Ledermøtet 20.-21. april 2024

Møtet ble informativt og godt. Takk til alle som deltok og bidro. Under finner du presentasjoner og annen informasjon som ble gitt ut. Bruk denne informasjonen i ditt arbeide, men vær oppmerksom på at du må selv etterprøve utsagn formulert av andre, spesielt etter som tiden går og ting endrer seg. Knut H Hamre (sign)