Vestby Forsvarsforening

                                  Vestby forsvarsforening Velkommen til Vestby forsvarsforening. Foreningen ble stiftet 23. april 1971, etter initiativ fra kaptein Lauritz Authen. Ved oppstart hadde foreningen 40 medlemmer, og foreningens første formann var Johs. Skøien fra Hølen.  Vestby forsvarsforening står tilsluttet