Her samles artikler fra alle utgivelser av Norges Forsvar. God lesing…

Langtidsplan på overtid

Langtidsplanen vil først bli behandlet i forbindelse med neste års forsvarsbudsjett. Regjeringen signaliserer at den vil strekke seg lenger. Vi får en hektisk høst. Av Christian Bugge Hjorth Generalsekretær i Norges Forsvarsforening Den langtidsplanen regjeringen har lagt frem denne gangen skiller seg vesentlig fra hva vi har sett tidligere.

Av |2020-07-01T08:32:39+02:001. juli 2020|Kategorier: Norges Forsvar 3-2020|Tags: |

En nasjonal general

Vi har fått en forsvarssjef som helt tydelig sier «aldri mer 9. april», men inntrykkene fra Afghanistan preger også hans tenkning.  Av Dag Tangen Olsen Når Eirik Kristoffersen tiltrer stillingen 17. august, vil langtidsplanen ikke være ferdigbehandlet av Stortinget. Det var intensjonen. Den ­politiske tautrekkingen om langtidsplanen vil likevel foregå

Av |2020-11-19T09:24:32+01:009. juni 2020|Kategorier: Norges Forsvar 3-2020|

8. mai – innledning til et bredt politisk kompromiss

Etter fem lange krigsår ble freden feiret 8. mai for 75 år siden. For noen uker siden ble en annen symboltung dag markert, 9 april. Begge er historiske merkedager i norsk historie. Av Lars Myraune President i Norges Forsvarsforening Vi gjennomlever nå vår tids store krise - en pandemi

Av |2020-05-07T11:51:07+02:007. mai 2020|Kategorier: Norges Forsvar 2-2020|

Forsvarssjefen vil ha mer luftvern

Forsvarssjefen vil doble antall luftvernenheter og i tillegg anskaffe systemer som kan skyte ned ballistiske missiler. Blir Forsvarssjefen lyttet til? Av Dag Tangen Olsen BBeskyttelse mot kryssermissiler og ballistiske missiler er avgjørende for forsvarsevnen, heter det i forsvarssjefens Militærfaglige råd, og han legger til: «Det krever en styrking av

Av |2020-04-01T16:00:07+02:001. april 2020|Kategorier: Norges Forsvar 2-2020|

Konflikt nord–sør og forholdet til Russland

Etterretningssjef Morten Haga Lunde advarer mot russiske forsøk på å splitte norsk opinion om Russland i to, én i sør og én i nord. Det har han all grunn til. Av Kjell Dragnes Journalist, tidligere Moskva-korrespondent Det skal selvsagt ikke stikkes under stol at det er forskjeller mellom nord

Av |2020-03-31T18:11:16+02:0031. mars 2020|Kategorier: Norges Forsvar 2-2020|

10 år med forsvarets operative hovedkvarter

FOH ble opprettet i 2009. I løpet av 10 år har hovedkvarteret endret ­karakter, understreker generalløytnant Rune Jakobsen. Av Generalløytnant Rune Jakobsen Sjef Forsvarets operative hovedkvarter I 2009 ble Forsvarets felles­operative hovedkvarter (FOHK) og Landsdelskommando Nord-Norge (LDKN) oppløst, og Forsvarets operative hovedkvarter (FOH) opprettet. Norge fikk med dette et

Av |2020-01-31T09:31:53+01:0031. januar 2020|Kategorier: Norges Forsvar 1-2020|

Fagmilitære rapporter i utakt

I høst la forsvarssjefen frem sitt fagmilitære råd (FMR), altså sin anbefaling for hvordan Forsvaret bør se ut i neste langtidsplanperiode. Litt over et halvt år tidligere la Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) frem sitt innspill. -De to fagmilitære dokumentene spriker i sine anbefalinger, skriver Philip Matlary og Carl Waldemar Wilhelmsen. De to

Av |2019-12-20T09:11:32+01:0020. desember 2019|Kategorier: Norges Forsvar, Norges Forsvar 6-2019|

Det «nye» totalforsvaret

Det «nye» totalforsvaret skal baseres på fleksible løsninger og private aktører, som også skal fungere under naturkatastrofer i fredstid,  under mindre kriser og i krig.  Av Per M. Norheim-Martinsen Ansatt ved ­Institutt for Militær Ledelse og Operasjoner ved Forsvarets høgskole.  Med slutten på den kalde ­krigen gikk det norske

Av |2019-06-25T11:52:28+02:0025. juni 2019|Kategorier: Norges Forsvar 3-2019|

Go to Top