Nordre Follo og omegn Forsvarsforening

Nordre Follo og omegn Forsvarsforening(NFO) har en lang historie med virksomhet og tilbake til noe etter 1710. NFO ble første gang etablert i Kråkstad og har sammenheng med telthuset, som vi eier, ved Kråkstad kirke. Senere flyttet nok foreningens fotfeste til magasinleieren i Ski hvor Artilleriregimentet holdt til i mange år. Her var det full