Nyheter

Du er her:-Nyheter
12 mai 2020

Eirik Kristoffersen blir ny forsvarssjef

Av |2020-05-12T14:28:31+02:0012. mai 2020|Kategorier: Nyheter|

Eirik J. Kristoffersen (51) fra Bjerkvik blir ny forsvarssjef.  Kristoffersen overtar etter admiral Haakon Bruun-Hanssen i august. Kristoffersen har hatt en rask karriere i Forsvaret de senere årene. I 2019 ble han utnevnt til ny sjef for Hæren etter å ha innehatt stillingen som sjef for Heimevernet fra 2017. Før den tid var han sjef

11 mai 2020

Vil styrke forsvaret i Sørvest-Norge

Av |2020-05-11T09:12:49+02:0011. mai 2020|Kategorier: Nyheter|

Dagens forsvar er ikke nok til å møte de utfordringene Norge vil kunne få fremover, skriver syv ordførere i en artikkel der de ber om at forsvaret i Sørvest-Norge blir styrket. De mener at anleggene for forsyning av elektrisitet og gass er for dårlig beskyttet. Den skjerpede sikkerhetspolitiske situasjonen tilsier at Norge må bli bedre

4 mai 2020

Er vår sikkerhet ivaretatt? Onsdag Kl. 15.30!

Av |2020-05-05T16:15:57+02:004. mai 2020|Kategorier: Nyheter|

PÅMINNELSE - NB DEBATTEN BEGYNNER ONSDAG KL. 15.30 13 forsvarsrelaterte organisasjoner arrangerer igjen en viktig debatt nå når regjeringens forslag til ny langtidsplan er lagt frem. Forsvarsministeren Frank Bakke-Jensen kommer, sammen med Anniken Huitfeldt (Ap), Christian Tybring-Gjedde (FrP), Liv Signe Navarsete (Sp) og Audun Lysbakken (SV). Debatten ledes av Christian Bugge Hjorth fra Norges Forsvarsforening.

27 april 2020

Tunge aktører forhandler om nye ubåter

Av |2020-04-28T00:09:38+02:0027. april 2020|Kategorier: Nyheter|

Det er tunge aktører med krevende navn som nå forhandler om nye ubåter. I front står Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik og Nutzung der Bundeswehr (BAAINBW) og Forsvarsmateriell (FMA). Det første tilbudet fra ThyssenKrupp Marine System ble levert 30. oktober i fjor. I slutten av februar kom det et revidert tilbud og Forsvarsmateriell er nå sammen

23 april 2020

Ny etterretningslov mot cyberangrep, spionasje og terror

Av |2020-04-23T09:30:15+02:0023. april 2020|Kategorier: Nyheter|

Forslag til ny etterretningslov ble oversendt Stortinget i går. Regjeringen sier at en rekke innvendinger er tatt hensyn til i forslaget til den nye loven og understreker at personvernet er godt ivaretatt. Den nåværende E-loven er fra 1998. Statsminister Erna Solberg påpekte da lovforslaget ble presentert at verden er mer ustabil og usikker enn den

17 april 2020

Manglende luftvern kan bli Forsvarets akilleshæl

Av |2020-04-17T18:26:26+02:0017. april 2020|Kategorier: Nyheter|

I dag la regjeringen frem langtidproposisjonen for Forsvaret. Den kanskje største svakheten med planen er manglende satsing på luftvern. Hovedoppgaven til luftvernet er å beskytte kampflybasen på Ørland, det allierte mottaksområdet og lagrene til US Marines i Trøndelag og basen på Evenes, ble det understreket i forrige langtidsplan. Nå er forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen bekymret. Han

17 april 2020

Regjeringen valgte det laveste alternativet

Av |2020-04-17T12:46:29+02:0017. april 2020|Kategorier: Nyheter|

Regjeringen la i dag frem langtidsproposisjonen for Forsvaret. Forslaget representerer en viss styrking av Forsvaret, men inneholder flere åpenbare svakheter. Da forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen fikk i oppdrag å utrede fremtidens forsvar la han frem fire alternative, helhetlige strukturer, A, B, C og D, der D representerte det laveste ambisjonsnivået. Selv gikk forsvarssjefen inn for alternativ

15 april 2020

Sikkerhet og beredskap forsømt tema på Stortinget

Av |2020-04-15T10:15:58+02:0015. april 2020|Kategorier: Nyheter|

To forskere på Handelshøyskolen BI har undersøkt i hvilken grad kriser er et tema på Stortinget. Resultatet er nedslående. Etter å ha undersøkt 233.000 taler i Stortinget i perioden 1999 til 2020 fant professor Jon H. Fiva og stipendiat Oda Nedregård at ordet pandemi bare var brukt i 81 taler i perioden. De fleste av

1 april 2020

Inntaket til førstegangstjenesten gjennomføres som planlagt

Av |2020-04-01T16:52:15+02:001. april 2020|Kategorier: Nyheter|

Inntaket til førstegangstjeneste og rekruttskole gjennomføres som planlagt i april, men med visse justeringer. Det opplyser Forsvarsdepartementet i en pressemelding i dag. - Forsvaret må fortsatt kunne løse sine oppgaver i morgen, neste uke, neste måned og neste år. Dette inkluderer også støtte til sivilsamfunnet. Derfor gjennomføres inntaket til førstegangstjeneste og rekruttskole i april som

1 april 2020

Kunstig nord-sør skille om Russland

Av |2020-04-01T10:21:14+02:001. april 2020|Kategorier: Nyheter|

Det er langt fra slik at folk i nord, enten de kommer fra Nordland, Troms eller Finnmark, har den «riktige» forståelsen av vårt naboland, mens «de der nede i Oslo» har en unyansert oppfatning. Det skriver journalist Kjell Dragnes, tidligere Aftenpostens utenriksredaktør og to ganger korrespondent i Moskva i en artikkel i det nyeste nummeret