Sunnmøre Forsvarsforening

Velkommen til Sunnmøre Forsvarsforening Informasjon: Oppdatert 09.04.19 VI HAR FLYTTET Ny side: https://sunnmoreforsvarsforening.wordpress.com Styret pr. 2019: Per O. Hofseth/formann Arne Paul Slotsvik/nestformann Ove Røv/sekretær Kjetil Hagen/medlem Bendik Alnes/medlem Kåre G Sandnes/medlem Rangvald Roald/medlem Rolf Juliebø/medlem Alv J. Skarbøvik/varamedlem