Øvre Romerike Forsvarsforening inviterer til Webinar med viseadmiral Louise Kristine Dedichen i Jessheim kulturhus. Dedichen har siden 2020 vært sjef for Militærmisjonen i Brussel, og som norsk militær representant til Militærkomiteen i Nato.

Perioden Dedichen har ledet Militærmisjonen har vært særdeles begivenhetsrik, med store sikkerhetspolitiske og militære utfordringer.

I 2021 vedtok Nato å trekke alle styrker ut av Afghanistan. For to år siden gikk Russland til angrep på Ukraina, og som følge av krigen utvides alliansen med to nye medlemmer. De senere årene har Nato også gjennomgått store endringer. Der er gjennomført et omfattende arbeide med å etablere ny kommandostruktur og alliansens planverk er revidert.

Viseadmiralen gir oss et innblikk i begivenhetene og arbeidet som Norges representant i forsvarsalliansen.

Øvre Romerike Forsvarsforening har som ett av flere mål, å fortsatt kunne gjennomføre både fysiske foredrag, og gjøre bruk av gode tekniske løsninger som webinar i styrets kommunikasjon med dere og lokalsamfunnet.

Bruk av webinar i tillegg til fysiske foredrag vil styrke oss vesentlig i det arbeid og de mål vi har for Norges sikkerhet, vår selvstendighet og vårt demokrati.

Webinaret med Dedichen er vårt første av flere, og det er viktig at vi får god tilbakemelding fra dere medlemmer etter gjennomføring på hvordan dere opplever denne kommunikasjonsformen.

Styret vil gjennomgå «kjørereglene» før vi går på storskjermene i Ullr, så møt opp i god tid!

Etter foredraget vil det bli muligheter for å stille spørsmål til admiralen.

TID: Tirsdag 27. februar kl. 19:00 til 21:30
STED: Jessheim kulturhus, sal Ullr

Det vil bli en enkel servering i forkant av webinaret.