Tromsø Forsvarsforening

Velkommen til Tromsø Forsvarsforening.Tromsø Forsvarsforening er medlem av Norges Forsvarsforening (NFF). Vi arbeider for forsvarssaken. NFFs slagord "Forsvarssak er fredssak" ble utformet av tidligere president Fridtjof Nansen. Frihet, uavhengighet og fred er grunnleggende rettigheter for nasjonens innbyggere. Et troverdig forsvar er viktig for å ivareta disse verdiene. Gjennom aktiviteter og foredrag arbeider vi for en levende forsvarsvilje