Norges Forsvar 5-2015

Du er her:--Norges Forsvar 5-2015
1 oktober 2015

Underdimensjonert, underfinansiert, ­eller begge deler?

Av |2017-01-04T12:06:05+01:001. oktober 2015|Kategorier: Norges Forsvar 5-2015|Tags: |

Underdimensjonert, underfinansiert, eller begge deler? Av Christian Bugge Hjorth Generalsekretær i Norges Forsvarsforening Gjennom en rekke år har Forsvaret både vært underdimensjonert og underfinansiert. Underdimensjonert fordi Forsvaret ikke har svart til de -sikkerhetspolitiske utfordringene. Underfinansiert fordi politikerne ikke har villet betale for det forsvaret de selv

1 oktober 2015

Framtidens forsvar avgjøres nå

Av |2017-01-05T21:36:15+01:001. oktober 2015|Kategorier: Norges Forsvar 5-2015|Tags: |

Framtidens forsvar avgjøres nå Av Lars Myraune President i Norges Forsvarsforening Etter den kalde krigen har mange trodd at krig og ufred i vår del av verden var utenkelig. Historien har dessverre vist oss at konflikt og ufred mellom nasjoner, folkegrupper eller kulturer har en tendens

1 oktober 2015

Tre grunner til at ­Stortinget åpner pengesekken

Av |2016-12-28T07:56:55+01:001. oktober 2015|Kategorier: Norges Forsvar 5-2015|Tags: |

Arbeiderpartiet vet at en opptrapping av forsvarsbudsjettet blir mer smertefullt budsjettmessig for en fremtidig regjering, enn for dagens. Det blir derfor et poeng for Arbeiderparitet og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huitfeldt, ikke å love for mye. (Foto: Torbjørn Kjosvold/FMS) Av Aslak Bonde Frittstående politisk analytiker. Før det var han

1 oktober 2015

Rett på

Av |2016-12-28T07:42:05+01:001. oktober 2015|Kategorier: Norges Forsvar 5-2015|Tags: |

RETT PÅ TOR BUKKVOLL Bukkvoll har studert utviklingen i Russland og Ukraina siden midten av 1990-tallet. Han snakker russisk og ukrainsk, og har skrevet flere vitens- kaplige artikler om russiske militære spørsmål.   I 2009 vedtok Russland å ruste opp. Er det tegn til at man

1 oktober 2015

En klar ­advarsel

Av |2016-12-28T12:56:02+01:001. oktober 2015|Kategorier: Norges Forsvar 5-2015|

Enten budsjettrammen blir 40, 60 eller 75 -milliarder, må budsjettets kjøpekraft opprettholdes ved at Forsvaret hvert år blir kompensert for den forsvarsspesifikke prisveksten. Om ikke det skjer, forvitrer det, skriver Jacob Børresen. Av Jacob Børresen Flaggkommandør   Torsdag 1. oktober la forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram sitt fagmilitære råd (FMR).