Veien mot en ny Langtidsplan

Vi må være ærlige mot oss selv: Hvis Norge skulle bli utsatt for angrep − og vi står dårlig rustet − ville tapene av menneskeliv og skader på ­infrastruktur bli mye større enn hvis vi beskikker vårt bo vel. Av Arne Bård Dalhaug President i Norges Forsvarsforening Denne våren