Norge og NATO: Tre paradokser

Vi er helt avhengige av USA for å forsvare Norge, og av å opprettholde NATOs artikkel 5-garanti. Men hvorfor nøler Norge og mange europeiske land med å gjøre det som trengs for å få dette til?  Av Janne Haaland Matlary Proffesor President Donald Trump krever helt klart 2