BRUKERSTØTTE

Som kunde av Merkur Grafisk kan du benytte vårt support apparat. Vi er fleksible og her for å hjelpe deg når du trenger det. Vår responstid i normal arbeidstid er rask.
For tidkrevende saker vil vi normalt belaste etter medgått tid til gjeldende timesats eller vi kan estimere et tidsforbruk og lage fast pris for avtalte større saker.

LOGG INN

Gå til logg inn siden. http://dev.forsvarsforeningen.no/wp-login.php

Etter suksessfull logg inn blir du overført til WP Dashboard. Dette er baksiden og stedet hvor vi kan publisere og administrere siden.

docu-login

PUBLISERE INNLEGG

Opprett innlegg

Klikk på + Legg til knappen fra meny linjen. Velg Innlegg

doc-nytt-innlegg

Angi tittel, kategori og eventuelle stikkord

«Nyheter» er standard Kategori. Disse blir synlige på forsiden.

«Medlemsnytt» er for Lokalforeningene

Artikler hentet fra Norges Forsvar har egen kategori per utgivelse. På denne måten dukker disse artiklene automatisk opp under sitt tilhørende magasin i arkivet.
NB det er viktig at utgivelseskategoriene er underordnet hovedkategorien «Norges Forsvar«. Det er denne som samler alle innlegg fra alle utgivelser slik at de blir synlig på forsiden og i arkivet. Merkur klargjør for dette ved hver nye utgivelse slik at dere ikke trenger tenke på dette.

doc-titledoc-kat doc-stikkord

Angi innhold i redigeringsverktøyet

doc-editor

Sett eventuelt inn bilder

Klikk på Legg til media knappen for å sette inn bilder.

doc-media

Du kan også bruke «Drag&Drop» direkte i vinduet.

doc-dragimg

NB: Det er viktig å tilpasse bildene for bruk til web. Dette gjøres for eksempel i Adobe Photoshop ved å velge «Lagre for web» funksjonen. Velg presettett High

doc-savefw doc-jpg

850 pixler i bredden er som regel stort. Ønsker man et mindre bilde lages det i 1:1 størresleforhold før man laster opp.

NB. WordPress vil alltid lage to versjoner av et bilde, men for å spare plass og oppnå god ytelse for sluttbrukeren skal alltid bilder lages slik de er ment før opplasting.

Sett eventuelt inn bildegalleri

Tilpass bilder som beskrevet over og Legg til bilder via Legg til Media knappen. Du kan laste opp flere samtidig eller markere ønskede eksisterende bilder fra arkviet.

Velg Lag galleri 

doc-galleri

Bestem fremhevet bilde

Alle artikler bør ha et fremhevet bilde. Dette brukes i artikkel listingen og gjør leseren interessert.

Bruk 850 pixler i bredden

doc-fremhevet

doc-fremhevet

Se forhåndsvisning

Klikk på Forhåndsvisning for å se over før publisering

doc-preview

Publiser ditt innlegg

Publiser når du er klar eller planlegg på ønsket dato/klokkelsett for automatisk publisering

NB. Alle nye innlegg blir sendt på epost hver dag kl 11:00 til registrerte mottakere

doc-publish