Norges Forsvar 6-2016

Donald Trump har et poeng

Donald Trump har et poeng Av Christian Bugge Hjorth Generalsekretær i Norges Forsvarsforening Kort tid etter at Forsvarsdepartementet la frem langtidsplanen «Kampkraft og bærekraft» trakk Storbritannia seg fra EU. Dagen etter at den samme langtidsplanen ble vedtatt i Stortinget ble Donald Trump valgt til president i

Av |2017-01-09T09:44:34+01:009. desember 2016|Kategorier: Norges Forsvar 6-2016|Tags: |

Økt spenning i Østersjøen

2017 blir et svært aktivt militært år i Østersjøområdet. Faren for uventede hendelser øker. Og Norge kan ha hatt feil fokus i debatten om amerikansk marineinfanteri i Trøndelag. Av Kjell Dragnes Journalist, tidligere Moskva-korrespondent Fakta taler for seg. Russland har økt sitt militære nærvær i Østersjøområdet med avansert luftvern

Av |2017-01-09T09:44:35+01:009. desember 2016|Kategorier: Norges Forsvar 6-2016|

Forsvarets rolle i fredstidskriser

Kan det tenkes kriser i fredstid som ikke er krig, men som likevel er av en slik art at Forsvarsdepartementet og ikke Justis- og beredskapsdepartementet bør ha ledelsen? Hva med militærmaktens rolle?  Av Kjell Inge Bjerga Professor ved Institutt for forsvarsstudier I dag synes dette spørsmålet lite aktuelt. På norsk

Av |2017-01-31T13:54:59+01:009. desember 2016|Kategorier: Norges Forsvar 6-2016|

Title

Go to Top