Kristiansand Forsvarsforening inviterer til åpent møte med stortingsrepresentantene Christian Tybring Gjedde (FrP) og Nils-Ole Foshaug (Ap), som begge sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen, og presidenten i Norges Forsvarsforening, Arne Bård Dalhaug.

Du vil få presentert hovedlinjene i langtidsplanen samt få høre hva Norges Forsvarsforening og partiene tenker om planen. Er det realistisk? Er det stor forskjell i partienes ønsker for hvilket Forsvar vi skal ha i fremtiden? Kan planen finansieres og skjer det hurtig nok? Dette og mer håper vi å høre deltakernes meninger om.

TID: Mandag 29. april 2024 kl 1900
STED: Offisersmessen Gimlemoen, Kristiansand

Møtet er åpent for alle og det bys på enkel servering underveis.

Foto: 5. april la regjeringen frem sitt forslag til
ny langtidsplan for Forsvaret. Den har fått tittelen
«Forsvarsløftet – for Norges trygghet».