Europa befinner seg i den mest dramatiske og usikre sikkerhetssituasjon siden andre verdenskrig. Krigen i Ukraina har vart i to år og alt tyder på at krigen vil fortsette. Hvilken støtte vil USA og andre land bidra med fremover, og hva skal til for å få slutt på krigen?

Larvik Forsvarsforening har invitert generalløytnant (p) Arne Bård Dalhaug til å orientere om bakgrunn og status i Russlands angrep på Ukraina.
Dalhaug vil også kommentere utviklingen av det norske Forsvaret og forsvarssamarbeidet i Norden, i lys av anbefalinger fra Forsvarskommisjonen og forsvarssjef Eirik Kristoffersen.

Etter omfattende karriere i Forsvaret var Dalhaug sivil observatør for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa, OSSE. Han har blant annet vært nestleder i Forsvaret, sjef for Militærmisjonen i Brussel og sjef for NATO Defense College i Roma. Han er i dag president i Norges Forsvarsforening.

PROGRAM
Åpent møte i Larvik Forsvarsforening, alle er velkommen.
Foredrag ved generalløytnant (p) Arne Bård Dalhaug og
generalsekretær Knut Helge Hamre, Norges Forsvarsforening.

Det blir anledning til å stille spørsmål til foredragsholderne etter foredraget.

TID: 5. mars fra kl. 18:30-20:00
STED: Festiviteten, Larvik