Nyheter

Du er her:-Nyheter
16 mai 2018

Minimalt til Forsvaret i revidert budsjett

Av | 2018-05-16T00:26:48+00:00 16. mai 2018|Kategorier: Nyheter|

Som en oppfølging av Stortingets vedtak om landmaktproposisjonen vil regjeringen øke finansieringene til Forsvaret med 1,7 milliarder 2018-kroner i perioden frem til 2034.  Det var i forbindelse med fremleggelsen av landmaktproposisjonen at Stortinget ba regjeringen komme tilbake på fire områder; helikopter, heimevern, stridsvogner og 2. bataljon på Skjold. Regjeringens svar ga ikke det løftet oposisjonen

9 mai 2018

Ap snudde ikke, vil fortsatt flytte maritime overvåkingsfly til Evenes

Av | 2018-05-09T14:40:20+00:00 9. mai 2018|Kategorier: Nyheter|

Arbeiderpartiet vil støtte regjeringens forslag om å nedlegge Luftforsvarets base på Andøya. Dette ble klart etter at stortingsgruppen i partiet i dag kom sammen for å diskutere hvorvidt nye momenter tilsier at basen bør opprettholdes. Samtidig viser det seg at Forsvarets operative hovedkvarter i et gradert dokument har uttrykt at man fortsatt trenger rullebanen på

9 mai 2018

En skjebnetime i kampen om Andøya

Av | 2018-05-09T01:26:56+00:00 9. mai 2018|Kategorier: Nyheter|

I dag kan Andøyas skjebne være avgjort. Stortingsgruppen i Arbeiderpartiet skal i dag ta endelig stilling til om grunnlaget for stortingsbeslutningen om å legge ned Andøya flystasjon er endret etter at det ble gjort vedtak om dette i november 2016. Dersom Arbeiderpartiet som en følge av dette vil ha endret vedtaket om nedleggelse, kan det

3 mai 2018

– Kampen mot Isil ikke over

Av | 2018-05-03T08:50:10+00:00 3. mai 2018|Kategorier: Nyheter|

Terrorgruppen Isil kontrollerer fremdeles områder i Syria og er fortsatt tilstede i Irak og utgjør en alvorlig trussel mot Europa og andre regioner. - Vi skal fortsette å ta vår del av ansvaret for å bekjempe Isil, sa utenriksminister Ine Eriksen Søreide i Stortinget i dag. Utenriksministeren og forsvarsministeren orienterte i dag Stortinget om Norges

3 mai 2018

Bidrar med sivil støtte til Forsvaret

Av | 2018-05-03T08:48:50+00:00 3. mai 2018|Kategorier: Nyheter|

De siste årene har utfordringsbildet endret seg betydelig og raskt på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet, dessverre i negativ retning, skriver Cecilie Daae, direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) i direktoratets årsberetning som nå er offentliggjort. - Samordning og koordinering krever kontinuerlig og langsiktig satsing og har vært et viktig satsingsområde for DSB, går det

23 april 2018

– HV-soldaten må også utrustes og trenes

Av | 2018-04-23T14:48:34+00:00 23. april 2018|Kategorier: Nyheter|

Det er ikke nok å fastslå at HV skal bestå av 40 000 menn og kvinner. - Det må også bevilges midler til å kle opp og utruste HV-soldaten, samt til årlig trening for å vedlikeholde gode soldatferdigheter, heter det i en uttalelse fra Landsrådet for Heimevernet. Soldater er ikke soldater uten utrustning, personlig våpen

23 april 2018

– Lite proft å vedgå spionasje

Av | 2018-04-23T09:29:49+00:00 23. april 2018|Kategorier: Nyheter|

Frode Berg har forklart at han var på oppdrag for norsk etterretning da han ble pågrepet i Russland. - Lite proft, sier tidligere spionsjef Ola Kaldager til Dagbladet. Til sine advokater har Frode Berg (62) fortalt at han flere ganger reiste på oppdrag til Russland på vegne av den norske Etterretningstjenesten. - Frode Berg har

8 april 2018

Høyre fornyer løftet om to prosent av BNP til Forsvaret

Av | 2018-04-08T23:59:37+00:00 8. april 2018|Kategorier: Nyheter|

På Høyres landsmøte i helgen ble det klart at partiet vil stå fast ved beslutningen fra NATOs toppmøte i Wales i 2014, som fastsetter en målsetting for medlemslandene om gradvis å øke forsvarsbudsjettene opp mot to prosent av brutto nasjonalprodukt (BNP) i løpet av et tiår. I tråd med dette vil Høyre også fortsette å

5 april 2018

– Ingen avvik i kvalitetssikringen av utbyggingen på Evenes

Av | 2018-04-05T18:44:26+00:00 5. april 2018|Kategorier: Nyheter|

Forsvarsminister Frank Bakke-Jensen orienterte i dag Stortinget om planene for utbyggingen av Evenes og den eksterne kvalitetssikringen av konseptutredningen. Ifølge forsvarsministeren er det ikke kommet frem store avvik i kvalitetssikringen. Han mener derfor at beslutningen som Stortinget fattet i 2016 står seg. -Jeg er trygg på at beslutningen om utbygging av Evens er til det

3 april 2018

Ingen helikopterløsning for Kystvakten

Av | 2018-04-04T09:30:30+00:00 3. april 2018|Kategorier: Nyheter|

– Vi må finne en løsning på helikoptersiden til Kystvakten og fregattene. Det ser jeg ikke at det er rom for å gjøre innenfor gjeldende langtidsplan, sa forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen på sin årige pressekonferanse der han presenterte Forsvarets årsberetning. Det er nå 17 år siden Forsvaret besluttet å bestille 14 helikoptre av typen NH90 til