Vestby Forsvarsforening

                                  Vestby Forsvarsforening Aktivitetsplan 2020. Revidert i april 2020 for Korona smittevern. Fredag 8. mai. 75 års Frigjøringsjubileum og veterandag.  Kl 1800 Minneparken Son. Kl 1900 Grøstadparken, Vestby. Kongesangen - Seremoniell. Flagg - Fane - Æresvakter fra Vestby