Vi står i en helt ny sikkerhetspolitisk situasjon og må ta langt større ansvar for fred og egen sikkerhet. Det er alvor nå, sa kommisjonsleder Knut Storberget da han
overleverte Forsvarsvarskommisjonens rapport til forsvarsminister Bjørn Arild Gram.

Øvre Romerike Forsvarsforening og Jessheim vidergående skole har invitert politiker og medlem av kommisjonen Benedicte Røvik (V) til å orientere om rapporten, mens presidenten i Norges Forsvarsforening, Arne Bård Dalhaug vil stille spørsmål om hvilke konsekvenser innholdet i rapporten kan få for Norges sikkerhet.

Etter de to innledningene blir det debatt med mulighet til å stille spørsmål fra salen!

Møteleder er tidligere generalsekretær i Norges Forsvarsforening, Christian Bugge Hjorth.

Torsdag 14. september kl. 18:00 – 20:30
Jessheim videregående skole, store auditorium
Ringveien 60, 2055 Jessheim
Møtet er åpent for alle! Gode parkeringsmuligheter.