Trøndelag Forsvarsforening

Trondheim, 3. mars 2022 Stort oppmøte på foredraget om Russlands ultimatum overfor vesten – og Norden, med Sverre Diesen, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og Karsten Friis, Norsk Utenriks Politisk Institutt (NUPI). Møtet ble ledet av Christian Bugge Hjorth og det ble stilt gode spørsmål og kommentarer fra flere av de 100 deltakerne. Vår president Lars Myraune