusjonskomite er bekymret over at regjeringen vil hemmeligholde rapporten fra Riksrevisjonen, der revisjonen konkluderer med at verken politiet eller Forsvaret - sammen eller hver for seg - klarer å sikre offentlige bygninger godt nok. I går diskuterte kontrollkomiteen hvem som skal møte i høringen som enten vil finne

2017-03-08T10:09:47+01:00Av |Kategorier: Nyheter|

Norge vil kjøpe ubåter fra Tyskland

Etter en helhetlig vurdering har regjeringen besluttet at Tyskland er valgt som strategisk samarbeidspartner for Norge innenfor ubåtområdet.  Beslutningen innebærer et forpliktende og langvarig samarbeid som omfatter både ubåter og andre kapasiteter. Samarbeidet vil også omfatte utdanning, trening, drift, vedlikehold og understøttelse av de nye ubåtene. Ubåtene vil være basert på det tyske 212-designet som

2017-02-04T00:44:36+01:00Av |Kategorier: Nyheter|