Trøndelag Forsvarsforening

NATOs nye strategiske konsept og samholdet i alliansen 7. juni 2023 har styremedlem i Trøndelag Forsvarsforening (TFF) Oddbjørn Sve presentert mulige utviklingstrekk med Sverige og Finland som nye NATO medlemmer, samt utfordringer og muligheter for tilpasningen av vårt eget Forsvar. For å belyse utfordringene mellom Nato og Tyrkia har vi invitert Kubilay