Webinar med seksjonssjef for Totalforsvar i DSB, Hilde Bøhn

Tid: Tirsdag 19. mars kl 1930-2100.

På dette webinaret vil Hilde Bøhn ta for seg organiseringen av den sivile beredskapen i Norge i stort, men vil også bevege seg ned på arbeidet som skjer på fylke- og kommunenivået.

Målet er at webinaret skal gi tilhørerne en bedre forståelse for arbeidet i egen region og hvordan DSB utøver sin fagrolle overfor offentlige instanser, næringsliv og befolkningen.

Noen aktuelle spørsmål er hvordan kan lokalforeninger bidra med sitt engasjement for å styrke det lokale beredskapsarbeidet, og bidra til å løfte viktige spørsmål om sivil beredskap og sikre ivaretakelse av beredskap i samfunnsplanleggingen lokalt og regionalt?

Join Zoom Meeting
https://us06web.zoom.us/j/85367375143?pwd=WW9a4ZapMbImwb2Mta9UmRbkaIDpUp.1

Foto: Privat og DSB