Program for minnemarkering i Trandumskogen
8. mai 2024, kl 1100

Musikk fra Jessheim/ Hovind/ Mogreina skolekorps
Leder Karianne Kjos Ødegård

Forsangere
Ullensaker kirkekor

Åpning
Leder Øvre Romerike Forsvarsforening, Knut Erling Skreden
Ordfører Ullensaker kommune, Ståle Lien Hansen

Ungdommens tale
Sigrid Margrete Nordgarden Børtnes
Europalinjen Jessheim VGS

Sangen om Trandumskogen, «Norge, mitt Norge!» synges

Tale for dagen
Sjef FKL, Oberst Heidi Kraft Johnsen

Kransenedleggelse
Ullensaker kommune ved ordfører Ståle Lien Hansen
På vegne av ungdommen ved Sigrid Margrete Nordgarden Bjørtnes
Oslo og Akershus Gardistforening ved leder Jan-Erik Skjeggerud
Sessvollmoen Garnison ved sjef FKL, Oberst Heidi Kraft Johnsen
Øvre Romerike Forsvarsforening ved nestleder Odd Magne Holter

Norske Gardeveteraner, kvartett, spiller til bønn

Ord for dagen
Feltprest Sessvollmoen Garnison, Major Hanna Hagen Brow

Fedrelandssalmen ”Signe vårt dyre fedreland” synges

Avsluttende ord
Leder Øvre Romerike Forsvarsforening, Knut Erling Skreden

Nasjonalsangen synges akkompagnert av skolekorpset

Takk for frammøte og vel hjem

Norge, mitt Norge!
Theodor Caspari 1901

Norge, mitt Norge! Så sover du tyst i vinteren skinnende sale,
og ingen kan drømme så lett og så lyst, når elvene synker i dvale,
og ingen kan smile så stille og glad,
når meisenes fløytende stemmer dør av, og skogene sover i dale.
Norge mitt Norge! så gi meg din vår,
med sol over, vuggende vanne!
Men hør meg, ja hør meg: når dagen forgår og aftenen skygger min panne.
Da lær meg å visne, å Norge, min mor, da red meg en seng i din hellige jord,
når sommeren drager av landet!

Gud signe vårt dyre fedreland
Elias Blix 1891

Gud signe vårt dyre Fedreland
Og lat det som hagen bløma!
Lat lysa din Fred frå fjell til strand
Og vetter fyr vårsol røma!
Lat folket som brøder saman bu,
Som kristne det kan seg søma!

Vårt heimland i myrker lenge låg,
og vankunna ljoset gøymde.
Men, Gud du i nåde til oss såg.
Din kjærleik oss ikkje gløymde;
Du sende ditt ord til Noregs fjell,
Og ljos over landet strøymde.

Ja vi elsker

Ja vi elsker dette landet som det stiger frem
Furet, værbitt over vannet med de tusen hjem
Elsker, elsker det og tenker på vår far og mor
:/: og den saganatt som senker
Senker drømmer på vår jord :/:

Ja vi elsker dette landet som det stiger frem
Furet, værbitt over vannet med de tusen hjem
Og som fedres kamp har hevdet det av nød til seir
:/: også vi når det blir krevet
For dets fred dets fred slår leir :/: