I den senere tid er det rapportert at Russland har vunnet frem flere steder langs fronten i Ukraina. Hvor alvorlig er dette og risikerer vi at Russland bryter gjennom for alvor og inntar større landområder? Eller kan vi forvente stillstand i mange år fremover?

Og hva skal til for å få slutt på krigen, slik at det ukrainske folk kan leve i fred etter 500 års kamp for frihet og selvstendighet?

Øvre Romerike Forsvarsforening har invitert Tor Bukkvoll fra Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) til å reflektere over dette i et møte på Jessheim tirsdag 21. mai.

Bukkvoll snakker russisk og ukrainsk og har publisert en rekke studier av russisk og ukrainsk forsvars- og sikkerhetspolitikk i både bok, rapport og artikkelform. Han er også en profilert kommentator i media.

STED: Ullensaker kulturhus, Jessheim, sal Ullr
TID: Tirsdag 21. mai 2024 fra kl. 1800

Foto (NTB): Ukrainske soldater under opptrening i Norge