Linker

Norges Forsvarsforening (NFF) stiller seg bak Forsvarskommisjonens forslag

Forsvarskommisjonen viser til faren for konflikt i våre nærområder i overskuelig framtid og uttaler i klartekst: Norske myndigheter og befolkning må ta alvoret i situasjonen innover seg Norske myndigheter må handle - det haster! Forsvaret må kraftig oppgraderes. Regjeringen har bedt Forsvarskommisjonen om råd. Forsvarskommisjonen og Forsvarssjefen har gitt presise beskrivelser av hvordan forsvaret kan

Av |2023-06-11T11:43:40+02:008. juni 2023|Kategorier: Linker|

Invitasjon: Sverige og Finland i NATO

P R O G R A M 0930 – 1000 Registrering 1000 – 1005 Velkommen og innledning 1005 – 1035 Sverige - Från kalla kriget till Natomedlem Krister Edwardson, Kungl Krigsvetenskapsakademien 1040 – 1110 Danmark - Et dansk syn på Norden i Nato Jeppe P. Trautner, PhD External lecturer Department of Politics and Society, Aalborg

Av |2022-10-24T19:46:01+02:0024. oktober 2022|Kategorier: Linker|

Forsvarsforeningen: Styrk forsvaret mot cyberangrep

Styrking av nasjonalt forsvar mot cyberangrep Norge må etablere en nasjonal strategi og plan i samordnet med NATOs Cyber erklæring. Ansvarlige institusjonene må styrkes med kompetanse-/utdannelse og nødvendige ressurser. Vi blir hyppig utsatt for cyberangrep fra svært forskjellige aktører med varierende motiver. 1. Spionasje ved ”hacking” som kan være rettet mot forsvar, forsvarsindustri, kritisk infrastruktur

Av |2017-06-12T16:28:29+02:0012. juni 2017|Kategorier: Linker|

Forsvarsforeningen: Ja til tilstedeværelse av NATO-styrker

NATO-styrker må inviteres til jevnlig og langvarig tilstedeværelse i Norge. Norge kan på kort tid øke sin militære og politiske troverdighet ved at allierte styrker regelmessig øver fra norske baser på rotasjonsbasis. Dette er et særlig viktig virkemiddel i en periode med gjenoppbygging av norske styrker. Norge kan tilby forhold som få NATO land kan

Av |2017-06-12T17:10:08+02:0012. juni 2017|Kategorier: Linker|

Forsvarsforeningen: Budsjettet må opptrappes betydelig fra 2018

Forsvarsbudsjett på 2% av BNP og en tydelig opptrapping av budsjettet i 2018. Norges forsvarsbudsjett må styrkes for å tilfredsstille NATOs og Norges sikkerhetsmessige behov, minimum 2% av BNP innen 2024. Norges Forsvarsforening forventer også en tydelig satsing allerede i 2018 budsjettet. 2% målet er blitt en målestokk på medlemslandenes forsvarsvilje og solidaritet. Med Norges

Av |2017-06-12T17:18:52+02:0012. juni 2017|Kategorier: Linker|

Title

Go to Top