Grimstad Forsvarsforening har invitert alle de lokale politiske partiene til en Forsvarspolitisk paneldebatt i Auditoriet på Ugland Eiendom vis a vis UIA onsdag 30 august fra kl 1800-2030. Alle partier får innledningsvis 2-3 minutter å presentere sitt parti og sine forsvarspolitiske målsettinger som innledning til panel debatten.

Bakgrunnen for initiativet er at Norge har et påtrengende behov for å ruste opp Forsvaret.

Det virker som alvoret i den sikkerhetspolitiske situasjonen ikke er sunket inn hos politikerne og befolkningen generelt her i landet.

Lokalpolitikerne må gjennom sine kanaler bidra til at Storting og Regjering tar alvoret inn over seg og viser vilje til å la de økonomiske anbefalingene fra Forsvarskommisjonen og forsvarssjefen gjenspeile seg i langtidsplanen for Forsvaret.

Vi trenger et kraftig styrket Forsvar.

Les også disse artiklene:
President i Norges Forsvarsforening, Arne Bård Dalhaug i nettavisen Altinget:
Forbereder Norge seg på krig? Ja, men litt motvillig og blåøyd. 
Tidligere generalsekretær i Norges Forsvarsforening, Christian Bugge Hjorth i avisa Nordlys:
Tar statsminister Støre forsvarspolitikken tilstrekkelig alvorlig?
DYP KRISE
Det norske Forsvaret er i dyp krise. Norge er i dag verken i stand til å forsvare seg selv, eller til å bidra med de ressurser som kreves for at våre alliansepartnere skal kunne unnsette oss i en krigs- eller krisesituasjon. Flere av de kapasiteter som etterspørres er ikke planlagt eller på plass, og dagens forsvar har ikke tilstrekkelige utholdenhet og seighet som er nødvendig for at vi skal kunne holde ut til våre allierte kommer oss til unnsetning.

Toprosentmålet fra 2014 kan ikke lenger være den størrelsen som skal legges til grunn for utviklingen av det norske forsvaret. Og i særdeleshet ikke hvis det ikke skal nås før i 2026, slik regjeringen har lagt opp til.

Forsvarskommisjonen har tatt utgangspunkt i hva Norge faktisk trenger av forsvar, på bakgrunn av at vi grenser til et aggressivt, totalitært og uforutsigbart Russland.

Forsvarskomisjonen foreslår at Forsvars budsjettet straks økes med 30 milliarder kroner, noe som tilsvarer NATOs krav om to prosent av bruttonasjonalprodukt til forsvarsformål. Videre ytterligere 40 milliarder pr år i ekstrabevilgninger over 10 år. Og avslutningsvis en permanent budsjettøkning med 10 milliarder når 10 års-perioden med ekstrabevilgninger er over.

Benedicte Røvik er 29 år, jusstudent, medlem av Venstre, og var det yngste medlemmet av Forsvarskommisjonen. Som kommisjonsmedlem var hun med på å gi en nådeløs dom over norsk forsvarsevne. Kommisjonens konklusjon var kritisk og tydelig: Forsvaret må styrkes kraftig og umiddelbart.

Ref komiteleder Knut Storberget, som sa «Det er alvor nå». Likevel synes det som om regjeringen – når alt kommet til alt – ikke er villig til å øke bevilgningene i den størrelsesorden som foreslås.

Forsvaret har gjennom en lang årrekke vært underdimensjonert og underfinansiert. Nå må vi ta konsekvensene av dette, og følge anbefalingene fra Forsvarskommisjonen og fagmilitært råd fra Forsvarssjefen.

Vennligst bekreft om dere kan delta og med hvem. Vi anmoder om svar innen 20. august.

Mvh
Grimstad Forsvarsforening
Ved leder Hans Jakob Kløvstad