Sunnmøre Forsvarsforening

Velkommen til Sunnmøre Forsvarsforening Informasjon: Oppdatert 11.10.21 VI HAR FLYTTET Ny side: https://sunnmoreforsvarsforening.wordpress.com Styret pr. 2019: Per O. Hofseth/formann Arne Paul Slotsvik/nestformann Kjetil Hagen/medlem Bendik Alnes/medlem Rangvald Roald/medlem Rolf Juliebø/medlem Alv J. Skarbøvik/varamedlem