Dagens trusselbilde er svært sammensatt – både rent fysisk, men også i det psykologiske domenet. Hva slags trusler påvirker oss, hvem er aktørene og hva er konsekvensene? Hvor sårbare er vi som innbyggere og som demokratisk samfunn – og hvordan bevisstgjøre befolkningen om dette for å bygge motstandskraft og styrke fellesskapet?

Til Sårbarhetskonferansen har vi invitert fagpersoner fra blant annet akademia og forskningsmiljøer til å belyse ulike problemstillinger.

Sårbarhetskonferansen arrangeres årlig av Norsk TotalforsvarsForum (NTF) og Norges Forsvarsforening (NFF) i fellesskap.

Den er åpen for alle interesserte, og deltakelse er gratis.

TID: Tirsdag 24. september kl. 0900 – 1530.
STED: Gamle Logen, Oslo