Fortsatt styrking av Forsvaret

Stormaktrivaliseringen er blitt mer synlig de siste årene, noe som fører til mer krevende situasjoner for småstater som Norge, understreker forsvarsministeren. Av Frank Bakke-Jensen Forsvarsminister Vi har lagt bak oss et helt spesielt år. Da koronaviruset traff oss, innførte regjeringen de mest inngripende tiltakene siden den andre verdenskrig. Likevel