Nyheter

Du er her:-Nyheter

– Uøkonomisk å drive et lite norsk breddeforsvar

Det er et grunnleggende forsvarsøkonomisk problem at det selv ved optimal bruk av ressurser er uøkonomisk å drive et så lite forsvar som det norske. Et utvidet flernasjonalt forsvarssamarbeid kan være løsningen, hevder tidligere forsvarssjef og general Sverre Diesen i en kronikk i Dagens Næringsliv. Diesen peker på at vi ved å opprettholde et forsvar

Av |2020-08-08T10:07:43+02:008. august 2020|Kategorier: Nyheter|

Utnevnt til kommandør med stjerne av Sankt Olavs Orden

Forsvarssjef, admiral Hakon Bruun-Hanssen ble igår tildelt Kommandør med stjerne av Den Kongelige Norske Sankt Olavs Orden under en enkel seremoni på Akershus festning. Tildelingen ble gjort av kansellisjef Mette Tverli. – Når Haakon Bruun-Hanssen nå går av som forsvarssjef, er det som den forsvarssjefen som har tjenestegjort lengst siden begynnelsen av 70-årene, sa kansellisjefen.

Av |2020-08-06T08:45:50+02:006. august 2020|Kategorier: Nyheter|

Avviser spekulasjoner om amerikansk tilbaketrekning

Det er i den senere tid fremkommet bekymringer om at US Marines kan forsvinne fra Norge. Samtidig fremkommer det spekulasjoner om at amerikanerne vil avvikle sine forhåndslagre i Trøndelag. Sentrale kilder i Forsvaret opplyser til Norges Forsvarsforening at man fra amerikansk side ikke har mottatt signaler om noen av delene. Når det gjelder US Marines

Av |2020-07-24T09:21:26+02:0023. juli 2020|Kategorier: Nyheter|

Ønsker ikke at andre NATO-land patruljerer for nær Russland

I et intervju med VG antyder generalløytnant Rune Jakobsen ved Forsvarets operative hovedkvarter at det ikke er ønskelig fra norsk side at andre NATO-land opererer for nært Russland i Barentshavet. - Russerne er vant med norske fly og fartøyer, sier Jakobsen. Han forklarer at grunnen til at Norge ikke deltok da krigsskip fra NATO-landene USA

Av |2020-07-11T18:11:39+02:0011. juli 2020|Kategorier: Nyheter|

Fremtidens HV klar for stortingsbehandling i 2024

Forsvarets forskningsinstitutt (FFI) har lagt frem sin andre delrapport om Heimevernets fremtid. Rapporten beskriver hvilke evner Heimevernet må ha for å løse aktuelle oppdragstyper i fremtiden. En tredje og siste delrapport skal foreligge sommeren neste år og vil ifølge FFI legge grunnlaget for regjeringens neste langtidsplan som skal behandles av Stortinget  våren 2024. Den delrapporten

Av |2020-07-09T14:49:19+02:009. juli 2020|Kategorier: Nyheter|

Skriver bok om Forsvarets spesialkommando

Samtidig med at han tiltrer som ny forsvarssjef, kommer Eirik Kristoffersen med ny bok om Forsvarets spesialkommando. I boken, som har fått tittelen "Jegerånden", tar Eirik Kristoffersen oss med på innsiden av den myteomspunnete militære styrken med svært harde opptakskrav. Hva skal til for å bli best? For å bli en del av FSK, må

Av |2020-07-01T11:53:34+02:001. juli 2020|Kategorier: Nyheter|

Får utvidet ansvar

Når den nåværende sjef for Hæren, Eirik Kristoffersen, formelt inntar stillingen som sjef for Forsvaret, får han som forsvarssjef større ansvar enn tidligere forsvarssjefer. I stedet for å implementere regjeringens langtidsplan gjennom det såkalte Iverksettelsesbrevet, som er et overordnet styringsdokument utarbeidet av Forsvarsdepartementet, får han nå i oppdrag å utarbeide en egen plan. Planen har

Av |2020-06-15T08:40:00+02:0015. juni 2020|Kategorier: Nyheter|

Lars Sivert Lervik utnevnt til ny sjef for Hæren

Brigader Lars Sivert Lervik ble i statsråd i dag utnevnt til generalmajor og ny sjef for Hæren. Lervik har bred og variert erfaring fra Hæren, hvor han blant annet har vært eskadronsjef i Panserbataljonen, instruktør ved kampvåpenets utdannings- og kompetansesenter og som militærassistent for generalinspektøren for Hæren. I perioden 2007-2009 var Lervik nestkommanderende for Telemark

Av |2020-06-12T12:27:01+02:0012. juni 2020|Kategorier: Nyheter|

Den nye etterretningsloven får bred støtte i Stortinget

Den nye etterretningsloven får full støtte fra flertallet i Utenriks- og forsvarskomiteen. Arbeiderpartiet, Høyre, Kristelig folkeparti og Senterpartiet stiller seg bak, mens Venstre tok dissens. Den delen av lovforslaget som har møtt mest motstand er den delen som gjelder såkalt "tilrettelagt innhenting". Dette innebærer at E-tjenesten kan drive masseinnhenting av data som krysse landegrensene. Dataene

Av |2020-06-09T10:13:11+02:009. juni 2020|Kategorier: Nyheter|

Syv menn har søkt jobben som sjef for Hæren

Syv menn, ingen kvinner. Dette er søkerlisten til ny sjef for Hæren. Da generalmajor Eirik Kristoffersen 12. mai ble utnevnt til ny forsvarssjef startet jakten på hans etterfølger som sjef for Hæren. Søknadsfristen var 31. mai, og blant søkerne er det syv menn. Ingen kvinner har søkt. Etter det Fremover erfarer vil Eirik Kristoffersens etterfølger

Av |2020-06-05T09:22:17+02:005. juni 2020|Kategorier: Nyheter|