Nyheter

Du er her:Hjem-Nyheter

Skal ha sagt nei til nye stridsvogner. Ønsker små, lette enheter.

Dagens Næringsliv skriver i en artikkel i morgendagens avis at forsvarssjef Eirik Kristoffersen i en tilrådning har bedt forsvarsminister Bjørn Arild Gram om å si nei til anskaffelse av nye stridsvogner til Forsvaret. Nyheten slår nå ned som en bombe i forsvarskretser. Hærens ledelse skal være i harnisk og de mange hærfolk og andre som

Av |2022-11-24T21:59:34+01:0024. november 2022|Kategorier: Nyheter|

– Militær støtte den beste måten å oppnå en fredelig løsning på krigen

- Den beste måten å oppnå en fredelig, politisk løsning på krigen i Ukraina, er å støtte Ukraina militært, sa generalsekretær Jens Stoltenberg på dagens møte i NATOs parlamentarikerforsamling som ble avholdt i Madrid. Alternativet vil ifølge Stoltenberg være å betale en mye høyere pris. - Det vil få direkte konsekvenser for vår sikkerhet. Det

Av |2022-11-21T22:06:46+01:0021. november 2022|Kategorier: Nyheter|

Mandatet klart for forsvarsjefens fagmilitære råd

Regjeringen ba i dag forsvarssjefen legge frem et nytt fagmilitært råd. Rådet skal legges frem til sommeren, og er forsvarsjefens anbefaling om hvordan Forsvaret skal innrettes i et perspektiv på 10-20 år. - Verden er dramatisk endret siden langtidsplanen for forsvarssektoren ble vedtatt for to år siden. Det er derfor nødvendig å styrke vårt eget

Av |2022-11-11T17:27:51+01:0011. november 2022|Kategorier: Nyheter|

Regjeringen styrker beredskapen, men er vi beroliget?

På en pressekonferanser i dag opplyste regjeringen, ved statsminister Jonas Gahr Støre, at regjeringen vil skjerpe beredskapen i Norge. Dette som en følge av den sikkerhetspolitiske situasjonen som har utviklet seg etter Russlands angrep på Ukraina. Regjeringen styrker beredskapen, men er vi beroliget? Det er særlig den siste tids hendelser som er bakgrunnen for regjeringens

Av |2022-10-31T18:38:48+01:0031. oktober 2022|Kategorier: Nyheter|

Invitasjon: Nordisk seminar om svensk og finsk NATO-medlemskap

Norges Forsvarsforening og Norsk Reservistforbund (NROF) inviterer til nordisk seminar om muligheter og utfordringer ved et samlet Norden i NATO. Møtet arrangeres i Fanehallen på Akershus festning lørdag 5. november fra kl. 1000 til kl. 1400, med deltakere fra Danmark, Sverige, Finland og Norge. Påmelding innen fredag 28. oktober her: post@sekr-nrof.no Samarbeidet mellom de nordiske

Av |2022-10-24T19:35:21+02:0024. oktober 2022|Kategorier: Nyheter|

Tror vi går en kald vinter imøte med energi- og hybridkrig

Høyrepolitikeren Michael Tetzschner tror vi går en problemfylt vinter imøte. I Ukraina tror han det mest nærliggende vil være en eskalering i bruk av raketter og kamikazedroner, kombinert med angrep på energiforsyningen. I land som støtter Ukraina må vi være forberedt på angrep mot energiforsyningen. Utviklingen de siste dagene viser at Putin fortsatt møter militære

Av |2022-10-21T08:17:27+02:0021. oktober 2022|Kategorier: Nyheter|

Ber Forsvarskommisjonen ta grep

Det er en alvorlig og grunnleggende utfordring at Forsvaret utsettes for en vedvarende og manglende finansiering av den strukturen Stortinget vedtar for forsvarsektoren. Den strukturen som er vedtatt er heller ikke dimensjonert og tilpasset de utfordringene vi står overfor, skriver Norges Forsvarsforening i et innspill til Forsvarskommisjonen. Foreningen ber Forsvarskommisjonen ta grep. Beredskap favner bredt

Av |2022-10-18T13:51:59+02:0018. oktober 2022|Kategorier: Nyheter|

Forsvarsbudsjettet: Leverer på økonomi, men mye er fortsatt uavklart

Regjeringen foreslår et forsvarsbudsjett på 75,8 milliarder kroner, en økning på 6,8 milliarder kroner sammenliknet med fjorårets salderte budsjett. Dette representerer en økning på 9,8 prosent, eller en styrking på 4,8 milliarder kroner i forhold til de forutsetninger som ligger til grunn i nåværende langtidsplanen. Justert for kompensasjoner, tekniske endringer og inntektsøkninger øker regjeringen forsvarsbudsjettet

Av |2022-10-06T17:01:55+02:006. oktober 2022|Kategorier: Nyheter|

Beklager manglende evne til å bekjempe digitale angrep

- Riksrevisjonens funn er svært alvorlige. Vi deler Riksrevisjonenes virkelighetsforståelse, og det Riksrevisjonens har påpekt samsvarer med våre egne funn, medgir  forsvarsminister Bjørn Arild Gram i en pressemelding etter at Riksrevisjonen gikk ut med det de kaller en av de mest alvorlige funnene  de noengang har lagt frem. Blant det mest alvorlige er ifølge Riksrevisjonen

Av |2022-10-04T15:06:58+02:004. oktober 2022|Kategorier: Nyheter|

Norge på defensiven

Norge, ved statsminister Jonas Gahr Støre har sagt ja til militærhjelp for å sikre oljeinstallasjoner og rørledninger. Nå innkalles også Heimevernet for å overvåke og beskytte viktige landanlegg for olje og gass. Men vi er på defensiven når det gjelder å møte hybride trusler. Militære bidrag fra Frankrike, Tyskland og Storbritannia kan nå bli satt

Av |2022-10-02T21:02:43+02:002. oktober 2022|Kategorier: Nyheter|

Title

Go to Top