Medlemsnytt

Du er her:-Medlemsnytt

Artikler publisert under kategorien «Medlemsnytt» vises her. God lesing…

God historieformidling på Hedemarken

Her følger et referat fra foredragstur til det  Krigshistoriske formidlingssenteret på Garveriet, Moelv. Temaet var Den annen verdenskrig i et regionalt perspektiv, særlig om kampene på Hedemarken i aprildagene 1940. Foredraget var knyttet opp mot utstillingen på Ringsaker Historielags krigshistoriske samling. Tidligere forsvarssjef general Harald Sunde var foredragsholder. Etter at formannen Bengt P. Lindman hadde

2017-01-09T09:49:18+01:00Av |Kategorier: Medlemsnytt|

TV-innslag om formidlingssenteret på Hedemarken

TVst har på Hedemarkens Forsvarsforenings initiativ laget et lengre kontinuerlig daglig i en uke laget forsvarsrelatert program. HFF og HFFs skole engasjement med intervju av flere elever og Det Historiske Formildingsenteret er inn på dagsrullende program i TV-ØST. Innslaget vises kontinuerlig hele denne uken. Varighet ca 15 minutter og slutter med appell om kampanjen "Nei

2017-01-09T09:49:18+01:00Av |Kategorier: Medlemsnytt|

Forsvarsministeren til Moss og Rygge

Pressemelding fra Forsvarsforeningene i Moss og Rygge, Råde, Vestby og Våler I den senere tid har det vært mye debatt og synsing om Forsvaret og ikke minst om hva det skal koste fremover i den neste langtidsplanen. Senere tids debattrunder i pressen har gått om antall F-35 kampfly, Hærens størrelse, og fregatter ved kai. Fremtidige

2017-01-09T09:49:19+01:00Av |Kategorier: Medlemsnytt|

Trondheim – en krigsbunker

Stjørdal og omegn Forsvarsforening i samarbeid med Stjørdal Rotary inviterte mandag kveld til bokkveld med foredrag. Forfatterne av boken Bunkeren utgitt i fjor høst, fortalte om oppbyggingen av tyske krigstropper under 2. verdenskrig med hovedvekt på Trondheim og Værnes. Forfatterne Karl H. Brox, Hermann Hansen og Knut Sivertsen utga i fjor høst boken Bunkeren, som

2017-01-09T09:49:19+01:00Av |Kategorier: Medlemsnytt|

Ingen politikere fra kommunene i Rogaland eller noen av fylkets stortingsrepresentanter fant det interessant å følge møtet om at vår forsvarsevne svekkes som Stavanger Forsvarsforening arrangerte sammen med Norges Forsvarsforening på Hotell Victoria i Stavanger torsdag 12. november. Av JAN-PETTER HELGESEN Heller ikke media i Rogaland fant det spennende nok å dekke møtet. Tross den

2017-01-09T09:49:19+01:00Av |Kategorier: Medlemsnytt|

Vellykket sikkerhetskonferanse i Grimstad Forsvarsforening

Av styreleder i Grimstad Forsvarsforening, Hans Jacob Kløvstad 3. november ble det avholdt en meget vellykket sikkerhetskonferanse Strand hotell Fevik, med ca 75 deltagere, regi av Grimstad Forsvarsforening. Janne Håland Matlary og Jacob Børresen var særdeles dyktige innledere og det ble en meget givende og interessant paneldebatt med lokalpolitikere fra Kristiansand, Arendal og Grimstad. Vår

2017-01-09T09:49:19+01:00Av |Kategorier: Medlemsnytt|

Åpning av Greenscella i Sigdal

Søndag 7. juni 2015 var det 70 år siden krigens slutt. På denne markeringen møtte ca 200 personer opp. På åpningen ville vi markere og gjøre kjent innsatsen “Gutta på skauen”/hjemmefrontkara” gjorde under krigen. Aktiviteten på Greescella var stor fra sommeren 1943 til 8. mai 1945. Vi håper nå at stedet skal bli flittig besøkt

2017-01-09T09:49:19+01:00Av |Kategorier: Medlemsnytt|

De falne hedres på Hamar

Lett å glemme.. Det er lett å glemme hvorfor vi feirer 17. mai. Svaret har vi fått i nasjonalsangen, sa styreleder i Hedemarken Bengt P. Lindman i sin tale ved minnesmerket over de falne på Hamar. 17 MAI 2015 TALEN VED MINNESMERKET OVER DE FALLENE PÅ HAMAR v/ Formann i Hedemarken Forsvarsforening, Bengt P. Lindman

2017-01-09T09:49:19+01:00Av |Kategorier: Medlemsnytt|