Norge – i et nytt sikkerhetspolitisk landskap

Du er her:-Norge – i et nytt sikkerhetspolitisk landskap
Laster Hendelser
Beklager. Denne hendelse har allerede funnet sted.

Møt forsvarsminister Frank Bakke-Jensen, professor og statsviter Janne Haaland Matlary ved Universitetet i Oslo og Forsvarets høgskole, journalist og kommentator i Dagens Næringsliv, Sverre Strandhagen og tidligere
forsvarssjef Sverre Diesen, i dag forsker ved Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

Mye har skjedd på det sikkerhetspolitiske området den senere tid. Ikke bare ser vi et mer fremoverlent Russland, vi ser også at statene i Europa har en ulik utenriks- og sikkerhetspolitisk agenda.

Mens de sentraleuropeiske statene og landene i nord er opptatt av trusselen fra øst, er søreuropeerne mer  opptatt av migrasjon og terror.

I tillegg har vi Storbritannias forhold til EU og EUs ambisjoner som sikkerhetspolitisk aktør, forholdet mellom alliansepartnerne i NATO, og forholdet til tredjeland som Sverige og Finland. Alt dette har betydning for hvordan vi anretter det norske forsvaret.

Det hevdes at Tyskland, Norden, Nederland og «kanskje også Frankrike» er land Norge bør pleie et tettere samarbeid med, og at et forsvarsfellesskap med Sverige og Finland vil kunne gi en strategisk dybde som vi tidligere ikke har kunnet regne med.

Dette kom også til uttrykk i Kongens trontale tidligere denne måneden. I trontalen, som uttrykker hovedlinjene i regjeringens politikk for det kommende år, ble det uttrykt at samarbeidet med USA, Storbritannia, Tyskland og i Norden skal styrkes.

For å belyse dette har vi invitert forsvarsminister Frank Bakke-Jensen og tre andre sentrale aktører i den norske forsvarsdebatt.

TID OG STED: Onsdag 24. oktober fra kl. 17.00 til ca kl. 1900
i Thon Conference Universitetsgaten,
Universitetsgaten 26, Oslo
Gratis adgang, enkel servering.

Meld deg på her