Sarpsborg Forsvarsforening

Målet med NFFs arbeid er å bidra til at Norges trygghet, frihet, demokrati, uavhengighet og fred ivaretas på en forsvarlig måte gjennom et godt militært forsvar, troverdige allianser, en god samfunnssikkerhet og en god sivil beredskap. Viktig for NFFs arbeid er å styrke befolkningens forsvarsvilje og motstandskraft. Dette gjøres gjennom å motivere, spre kunnskap, skape debatt