Norges Forsvar

Du er her:-Norges Forsvar

Her samles artikler fra alle utgivelser av Norges Forsvar. God lesing…

Gjennomføringsevne og modernisering

Forliket på Stortinget om Landmakten øker Forsvarets driftskostnader med flere hundre millioner årlig. Jeg forutsetter at disse kostnadene dekkes utenom Langtidsplan-satsingen, understreker Forsvarssjefen Av Haakon Bruun-Hanssen Forsvarssjef Det sikkerhetspolitiske landskapet er endret. Verden har beveget seg bort fra den unipolare situasjonen etter den Kalde krigen til en ny multipolar

2018-02-20T14:12:12+01:00Av |Kategorier: Norges Forsvar 1-2018|Tags: |

Samarbeid gir god forsvarsevne

Den teknologisk utvikling går fort, men forsvarsevne utvikles og leveres fortsatt av mennesker. Det er personellet som gjør materiellet til effektive våpensystemer.  Av Frank Bakke-Jensen Forsvarsminister Det er evnen til og forståelsen for samhandling i smått og stort som skaper forsvarsevne. Forsvarsevne skal bidra til å skape et tillitsbasert

2018-02-20T12:58:34+01:00Av |Kategorier: Norges Forsvar 1-2018|Tags: |

Danmark ruster opp

Bevilgningene til det danske forsvaret har siden den kalde krigen gradvis blitt trappet ned, noe som gjør at forsvarsbudsjettets andel av BNP i Danmark ligger på 1,1 prosent. Men nå skal bevilgningene til forsvaret økes. Av Dag Tangen Olsen - Danmark er det siste landet i Østersjø-regionen som øker sitt forsvarsbudsjett,

2017-12-13T10:14:51+01:00Av |Kategorier: Norges Forsvar 6-2017|

Russland-­Vesten: Langvarig konfrontasjon

Russland har ikke bare modernisert og oppgradert sine militære styrker og sitt store våpenarsenal de siste ti år. Landet har også utviklet ny strategi, tatt i bruk ny teknologi og moderne informasjonskanaler. Det betyr store utfordringer for Vesten, inkludert Norge. Russland er en avgjørende faktor i norsk forsvarsplanlegging og vil være det i

2017-12-13T12:18:19+01:00Av |Kategorier: Norges Forsvar 6-2017|

Norge vil ­anskaffe nytt panservern

Javelin er et bærbart panserbekjempelsessystem som kan brukes mot moderne pansrede mål på inntil 2500 meters avstand. Men den kan også brukes mot bunkere og bygninger. Javelin brukes i dag av 2. bataljon, Panserbataljonen og Telemark bataljon i Hæren. Missilet er såkalt «fire and forget». Det betyr at når missilet er avfyrt er

2018-02-09T09:30:14+01:00Av |Kategorier: Norges Forsvar 5-2017|

Den nye landmakten

Av Dag Tangen Olsen Landmaktproposisjonen som ble lagt fram, har følgende hovedpunkter: Brigaden vil i fremtiden bestå av tre identiske mekaniserte bataljoner: Telemarkbataljon på Rena (profesjonell), en bataljon på Setermoen (vernepliktige) og en på Skjold (moboppsatt). Hovedbevæpningen vil bli CV90 og Leopard2-stridsvogn. Når bataljonene er identisk oppsatt, blir det lettere

2017-11-09T08:15:04+01:00Av |Kategorier: Norges Forsvar 5-2017|

Russlands ­maritime slagkraft utfordrer Norge

Russland er for alvor tilbake som stormakt på havet. Kreml satser på mindre, men slagkraftige overflatefartøyer og ubåter, i tett samarbeid med Kina. Disse nye «muskuløse» fartøyene utgjør en stor utfordring, både for NATO generelt og Norge spesielt. Av Kjell Dragnes Journalist, tidligere Moskva-korrespondent 19 juli i år, temmelig ubemerk-et

2017-09-29T07:43:21+02:00Av |Kategorier: Norges Forsvar, Norges Forsvar 4-2017|

Sivile helikoptre kan gi ­Forsvaret et løft

Forsvaret vil styrke helikopterberedskapen ved å leie kapasitet fra sivile selskaper. I dag opererer den norske offshoreflåten 40 større maskiner.   Av Jan-Petter Helgesen Sola – Det er aktuelt å inngå et strategisk samarbeid med helikopterselskaper som opererer større helikoptre for oljevirksomheten. Også andre selskaper som opererer helikoptre over

2017-06-01T13:03:30+02:00Av |Kategorier: Norges Forsvar 3-2017|Tags: |