Arendal og omegn Forsvarsforening inviterer til møte om sikkerhet og beredskap
på Agder, mandag 6. mai fra kl. 18:00 i kommunehuset i Tvedestrand.

Risikobildet i samfunnet er preget av uforutsigbarhet. Vi opplever at hendelser inntreffer oftere, kraftigere og med større konsekvens enn tidligere. Vi er midt i en klimakrise. Europa står i en sikkerhetspolitisk krise ingen hadde forutsett for noen få år siden. Hybrid krigføring og sammensatte operasjoner utfordrer vår krisehåndteringsevne.

Uavhengig av scenario er vi stadig mer avhengig av operativ kritisk infrastruktur og kritiske samfunnsfunksjoner. Alt dette gjør at vi må tenke nytt om beredskap og løfte samfunnssikkerhet og beredskap i samfunnsplanleggingen.

Vi må ha så god oversikt over risikobildet som mulig, men samtidig være forberedt på det uforutsette.

Det er sannsynlig at noe usannsynlig skjer (Aristoteles).

Innledere på møtet er:

Generalsekretær Knut Helge Hamre, Norges Forsvarsforening.
Hamre har solid og bred erfaring fra Forsvaret, blant annet som militærassistent til to forsvarssjefer, general Eirik Kristoffersen og admiral Haakon Bruun-Hanssen. Han har i mange år vært involvert i arbeidet med Forsvarets langtidsplaner, som nestsjef og som leder av gruppen som arbeidet mer operativ struktur. Hamre har videre vært forsvarsattache i Storbritannia og Irland, med formidling av norsk politikk og norske interessser. Du kan lese mer om Hamres bakgrunn her.

Fylkesberedskapssjef Yngve Årøy. Årøy har vært fylkesberedskapssjef hos fylkesmannen i Vest-Agder/Statsforvalteren på Agder siden februar 2008. Han har bakgrunn fra Sjøforsvaret med tjeneste på fort (herunder tre år som batterisjef på Nes fort). Han har bakgrunn fra våpenskole, tjenestegjort ved Landsdelskommando Nord-Norge og i Forsvarsdepartementet. Årøy er utdannet ved Befalsskolen for Kystartilleriet og Sjøkrigsskolen (1. og 2. avdeling). Han har gjennomgått stabsskole 1, strategisk krisehåndteringskurs og informasjonskurs ved Forsvarets høgskole.

Foto: Forsvaret