Norges Forsvar 5-2015

Underdimensjonert, underfinansiert, ­eller begge deler?

Underdimensjonert, underfinansiert, eller begge deler? Av Christian Bugge Hjorth Generalsekretær i Norges Forsvarsforening Gjennom en rekke år har Forsvaret både vært underdimensjonert og underfinansiert. Underdimensjonert fordi Forsvaret ikke har svart til de -sikkerhetspolitiske utfordringene. Underfinansiert fordi politikerne ikke har villet betale for det forsvaret de selv

Av |2017-01-04T12:06:05+01:001. oktober 2015|Kategorier: Norges Forsvar 5-2015|Tags: |

Tre grunner til at ­Stortinget åpner pengesekken

Arbeiderpartiet vet at en opptrapping av forsvarsbudsjettet blir mer smertefullt budsjettmessig for en fremtidig regjering, enn for dagens. Det blir derfor et poeng for Arbeiderparitet og leder av Stortingets utenriks- og forsvarskomite, Anniken Huitfeldt, ikke å love for mye. (Foto: Torbjørn Kjosvold/FMS) Av Aslak Bonde Frittstående politisk analytiker. Før det var han

Av |2016-12-28T07:56:55+01:001. oktober 2015|Kategorier: Norges Forsvar 5-2015|Tags: |

Rett på

RETT PÅ TOR BUKKVOLL Bukkvoll har studert utviklingen i Russland og Ukraina siden midten av 1990-tallet. Han snakker russisk og ukrainsk, og har skrevet flere vitens- kaplige artikler om russiske militære spørsmål.   I 2009 vedtok Russland å ruste opp. Er det tegn til at man

Av |2016-12-28T07:42:05+01:001. oktober 2015|Kategorier: Norges Forsvar 5-2015|Tags: |

En klar ­advarsel

Enten budsjettrammen blir 40, 60 eller 75 -milliarder, må budsjettets kjøpekraft opprettholdes ved at Forsvaret hvert år blir kompensert for den forsvarsspesifikke prisveksten. Om ikke det skjer, forvitrer det, skriver Jacob Børresen. Av Jacob Børresen Flaggkommandør   Torsdag 1. oktober la forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fram sitt fagmilitære råd (FMR).

Av |2016-12-28T12:56:02+01:001. oktober 2015|Kategorier: Norges Forsvar 5-2015|

Title

Go to Top