Forsvaret ingen ­budsjettvinner

Regjeringen har foreløpig ikke vist gjennom bevilgningene til Forsvaret at den har tatt inn over seg den sterkt for­verrede sikkerhetssituasjonen som beskrives i Forsvars­kommisjonens rapport og Forsvarssjefens fagmilitære råd.