Norges Forsvarsforening inviterer til webinar med viseadmiral Louise Kristine Dedichen. Dedichen har siden 2020 vært sjef for Militærmisjonen i Brussel, og som norsk militær representant til Militærkomiteen i NATO.

Perioden Dedichen har ledet Militærmisjonen har vært særdeles begivenhetsrik, med store sikkerhetspolitiske og militære utfordringer.

I 2021 vedtok Nato å trekke alle styrker ut av Afghanistan. For to år siden gikk Russland til angrep på Ukraina, og som følge av krigen utvides alliansen med to nye medlemmer. De senere årene har Nato også gjennomgått store endringer. Det har vært gjort et omfattende arbeid med å etablere ny kommandostruktur og alliansens planverk er revidert.

Viseadmiralen gir oss et innblikk i begivenhetene og arbeidet som Norges representant i forsvarsalliansen.

Sett av tirsdag 27. februar 2024, kl 1930-2100 og koble deg på webinaret på denne linken:
https://us06web.zoom.us/j/81169600890?pwd=7nmog1M5pxlk51tmue6WbEyzVvA0ty.1